Vrijwillige ouderbijdrage

Wolfert Tweetalig

Doel

Met het budget dat Wolfert Tweetalig jaarlijks van de overheid ontvangt, is de school in staat het reguliere onderwijs te bekostigen. Wolfert Tweetalig wil de leerling echter meer bieden, zoals het bieden van lessen door native speakers, de buitenlandreizen en de extracurriculaire activiteiten. Om ons unieke programma met de bijbehorende extra’s doorgang te kunnen laten vinden, is de ouderbijdrage heel belangrijk.

Het niet willen of kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten door de leerling.

Indien er onvoldoende budget is vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, kan het voorkomen dat de reis en/of activiteit voor alle deelnemende leerlingen geen doorgang kan hebben.

Ouder(s)/verzorger(s) wiens draagkracht het te boven gaat om aan de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, kunnen zich per schooljaar 2024-2025 melden bij schoolleiding. De school gaat dan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Op Wolfert Tweetalig doet iedereen mee en hoeft niemand achter te blijven.

De vrijwillige ouderbijdrage tweetalig onderwijs is op Wolfert Tweetalig voor alle leerjaren gelijk. Zo voorkomen we dat ouders in bepaalde jaren ineens veel meer betalen (vanwege een reis). Dit jaar is de vrijwillige ouderbijdrage: € 890,-.

Het bedrag wordt vastgesteld door de centrale directie na overleg met de Oudercommissie en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR). De uitgaven die worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoord aan de MR.

Betaling

De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald via het betaalsysteem Wis Collect. Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen, te weten:

  • 5 oktober
  • 5 januari
  • 5 april

Studiefonds TTO

Tot en met schooljaar 2023-2024 konden ouder(s)/verzorger(s) die niet draagkrachtig genoeg waren om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, zich melden bij het Studiefonds TTO. Dit fonds wordt echter opgeheven. Leerlingen die al hulp krijgen van het Studiefonds TTO, zullen deze hulp gedurende hun schoolperiode blijven houden.

Wolfert College

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor bovenbouwleerlingen van Wolfert College bedraagt €90. Hiervan worden de volgende zaken bekostigd:

  • Bijdrage kunst en cultuur (o.a. CJP-pas)
  • Bijdrage ICT en mediatheek
  • Bijdrage leerlingactiviteiten

Betaling

De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald via het betaalsysteem Wis Collect.