Leefregels

Rechten en plichten

Wolfert Tweetalig kent duidelijke schoolregels. Daarnaast legt het bevoegd gezag elke twee jaar de rechten en plichten van de leerlingen en van het personeel op school vast in het leerlingenstatuut waarin ook een de klachtenregeling is opgenomen. Richtlijnen bij het gebruik van het schoolnetwerk, mail en sociale media door leerlingen en personeel zijn opgesteld in het protocol sociale media van school.

Leerlingenstatuut

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een leerlingenstatuut, dat geldt op alle locaties.

Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.

Bekijk het leerlingenstatuut.