Missie en visie

De missie van de Wolfert van Borselen Scholengroep luidt:

Kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Kwaliteitsonderwijs betekent op de Wolfert dat wij ons richten op excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut; zij wil leerlingen ook anderssoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten.

Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief tegemoet treden. We willen hen helpen opgroeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar willen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen.

Met de leerlingen komen ook hun ouders naar de Wolfert. De school spant zich in om goede, intensieve contacten met de ouders te onderhouden. Dit gebeurt met name middels ouderavonden, tafeltjesavonden en voorlichtingsavonden. Bij veel manifestaties zijn ook ouders meer dan welkom. Nieuwsbrieven en de website voorzien de ouders regelmatig van informatie. Tenslotte hecht de school veel waarde aan de inzet van ouders op tal van terreinen.