Aanmelden

Wolfert Tweetalig heeft voor schooljaar 2024-2025 geen plaatsen meer beschikbaar voor nieuwe leerlingen.

Aanmelding

Om leerling van Wolfert Tweetalig te kunnen worden, is een havo, havo/vwo, of vwo-advies van de basisschool nodig. Dit gaat volgens OverstapRoute. Voorafgaand neem je deel aan onze intakeprocedure. Als onderdeel van de intakeprocedure neem je deel aan een placement test om jouw instroomniveau van Engels te bepalen en heb je een gesprek met één van de docenten van Wolfert Tweetalig. Een beknopt overzicht van het aanmeldproces vind je in de flyer ‘Stappenplan aanmelding Wolfert Tweetalig‘.

Voorrangsregels
Bij plaatsing op Wolfert Tweetalig worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

  • Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer- en zus, stiefbroer en -zus en pleegbroer en -zus)
  • Leerlingen afkomstig van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en scholen met tweetalig primair onderwijs (TPO)