Afmelden

Afwezigheid moet altijd gemeld worden vóór de lesdag begint. Als een absentie niet op tijd gemeld wordt of er is geen duidelijke reden bekend, kan dit gezien worden als ongeoorloofd verzuim (spijbelen). In dat geval moet de leerling uren terugkomen en bij oplopend verzuim kan een melding bij Leerplicht nodig zijn.

Een artsafspraak kunt u doorgeven in het afmeldformulier.

Maak hieronder uw keuze:

Ziekmelding leerling door ouder/verzorger via Magister

Als uw kind wegens ziekte de hele dag afwezig is op een gewone lesdag, kunt u dit vóór de lesdag start via Magister melden met uw ouder-login. Dit kan alleen voor de dag zelf of de volgende dag, en voor de gehele dag. Hier vindt u instructies over het ziekmelden van een leerling via Magister.

In alle andere situaties, of wanneer u Magister niet kunt gebruiken, gebruikt u het formulier hieronder.

Afmelden via formulier

Dit formulier gebruikt u voor een afmelding:

  • bij toetsweek of (school)examens
  • wegens medische afspraak (dokter, tandarts, orthodontist) die niet de gehele dag duurt of andere redenen van afwezigheid
  • wanneer u Magister niet kunt gebruiken.*

Dit formulier gebruikt u niet voor verlof. Wilt u verlof aanvragen bij een bruiloft, uitvaart, proefstuderen, religieuze viering, of overige zaken, klik hier.

* Kunt u Magister niet gebruiken omdat u geen login heeft? Die kunt u per mail aanvragen. Kunt u Magister niet gebruiken omdat uw kind 18+ is? Vraag uw kind om u weer toegang te geven, dat kan bij de instellingen van de app.

Betermelden

U hoeft uw kind bij ziekte niet elke dag ziek te melden. We zetten de leerling na een dag ziekte de volgende dag automatisch ook nog op ziek. We vragen wel om een betermelding na ziekte. Dit voorkomt onjuiste absenties waarvoor de leerling zich moet melden. Het beter melden kan met dit formulier, maar de leerling kan zich ook bij de receptie persoonlijk beter melden. Dit geldt zowel bij één dag ziekte als bij meer dagen, en de betermelding gebeurt zodra de leerling weer naar school gaat. Het maakt ook niet uit of de ziekmelding via Magister of met het formulier gebeurd is.

Hierbij meld ik mijn kind weer beter.
Naam(Vereist)
gaat vanaf vandaag weer naar school.