Introductie in klas 1

Een nieuwe school is natuurlijk erg spannend: een nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten, verschillende docenten en nieuwe vakken. We hebben een uitgebreid introductieprogramma zodat brugklasleerlingen zich  ontzettend snel thuisvoelen op Wolfert Tweetalig. De mentor en juniormentor (een leerling uit de bovenbouw) spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de eerste schooldagen is er, voor alle leerlingen uit klas 1, een speciaal introductieprogramma dat plaatsvindt in onze internationale stad, Rotterdam. Het introductieprogramma wordt afgesloten met een spetterend schoolfeest!

Taalreis in klas 2

Alle tto-leerlingen gaan in de tweede klas op een onvergetelijke taalreis naar Bath in Engeland. Zij verblijven daar bij een gastgezin en gaan elke ochtend naar de Talenschool in Bath waar zij lessen Engels volgen en aan diverse opdrachten werken. In de middag nemen de leerlingen deel aan excursies.

Uitwisseling in klas 3

Alle tto-leerlingen nemen in de derde klas deel aan een uitwisseling met jongeren uit een ander land. Dit is een prachtige kans om internationale kennis en nieuwe ervaringen op te doen en om nieuwe culturen op te snuiven. Vwo-3 leerlingen volgen een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland, havo-3 leerlingen met leerlingen uit Italië.

Extra uitwisselingen

Voor kleinere groepjes leerlingen zijn er ook nog extra uitwisselingsmogelijkheden met leerlingen uit bijvoorbeeld China, Duitsland en Italië.

Deze uitwisselingen zijn additioneel en vallen derhalve niet onder de reguliere ouderbijdrage voor tto.

Cultuurreis vwo-4

In vwo-4 reizen onze tweetalige leerlingen af naar Dublin, waar zij niet alleen de Ierse cultuur opsnuiven, maar tegelijkertijd ook hun Engelse taalvaardigheid nog verder verbeteren door lessen te volgen op een school aldaar. Onze reguliere vwo-4 leerlingen (Wolfert College) maken een cultuurreis naar Florence.

Internationale stage in het voor-examenjaar

Doelstelling
Het doel van de internationale maatschappelijke stage (iMAS) is dat leerlingen van Wolfert Tweetalig een actieve bijdrage aan de samenleving leveren door vrijwilligersactiviteiten en dat ze daarnaast ook werken aan de ontwikkeling van goed burgerschap en hun eigen competenties. iMAS is een verplicht onderdeel van ons curriculum en is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de leerlingen uit tweetalig havo-4 en vwo-5. Op Wolfert Tweetalig kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal door school georganiseerde projecten in het buitenland waaronder in Macedonië, Bosnië, Oekraïne, Roemenië, Gambia en Marokko. Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor onze reguliere havo-4 en vwo-5 leerlingen (Wolfert College).

Fundraising
Om geld in te zamelen voor iMAS, organiseren leerlingen van Wolfert Tweetalig vele acties. Zo houden zij bake sales in de pauzes en op ouderavonden, halen zij oude kleding op, worden er benefietdiners gehouden en is er de jaarlijks terugkerende internationale Food Fair waar streekproducten worden verkocht en zelfgemaakte hapjes en drankjes worden verkocht. Ook is er een modeshow met kleding uit verschillende culturen en zijn er muziekoptredens. Alle opbrengsten van deze acties worden gebruikt voor aanschaf van goederen, materialen, voedsel, etc. ten bate van de verschillende projecten.

Lees hier meer over de iMAS.