Downloads Wolfert Tweetalig

Lestijden

Vakantiedata

Schoolgids 2022-2023

Schoolregels 2022-2023

Lessentabel

Richtlijnen voor in- en doorstroming 2022-2023

Doorstroomrichtlijnen van havo naar vwo 2022-2023

Alcohol- en drugsprotocol

Veiligheidsplan

Gebruik sociale media

Protocol pesten en ongewenst gedrag

Schoolprofiel

Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Downloads Wolfert van Borselen Scholengroep

Schoolplan

Leerlingenstatuut

Protocol Sociale Media

Reisverzekering

Klachtenregeling BOOR

Privacyverklaring BOOR

Ondersteuningsplan 2022-2023

Oudersamenvatting ondersteuningsplan 2022-2023

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Annual Report Participation Council

Notulen Medezeggenschapsraad