Jubileumboek De Wolfert

De Wolfert van Borselen scholengroep viert dit schooljaar zijn 50-jarige jubileum. Daar hoort natuurlijk een jubileumboek bij! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 500 pagina’s (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over de geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin we nu zijn aanbeland, het tijdperk van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Het boek is voor alle geïnteresseerden beschikbaar voor een prijs van €15. Het boek is te koop bij de receptie van elke Wolfert-school.
Wilt u een exemplaar reserveren, stuur dan een e-mail aan wolfert50jaar@wolfert.nl.

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs.

Hartelijk welkom op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs. Een bruisende, veelzijdige en ambitieuze school midden in de Rotterdamse samenleving.

Een bruisende school, omdat we als scholengroep volop in beweging blijven en elke Wolfert-school in staat stellen de missie op geheel eigen wijze in te vullen.

Veelzijdig, omdat niet alleen de Engelse taal, Internationalisering en ICT een bijzondere plaats in het onderwijsaanbod innemen. Ook sport, kunst en cultuur vormen op de Wolfert een wezenlijk onderdeel van het programma.

Ambitieus, omdat de Wolfert trots is op haar reputatie als vernieuwende school. De vele prijzen die we de afgelopen jaren gewonnen hebben, getuigen van de waardering voor onze inzet, creativiteit en kwaliteit.

Ook blijven wij inspelen op de groeiende vraag naar bijzondere vormen van onderwijs. En zo bereiden wij ons goed voor op de eisen die het onderwijs van morgen stelt aan de inrichting van scholen.

Ik zou zeggen: surf maar door de website van de scholengroep en de verschillende afdelingen en oordeel zelf.

R. Fens
rector

© 2017 Wolfert van Borselen