Afmelden

Maak hieronder uw keuze:

Ziekmelding leerling door ouder/verzorger via Magister

Als uw kind ziek is, vragen wij u als ouder/verzorger om dit via uw eigen Magister Web of Magister App te melden. U kunt daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Er is ook een mogelijkheid een opmerking bij de melding plaatsen. Hier vindt u instructies over het ziekmelden van een leerling via Magister.

Ziekmelding leerling (vanaf 18 jaar) door ouder/verzorger

Afmelden bij een PTA

Afmelden in geval van (school-) examen is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel: bij wettig verzuim van een (school-) examen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond door middel van een doktersverklaring. De absentie-/ doktersverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer 301).