Ziekmelding

Ziekmelding leerling door ouder/verzorger via Magister

Met ingang van dit schooljaar vragen wij u als ouder/verzorger om uw kind via uw eigen Magister Web of Magister App ziek te melden. U kunt daarbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft. Er is ook een mogelijkheid een opmerking bij de melding plaatsen. Hier vindt u instructies over het ziekmelden van een leerling via Magister.

Ziekmelding (school) examen

Ziekmelden in geval van (school) examen is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel: bij wettig verzuim van een (school) examen moet een leerling een absentieverklaring laten invullen en ondertekenen door zijn ouder. De reden van verzuim moet kunnen worden aangetoond door middel van een doktersverklaring. De absentie/- doktersverklaring wordt op de dag van terugkomst van een leerling op school ingeleverd bij het examensecretariaat (kamer 301).

Aanvraag buitengewoon verlof en doorgeven medische afspraken