Naar de middelbare school?

Kom eerst naar onze informatieavonden en open huis

Informatieavonden

Open huis

 • Wolfert College – mavo, havo, vwo
  8 februari 2019: 19:00 – 21:00 uur
  9 februari 2019: 10:30 – 13:00 uur
 • Wolfert Dalton – mavo, havo, vwo
  7 februari 2019: 19:00 – 21:30 uur
 • Wolfert Lansing – vmbo, mavo, havo
  8 februari 2019: 19:00 – 21:00 uur
  9 februari 2019: 10:00 – 13:00 uur
 • Wolfert Lyceum – havo, vwo
  14 februari 2019: 19:00 – 21:30 uur
 • Wolfert Tweetalig – tweetalig havo en vwo
  1 februari 2019: 19:00 – 21:30 uur
  2 februari 2019: 10:30 – 13:00 uur

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs.

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs. Een bruisende, veelzijdige en ambitieuze school midden in de Rotterdamse samenleving.

Een bruisende school, omdat we als scholengroep volop in beweging blijven en elke Wolfert-school in staat stellen de missie op geheel eigen wijze in te vullen.

Veelzijdig, omdat niet alleen de Engelse taal, Internationalisering en ICT een bijzondere plaats in het onderwijsaanbod innemen. Ook sport, kunst en cultuur vormen op de Wolfert een wezenlijk onderdeel van het programma.

Ambitieus, omdat de Wolfert trots is op haar reputatie als vernieuwende school. De vele prijzen die we de afgelopen jaren gewonnen hebben, getuigen van de waardering voor onze inzet, creativiteit en kwaliteit.

Ook blijven wij inspelen op de groeiende vraag naar bijzondere vormen van onderwijs. En zo bereiden wij ons goed voor op de eisen die het onderwijs van morgen stelt aan de inrichting van scholen.

Ik zou zeggen: surf maar door de website van de scholengroep en de verschillende afdelingen en oordeel zelf.

R. Fens
rector

© 2017 Wolfert van Borselen