Passend onderwijs

Volgens de wet op Passend Onderwijs heeft Wolfert Tweetalig zorgplicht. Dat betekent dat Wolfert Tweetalig verantwoordelijk is de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden.

Lees hier meer over Passend Onderwijs op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Counselors

Bij leerlingzaken die niet opgelost kunnen worden door de docent of mentor kan de hulp ingeschakeld worden van de counselor. De counselors bieden begeleiding bij bijvoorbeeld leerproblemen, psychosociale problemen, rouw en pesten.

Mocht dit nodig zijn, kunnen zij de leerlingen doorverwijzen naar externe hulpverleners. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwijszorg, waaronder het pestprotocol, op Wolfert Tweetalig is te lezen in het ondersteuningsplan van de school.

Mijnheer Jorrick Schut is de counselor van Wolfert Tweetalig. Hij is te bereiken op jsc@wolfert.nl.

Veiligheid op school

Volgens de wet ‘Veiligheid op school’ moet elke school een plan hebben waarin het beleid verwoord is met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid van zowel leerlingen als personeel.

Wolfert Tweetalig is een school waar een veilige schoolomgeving voorop staat. Immers binnen een omgeving waarin een leerling en een personeelslid zich veilig voelt, kan iedereen optimaal leren en werken. Niet voor niets scoort het veiligheidsgevoel bij zowel leerlingen als personeel in de diverse tevredenheidsenquêtes hoog en daar zijn we erg trots op.

Mijnheer Verstraaten is contactpersoon ‘Veiligheid op school’. Hij is te bereiken via rvr@wolfert.nl.