Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel leerlingen een instrument te geven om structureel een adviesfunctie te kunnen vervullen voor het onderwijs op Wolfert Tweetalig. Eens per week spreekt de voorzitter met een tweede vertegenwoordiger bij de directeur af om advies te geven omtrent mogelijke verbeteringen in het onderwijs.

Er zijn jaarlijkse verkiezingen voor de functies: chairman, secretary, finance, assessor. De vier functies zijn allen dubbel bezet en voor de duur van een jaar. De leerlingenraad bestaat dus in totaal uit 8 leerlingen.

Er is een vertegenwoordiger voor onderbouw havo, bovenbouw havo, onderbouw vwo, bovenbouw vwo en de functies rouleren elk jaar door. Voor havo bovenbouw is er een splitsing tussen tweetalig en regulier havo.

De taken binnen de leerlingenraad zijn als volgt vastgesteld:

  • elke vertegenwoordiger is belast met het organiseren van klassenvertegenwoordigers en leerjaarvertegenwoordigers;
  • elke vertegenwoordiger is belast met het organiseren van vergaderingen voor de achterban;
  • 2 vertegenwoordigers (waarvan 1 de chairman is) op gesprek bij de directeur (eens per week, 1 lesuur);
  • inventarisatie aandachtspunten door contact met de achterban;
  • participatie bij sollicitatiegesprekken / opstellen criteria;
  • verslaglegging door notuleren van agenda- en actiepunten.

Heb je een een bericht voor de leerlingenraad? Stuur dan een mail naar wtleerlingenraad@wolfert.nl.