Downloads Wolfert Tweetalig

Lestijden

Vakantiedata 2024-2025

Schoolgids 2023-2024

Schoolregels 2022-2023

Informatie vrijwillige ouderbijdrage Wolfert Tweetalig

Lessentabel

Richtlijnen voor in- en doorstroming 2023-2024

Richtlijnen HAVO naar VWO 2023-2024

Alcohol- en drugsprotocol

Veiligheidsplan

Gebruik sociale media

Protocol pesten en ongewenst gedrag

Schoolprofiel

Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Downloads Wolfert van Borselen Scholengroep

Schoolplan

Leerlingenstatuut

Protocol Sociale Media

Reisverzekering

Klachtenregeling BOOR

Privacyverklaring BOOR

Ondersteuningsplan 2022-2026

Oudersamenvatting ondersteuningsplan 2022-2026

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Annual Report Participation Council

Notulen Medezeggenschapsraad