Maatregelen coronavirus

Geachte ouders en verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het kabinet op 13 oktober de maatregelen opnieuw heeft aangescherpt. Ook binnen onze scholengroep hebben wij de maatregelen verder aangepast, daarom voeren we met instemming van de medezeggenschapsraad een nieuwe regel in. Alle leerlingen en personeelsleden zijn verplicht een mondkapje te dragen in de openbare ruimten van onze schoolgebouwen (gangen, trappenhuizen, aula, etc.)
We voeren deze verplichting in om elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar een aanvullende maatregel die bijdraagt aan het voorkomen van besmettingen. Het dragen van mondkapjes vervangt dus niet de basisregels. Wij blijven in de scholen de maatregelen van het RIVM naleven, zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling.
Hartelijk dank voor jullie vertrouwen, begrip en flexibiliteit. Voor overige vragen verwijzen wij u naar de website van de school van uw kind(eren).

Wolfert College | Wolfert Dalton | Wolfert Lansing | Wolfert Lyceum | Wolfert Tweetalig | RISS

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs.

Open dagen en COVID-19

Blijf op de hoogte

Elk jaar organiseren de Wolfert-scholen verschillende open dagen. Ook dit schooljaar zijn de open dagen gewoon ingepland, maar onder voorbehoud, vanwege COVID-19. Dit betekent, dat wij wellicht op een gegeven moment moeten besluiten om (een deel van) het programma af te gelasten en/of een alternatief programma aan te bieden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze open dagen en informatieavonden voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8. Je ontvangt dan ook tijdig informatie als we ons programma moeten afgelasten en/of een alternatief programma aanbieden.

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs. Een bruisende, veelzijdige en ambitieuze school midden in de Rotterdamse samenleving.

Een bruisende school, omdat we als scholengroep volop in beweging blijven en elke Wolfert-school in staat stellen de missie op geheel eigen wijze in te vullen.

Veelzijdig, omdat niet alleen de Engelse taal, Internationalisering en ICT een bijzondere plaats in het onderwijsaanbod innemen. Ook sport, kunst en cultuur vormen op de Wolfert een wezenlijk onderdeel van het programma.

Ambitieus, omdat de Wolfert trots is op haar reputatie als vernieuwende school. De vele prijzen die we de afgelopen jaren gewonnen hebben, getuigen van de waardering voor onze inzet, creativiteit en kwaliteit.

Ook blijven wij inspelen op de groeiende vraag naar bijzondere vormen van onderwijs. En zo bereiden wij ons goed voor op de eisen die het onderwijs van morgen stelt aan de inrichting van scholen.

Ik zou zeggen: surf maar door de website van de scholengroep en de verschillende afdelingen en oordeel zelf.

R. Fens
rector

© 2017 Wolfert van Borselen