Downloads Wolfert Tweetalig

Veiligheidsplan

Lestijden

Schoolregels

Vakantiedata

Schoolprofiel

Zorgplan

Bevorderingsnormen 2018-2019

Ouderbijdrage Wolfert Tweetalig

Ouderbijdrage Wolfert College

Infobundel iMAS

Gebruik sociale media

Downloads Wolfert van Borselen Scholengroep

Schoolgids 2017-2018

De schoolgids wordt momenteel gemoderniseerd. Zodra de nieuwe schoolgids gereed is, zal deze hier worden geplaatst.

Schoolplan

Leerlingenstatuut

Protocol Sociale Media

Reisverzekering

Klachtenregeling BOOR

Privacyverklaring BOOR