Vrijwillige ouderbijdrage

Wolfert Tweetalig

Doel

Jaarlijks ontvangt de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te realiseren. Wolfert Tweetalig heeft echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod.

Om extra’s, zoals een rijker curriculum en specifieke activiteiten zoals reizen, te bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van extra lessen en activiteiten. Als de school met de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoende geld heeft voor het geplande aanbod, zullen we iets uit ons programma moeten halen. Lees hier meer informatie over alle extra’s die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd.

De vrijwillige ouderbijdrage tweetalig onderwijs is op Wolfert Tweetalig voor alle leerjaren gelijk. Zo voorkomen we dat ouders in bepaalde jaren ineens veel meer betalen (vanwege een reis). Dit jaar is de vrijwillige ouderbijdrage: € 890,-.

Het bedrag wordt vastgesteld door de centrale directie na overleg met de Oudercommissie en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR). De uitgaven die worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoord aan de MR.

Betaling

De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald via het betaalsysteem Wis Collect. Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen, te weten:

  • 5 oktober
  • 5 januari
  • 5 april

Heeft u hulp nodig bij het betalen van schoolkosten? Leest u dan de informatie bij het kopje ‘Studiefonds TTO’.

Studiefonds TTO

We vinden het belangrijk dat ons tweetalig onderwijs in de volledige vorm toegankelijk is voor iedereen en het Studiefonds TTO helpt om dit mogelijk te maken. Dit Studiefonds is er dankzij ouders en oud-leerlingen.
Het doel van het studiefonds is het toegankelijk maken van TTO onderwijs in de regio Rijnmond voor excellent lerende kinderen wier ouders vanwege financiële redenen geen vrijwillige bijdrage kunnen betalen voor de extra kosten van een TTO-opleiding.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, neemt u dan contact op met het Studiefonds TTO via de aanvraagpagina.

Als u wilt bijdragen, kunt u hier doneren aan dit studiefonds.

Wolfert Tweetalig maakt geen gebruik van externe sponsors om het onderwijsprogramma en de extra activiteiten te financieren.

Wolfert College

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor bovenbouwleerlingen van Wolfert College bedraagt €90. Hiervan worden de volgende zaken bekostigd:

  • Bijdrage kunst en cultuur (o.a. CJP-pas)
  • Bijdrage ICT en mediatheek
  • Bijdrage leerlingactiviteiten

Betaling

De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald via het betaalsysteem Wis Collect.