Bevordering

Leerlingen en hun ouders kunnen de cijfers online via Magister raadplegen. In het leerlingstatuut staan o.a. de regels met betrekking tot toetsing en het missen van toetsen beschreven.

Over de overgang naar het volgende schooljaar beslist de laatste vergadering van het schooljaar. Deze beslissing wordt gebaseerd op de voor dat schooljaar geldende richtlijnen voor bevordering, ook wel doorstroomrichtlijnen genoemd.