Tweetalig havo

De tweetalige havo-opleiding van Wolfert Tweetalig biedt getalenteerde havo-leerlingen een vijfjarig uitdagend internationaal programma met heel veel extra’s.

Wolfert Tweetalig biedt haar havo-leerlingen bijzondere examenvakken zoals Spaans, Chinees, drama, en filosofie.

Alle tweetalige havo-leerlingen nemen deel aan het Cambridge IGCSE examen Global Perspectives en aan het International Baccalaureate (IB) English Certificate examen. Dit examen traint de leerlingen kritisch te denken, papers te schrijven en teksten te vergelijken. Havo-leerlingen op Wolfert Tweetalig behalen in vijf jaar, naast een tweetalig havo-diploma, dus ook verschillende internationaal erkende certificaten.

Naast politieke onderwerpen die in de klas worden behandeld, kent Wolfert Tweetalig een doorlopend en leerjaaroverstijgend traject waarin politieke bewustwording bij en participatie van leerlingen centraal staat. Zo nemen onze havo-leerlingen bijvoorbeeld deel aan het Model European Parliament (MEP). In dit kader wordt ook veel aandacht besteed aan debatteren.

Alle tweetalig havo-leerlingen nemen deel aan een divers internationaal programma. Zo gaan de leerlingen in thavo-2 op een onvergetelijke taalreis naar Bath in Engeland. In thavo-3 nemen alle leerlingen deel aan een uitwisseling met jongeren uit Italië.

In het voorexamenjaar, (t)havo-4, gaan alle leerlingen op een internationale maatschappelijke stage (iMAS) waarmee zij een actieve bijdrage aan de samenleving leveren door vrijwilligersactiviteiten. Daarnaast werken zij aan de ontwikkeling van goed burgerschap en hun eigen competenties. Wolfert Tweetalig biedt leerlingen uit (t)havo-4 de keus uit een groot aantal door school georganiseerde stageprojecten in het buitenland, waaronder in Macedonië, Bosnië, Oekraïne, Roemenië, Gambia en Marokko.

Wolfert Tweetalig werkt samen met het mentorprogramma van Giving Back. Stichting Giving Back begeleidt talentvolle en ambitieuze scholieren die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om hun talenten te benutten. Zij doet dit door de scholieren te stimuleren en te begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle volwassenen in de Nederlandse samenleving, waardoor zij ook zelf een rolmodel worden voor hun omgeving.

Het programma bestaat enerzijds uit een individueel, tweejarig mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan een groepsprogramma met trainingsweekenden (zoals een kennismakingsweekend), bedrijfsexcursies, maatschappelijke dienstverlening en een studiereis.

Daarnaast volgen de leerlingen workshops over financiën, debating, politiek, recht, netwerken en presenteren. Dit programma biedt een geselecteerde groep van onze scholieren een unieke kans hun horizon te verbreden en zich daarmee voor te bereiden op een succesvolle rol in de maatschappij.

Wolfert houses

Wolfert Tweetalig werkt op havo met houses (Appel, Banksy, Dalí en Gaudí). Uit ervaringen is gebleken dat het werken met houses een aantal sociale vaardigheden aanspreekt en versterkt bij de leerlingen zoals de ontwikkeling van sociale acceptatie, het meebouwen aan een sociale zorgomgeving en het ontwikkelen van het sociale bewustzijn.

Merit Points
De leerlingen kunnen in de loop van het jaar punten verdienen voor hun house. Deze merit points kunnen ze verdienen op de volgende manieren:

  • doordat ze bijvoorbeeld met elkaar een toernooi hebben gewonnen (samenwerken),
  • extra goed hebben opgelet en bijgedragen hebben in de klas (motiverend),
  • goed gewerkt hebben in het lab (volwassenheid),
  • een docent hebben geholpen met opruimen (onbaatzuchtigheid),
  • duidelijke vooruitgang hebben getoond (doorzettingsvermogen),
  • goed sociaal gedrag hebben vertoond (persoonlijke ontwikkeling) et cetera.
1
2
3
4
1

House leaders
Meneer Bos
Mevrouw Krepel

2

House leaders
Meneer Ertugruloglu
Mevrouw Westerbeek

3

House leaders
Mevrouw Cooper
Meneer Timmerman
Mevrouw De Gier

4

House leaders
Mevrouw Clay
Mevrouw Zivanovic