Lestijden

De lestijden lopen van 8.30 tot 17:00 uur. Het lesrooster verandert twee keer per jaar waardoor in de loop van het schooljaar het rooster van een leerling kan veranderen. Door de vele activiteiten die op Wolfert Tweetalig plaatsvinden, is het belangrijk dat een leerling dagelijks de roosterwijzigingen in Magister bekijkt. Houd er rekening mee dat internationale activiteiten ook buiten schooltijden en in het weekend en schoolvakanties ingepland kunnen worden.

Lestijden 30-minutenrooster