Schoolinfo

Kwaliteitsonderwijs

Het kwaliteitsonderwijs op Wolfert Tweetalig kenmerkt zich door uitstekende resultaten op onderstaande punten.

Wolfert Tweetalig is een erkende tto-school die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de standaard van Nuffic.

In het kader van talentontwikkeling hecht Wolfert Tweetalig veel waarde aan het bevorderen van deelname aan olympiades. De school heeft sinds oktober 2012 het keurmerk Olympiadeschool.

Scholen op de kaart biedt eenduidig inzicht in de prestaties van Wolfert Tweetalig. De gegevens voor deze verantwoording worden aangeleverd door zowel het Ministerie van Onderwijs als de school zelf.

Tevredenheidspeilingen voor ouders en leerlingen zijn standaardinstrumenten die bijdragen aan ons kwaliteitsbeleid.

Onderwijsschool

Wolfert Tweetalig leidt niet alleen leerlingen op, maar ook de docenten van morgen.

Wolfert Tweetalig en de Rotterdam International Secondary School (RISS) zijn de exclusieve opleidingscentra voor World Teachers. Het World Teachers Programme komt voort uit de behoefte om excellente docenten te vinden voor het onderwijs op onze school.

Om tweetalige en internationale docenten op te leiden zijn Wolfert Tweetalig en de lerarenopleiding van de Universiteit van Leiden (het ICLON) een intensieve samenwerking gestart. Voor het World Teachers Programme komen alleen zeer gemotiveerde kandidaten in aanmerking.

Wolfert Tweetalig neemt deel aan Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Studenten of leerlingen doen samen met docenten onderzoek; dit onderzoek kan zowel onderwijskundig of vakinhoudelijk zijn. Een groot aantal van deze onderzoeken van docentonderzoekers van Wolfert Tweetalig is door het IB Journal of Teaching Practice wereldwijd gepubliceerd. Helemaal bijzonder is het feit dat ook het profielwerkstuk van twee vwo-leerlingen van het Wolfert Tweetalig internationaal is gepubliceerd.