Examens

Op Wolfert Tweetalig zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Examenbesluit VO en in het BOOR Examenreglement 2021-2022.

Op deze pagina van de schoolwebsite zijn alle examenprogramma’s en examenroosters te vinden.

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is van toepassing voor leerlingen in (t)havo 4 en (t)havo 5 en in (t)vwo 4, (t)vwo 5 en (t)vwo 6. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

Het PTA van elke afdeling is hier te vinden.

Centraal Examen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een site waar alle informatie over het Centraal Examen (CE) te vinden is. Meer informatie over het CE is te vinden op Examenblad.nl.

Thuis je examens voorbereiden?

Thuis werken aan de voorbereiding op het eindexamen? Veel oude examenopgaven per jaar of per onderwerp vind je op Eindexamensite.nl.

MijnEindexamen.nl

Alle info over het centraal examen:

  • examenrooster op maat;
  • examenhulpmiddelen;
  • link naar correctiemodellen;
  • slaag-zakregeling;
  • examentips;
  • en meer…

DiplomaRegister.nl

Geslaagd? Dan kun je je diplomagegevens online bekijken in het diplomaregister. In dit register kun je zelf een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Bekijk hier de flyer van DiplomaRegister.nl.

Roosters Schoolexamens

De roosters voor het schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De roosters voor het schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Timetable IB English orals

De roosters voor schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

De roosters voor schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Roosters mondelinge schoolexamens

De roosters voor het schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De roosters voor het schooljaar 2021-2022 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Roosters praktische opdrachten

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Absentie

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond door middel van een doktersverklaring. De absentie/- doktersverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer 301).

In quarantaine tijdens PTA’s

Als uw kind niet deel kan nemen aan de PTA-toetsen vanwege het Coronavirus, neemt u contact op met De heer Van Maaren (examensecretaris)
of met mevrouw Spruit (examensecretariaat)
Na overleg kunt u onderstaand formulier invullen.

Weet u niet zeker of uw kind thuis moet blijven vanwege het Coronavirus? Bekijk dan de FAQ-pagina hier.

Uitbesteding naar VAVO

In uitzonderlijke gevallen kan Wolfert Tweetalig een leerling uitbesteden aan het VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Hiervoor is door de scholengroep een aantal uitbestedingsrichtlijnen opgesteld.

Wolfert Tweetalig heeft in het kader van het regelluwe experiment ook de bevoegdheid haar eigen leerlingen VAVO-onderwijs te bieden. Dit geldt tot en met juli 2021.