Examens

Op Wolfert Tweetalig zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in Eindexamenbesluit 2020 en BOOR Examenreglement 2019-2020.

Op deze pagina van de schoolwebsite zijn alle examenprogramma’s en examenroosters te vinden.

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Het schoolexamen heet officieel het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is van toepassing voor leerlingen in (t)havo 4 en (t)havo 5 en in (t)vwo 4, (t)vwo 5 en (t)vwo 6. In het PTA is een deel van het examenreglement opgenomen. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij kennis genomen hebben van de inhoud van het PTA.

Het PTA van elke afdeling is hier te vinden.

Centraal Examen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een site waar alle informatie over het Centraal Examen (CE) te vinden is. Meer informatie over het CE is te vinden op Examenblad.nl.

MijnEindexamen.nl

Alle info over het centraal examen:

  • examenrooster op maat;
  • examenhulpmiddelen;
  • link naar correctiemodellen;
  • slaag-zakregeling;
  • examentips;
  • en meer…

Roosters Schoolexamens

Timetable IB English orals

Rooster mondelinge examens IB (t)HAVO-5

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Rooster mondelinge examens IB (t)VWO-6

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Roosters mondelinge schoolexamens

(t)HAVO-5

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Roosters praktische opdrachten

(t)HAVO-5

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

(t)VWO-6

Het rooster wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Absentie

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond. De absentieverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer 301).

Uitbesteding naar VAVO

In uitzonderlijke gevallen kan Wolfert Tweetalig een leerling uitbesteden aan het VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Hiervoor is door de scholengroep een aantal uitbestedingsrichtlijnen opgesteld.

Wolfert Tweetalig heeft in het kader van het regelluwe experiment ook de bevoegdheid haar eigen leerlingen VAVO-onderwijs te bieden.