Personeel

Integriteitscode

De integriteitscode is opgesteld voor alle medewerkers en representanten van stichting BOOR.
Download de BOOR Integriteitscode

Sollicitatiecode BOOR VO

De openbare scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben met elkaar afspraken gemaakt over de goede gang van zaken tijdens sollicitatieprocedures. Deze afspraken staan in de sollicitatiecode BOOR VO.

Download de Sollicitatiecode BOOR VO