Aanmelden

Aanmelding
Om bij Wolfert Tweetalig te kunnen worden aangemeld, is een positief advies voor tweetalig havo of vwo nodig van de basisschool; dit gaat volgens de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Daarnaast is deelname aan een toelatingsprocedure met een toelatingstoets en een intakegesprek vereist.

Voorrangsregels
Bij plaatsing op Wolfert Tweetalig worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

 • Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer- en zus, stiefbroer en -zus en pleegbroer en -zus)
 • Leerlingen afkomstig van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en scholen met tweetalig primair onderwijs (TPO)

Toelatingscriteria

Naast de criteria die genoemd worden in de plaatsingswijzer, zijn de volgende punten van toepassing om tot Wolfert Tweetalig toegelaten te kunnen worden:

 1. Onderschrijven van het tweetalig onderwijs-concept door zowel ouders als leerlingen,
 2. Verplichting van deelname aan alle activiteiten binnen en buiten het rooster,
 3. Het tekenen van een overeenkomst van ouders met de school waarin wederzijdse verwachtingen en verplichtingen staan vermeld. Op het inschrijfformulier tekenen ouders voor deelname aan het volledig curriculum, inclusief de verplichte extracurriculaire activiteiten,
 4. Het onderschrijven van de identiteit van de school: Openbaar Onderwijs,
 5. Het ondertekenen van het formulier van de jaarlijks verplichte ouderbijdrage.

Toelatingsprocedure

Placement test
De placement test Engels/Nederlands is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure van Wolfert Tweetalig. Deze test wordt voorafgaande aan een intakegesprek afgenomen.

Intakegesprek
Na de afname van de placement test Engels/Nederlands volgt een intakegesprek met ouder(s) en leerling en een lid van de toelatingscommissie. Een gesprek met de basisschool van herkomst maakt, indien nodig geacht, eveneens deel uit van de toelatingsprocedure.

Besluit toelatingscommissie
De toelatingscommissie stelt na bovenstaande procedure vast welke leerlingen wel of niet plaatsbaar zijn bij Wolfert Tweetalig. Het besluit wordt vervolgens medegedeeld aan de ouder(s) en kandidaat-leerling.

Kom bij ons langs

 • Maandag 18 november 2019

  19:00 – 21:00 uur
  Informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.

 • Woensdag 15 januari 2020

  19:00 – 21:00 uur
  Informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.

 • Vrijdag 24 januari 2020

  15:00 – 21:00 uur
  Open huis voor leerlingen uit groep 7 en 8 en ouders.

 • Woensdag 29 januari 2020

  15:00 – 17:00 uur
  Lessen voor leerlingen uit groep 8
  (vooraf aanmelden via onderstaand formulier).

 • Woensdag 4 maart 2020

  15:00 – 17:00 uur
  Lessen voor leerlingen uit groep 8
  (vooraf aanmelden via onderstaand formulier).

Lessen voor leerlingen uit groep 8

 • Zit je in groep 8 en zou je willen weten hoe het is les te krijgen op Wolfert Tweetalig? Meld je dan aan voor de speciale lessen voor leerlingen uit groep 8 via onderstaand formulier! We doen ons best om je op de gewenste datum in te delen, maar we kunnen je geen garantie geven.

 • Gegevens leerling en ouder(s)/verzorger(s)


 • Gegevens basisschool

Klachtenregeling plaatsingswijzer

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen n.a.v. de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. U vult dan het klachtenformulier Rotterdamse Plaatsingswijzer volledig in. Download het formulier van de website van FOKOR en mail het ingevulde formulier naar klachtencommissie@fokor.nl.

De klacht kan ook per post worden verzonden:
FOKOR
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam.

Indien de voorzitter van de klachtencommissie van oordeel is dat de klacht die wordt ingediend betrekking heeft op het toelatingsbesluit van de school voor voortgezet onderwijs of over het basisschooladvies en de inhoud van het OKR, wordt de klacht – indien u daarmee instemt – ter behandeling doorgezonden naar het bestuur van de betreffende school. U wordt daarvan in kennis gesteld.

U wordt tevens gewezen op de klachtenprocedure van het betreffende bestuur/de school en op de landelijke klachtencommissies onderwijs en/of de geschillencommissie passend onderwijs.