Internationaal

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt, zijn er zowel verplichte als optionele internationale reizen. Op deze pagina vind je een overzicht van reizen per leerjaar.

Een nieuwe school is natuurlijk erg spannend: een nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten, verschillende docenten en nieuwe vakken. We hebben een uitgebreid introductieprogramma zodat brugklasleerlingen zich ontzettend snel thuisvoelen op Wolfert Tweetalig. De mentor en juniormentor (een leerling uit de bovenbouw) spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens de eerste schooldagen is er, voor alle leerlingen uit klas 1, een speciaal introductieprogramma dat plaatsvindt op onze school. Het introductieprogramma wordt afgesloten met een spetterend schoolfeest!

Alle tto-leerlingen gaan in de tweede klas op een onvergetelijke taalreis naar Bath in Engeland. Zij verblijven daar bij een gastgezin en gaan elke ochtend naar de talenschool ‘BEST in Bath‘ waar zij lessen Engels volgen en aan diverse opdrachten werken. In de middag nemen de leerlingen deel aan excursies.

Alle tto-leerlingen nemen in de derde klas deel aan een uitwisseling met jongeren uit een ander land. Dit is een prachtige kans om internationale kennis en nieuwe ervaringen op te doen en om nieuwe culturen op te snuiven. Vwo-3 leerlingen volgen een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland, havo-3 leerlingen met leerlingen uit Italië.

In vwo-4 reizen onze tweetalige leerlingen af naar Berlijn, waar zij niet alleen de cultuur opsnuiven, maar ook een educatief programma volgen. Onze reguliere vwo-4 leerlingen (Wolfert College) maken een cultuurreis naar Florence.

Voor kleinere groepjes leerlingen zijn er ook nog extra uitwisselingsmogelijkheden met leerlingen uit bijvoorbeeld China, Duitsland en Italië.

Deze uitwisselingen zijn additioneel en vallen derhalve niet onder de reguliere ouderbijdrage voor tto.

Doelstelling
Het doel van de internationale maatschappelijke stage (iMAS) is dat leerlingen van Wolfert Tweetalig een actieve bijdrage aan de samenleving leveren door vrijwilligersactiviteiten en dat ze daarnaast ook werken aan de ontwikkeling van goed burgerschap en hun eigen competenties. iMAS is een verplicht onderdeel van ons curriculum en is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de leerlingen uit tweetalig havo-4 en vwo-5. Op Wolfert Tweetalig kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal door school georganiseerde projecten in het buitenland waaronder in Macedonië, Bosnië, Roemenië, Gambia en Marokko. Dit aanbod geldt natuurlijk ook voor onze reguliere havo-4 en vwo-5 leerlingen (Wolfert College).

Fundraising
Om geld in te zamelen voor iMAS, organiseren leerlingen van Wolfert Tweetalig vele acties. Zo houden zij bake sales in de pauzes en op ouderavonden, halen zij oude kleding op, worden er benefietdiners gehouden en is er de jaarlijks terugkerende internationale Food Fair waar zelfgemaakte hapjes en drankjes worden verkocht. Alle opbrengsten van deze acties worden gebruikt voor aanschaf van goederen, materialen, voedsel, etc. ten bate van de verschillende projecten.

Lees hier meer over de iMAS.