Internationaal

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt, begint het avontuur! Op deze pagina vind je een overzicht van reizen per leerjaar.

Een nieuwe school is natuurlijk erg spannend: een nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten, verschillende docenten en nieuwe vakken. We hebben een uitgebreid introductieprogramma zodat brugklasleerlingen zich ontzettend snel thuisvoelen op Wolfert Tweetalig. De mentor en juniormentor (een leerling uit de bovenbouw) spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de eerste schooldagen is er, voor alle leerlingen uit klas 1, een speciaal introductieprogramma dat plaatsvindt op onze school. Het introductieprogramma wordt afgesloten met een spetterend schoolfeest!

Alle tto-leerlingen gaan in de tweede klas op een onvergetelijke taalreis naar Bath in Engeland. Zij verblijven daar bij een gastgezin en gaan elke ochtend naar de talenschool ‘BEST in Bath‘ waar zij lessen Engels volgen en aan diverse opdrachten werken. In de middag nemen de leerlingen deel aan excursies.

Alle tto-leerlingen nemen in de derde klas deel aan een uitwisseling met jongeren uit een ander land. Dit is een prachtige kans om internationale kennis en nieuwe ervaringen op te doen en om nieuwe culturen op te snuiven. Vwo-3 leerlingen volgen een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland, havo-3 leerlingen met leerlingen uit Italië.

De leerlingen van (T)VWO 4 reizen af naar Dublin, Florence of Valencia.

Voor kleinere groepjes leerlingen zijn er ook nog extra uitwisselingsmogelijkheden met leerlingen uit, bijvoorbeeld, Nepal.

Deze uitwisselingen zijn additioneel en vallen derhalve niet onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Doelstelling
Het doel van de internationale maatschappelijke stage (iMAS) is dat leerlingen van Wolfert Tweetalig een actieve bijdrage aan de samenleving leveren door vrijwilligersactiviteiten en dat ze daarnaast ook werken aan de ontwikkeling van goed burgerschap en hun eigen competenties. Op Wolfert Tweetalig kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal door school georganiseerde projecten in het buitenland waaronder in Macedonië, Bosnië, Roemenië, Gambia en Marokko. Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor onze reguliere havo-4 en vwo-5 leerlingen.

Fundraising
Om geld in te zamelen voor iMAS, organiseren leerlingen van Wolfert Tweetalig vele acties. Zo houden zij bake sales in de pauzes en op ouderavonden, halen zij oude kleding op, worden er benefietdiners gehouden en is er de jaarlijks terugkerende internationale Food Fair waar zelfgemaakte hapjes en drankjes worden verkocht. Alle opbrengsten van deze acties worden gebruikt voor aanschaf van goederen, materialen, voedsel, etc. ten bate van de verschillende projecten.

Lees hier meer over de iMAS.