Aanmelden

Wil jij volgend jaar naar Wolfert Tweetalig? Op deze pagina lees je hoe je je aanmeldt voor een plaats in de brugklas.

Aanmelden en voorrangsregels

Aanmelding

Om bij Wolfert Tweetalig te kunnen worden aangemeld, is een positief advies voor tweetalig havo of vwo nodig van de basisschool; dit gaat volgens OverstapRoute. Daarnaast neem je deel aan een placement test om jouw instroomniveau van Engels te bepalen en heb je een gesprek met één van de docenten van Wolfert Tweetalig.

Voorrangsregels
Bij plaatsing op Wolfert Tweetalig worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

 • Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer- en zus, stiefbroer en -zus en pleegbroer en -zus)
 • Leerlingen afkomstig van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en scholen met tweetalig primair onderwijs (TPO)

Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Naast de criteria die genoemd worden in de plaatsingswijzer, zijn de volgende punten van toepassing om tot Wolfert Tweetalig toegelaten te kunnen worden:

 1. Onderschrijven van het tweetalig onderwijs-concept door zowel ouders als leerlingen,
 2. Verplichting van deelname aan alle activiteiten binnen en buiten het rooster,
 3. Het tekenen van een overeenkomst van ouders met de school waarin wederzijdse verwachtingen en verplichtingen staan vermeld. Op het inschrijfformulier tekenen ouders voor deelname aan het volledige curriculum, inclusief de verplichte extracurriculaire activiteiten,
 4. Het onderschrijven van de identiteit van de school: Openbaar Onderwijs,
 5. Het ondertekenen van het formulier van de jaarlijks verplichte ouderbijdrage.

Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

Placement test
De placement test Engels/Nederlands is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure van Wolfert Tweetalig. Deze test wordt voorafgaande aan een intakegesprek afgenomen. De uitslag van deze test is van belang om jou op het juiste instroomniveau van Engels in te kunnen delen.

Intakegesprek
Na de afname van de placement test Engels/Nederlands volgt een intakegesprek met ouder(s) en leerling en docent van Wolfert Tweetalig. Een gesprek met de basisschool van herkomst maakt, indien nodig, eveneens deel uit van de toelatingsprocedure.

 • Aanmelden intakeprocedure brugklas schooljaar 2020-2021

 • Door middel van het onderstaande formulier kunt u uw kind opgeven voor de intakeprocedure van Wolfert Tweetalig. Als u meerdere kinderen wilt laten deelnemen aan de toelatingsprocedure (bijvoorbeeld tweelingen) dient u het onderstaande formulier voor elk kind apart in te vullen.
 • Gegevens kandidaat leerling

 • Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de intakeprocedure.
 • Gegevens basisschool en (voorlopig) advies


 • Data intakeprocedure

  De procedure bestaat uit een placement test (30 minuten) en een intakegesprek (30 minuten). Na de test zal één van onze medewerkers eerst met het kind kennismaken en kunt u als ouder(s)/verzorger(s) later aansluiten. In verband met onze planning verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn.


 • Kosten

  De kosten van de toelatingsprocedure (placement test en intakegesprek) bedragen €10. Dit bedrag komt ten goede aan het Studiefonds TTO. Dit bedrag dient vooraf voldaan te worden, anders kan er niet worden deelgenomen aan de intakeprocedure. De betaling kunt u voldoen met iDeal. In de volgende stap gaat u naar onze betalingspagina.