Missie en visie

Missie: de Wolfert van Borselen scholengroep biedt kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationale leeromgeving. De locaties dagen leerlingen uit om hun grenzen te verleggen en hun kijk op de wereld te verbreden. Het onderwijs biedt vertrouwen en vraagt om betrokkenheid van ouders.

Het profiel van de Wolfert van Borselen scholengroep

De Wolfert van Borselen scholengroep staat voor uitdagend en goed voortgezet onderwijs dat kansen biedt voor iedereen. Het onderwijs wordt aangeboden op zes locaties. Elke locatie hanteert dezelfde uitgangspunten, maar heeft een eigen profiel en uitstraling. De scholengroep hecht veel waarde aan deze ‘eenheid in verscheidenheid’.

Elke locatie heeft een eigen directie die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie ervan. De zes locatiedirecties leggen verantwoording af aan de centrale directie van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze legt op haar beurt verantwoording af aan het schoolbestuur: Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

Visie: iedereen is welkom om te leren participeren in een pluriforme samenleving

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft landelijk een naam opgebouwd als het gaat om goed, gedifferentieerd onderwijs voor leerlingen van diverse achtergronden en nationaliteiten. Alle leerlingen mogen zijn wie zij willen zijn en ze respecteren de ander. Het leerstofaanbod doet recht aan de pluriforme wereld waarin ze opgroeien (think global, act local). Leerlingen leren hoe ze kunnen reflecteren en hoe ze zich zelfstandig én samen met anderen kunnen ontwikkelen (growth mindset). Iedereen haalt het beste uit zichzelf met behulp van inspirerende docenten in een veilige omgeving (learning is how to challenge yourself). Ook voor medewerkers geldt dat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen; de scholengroep stimuleert samenwerking en initiatief.

 • De zes scholen hebben deze visie vertaald in de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
 • Een prettig en veilig schoolklimaat
 • Een rijke en vaak internationaal georiënteerde leeromgeving die in nauwe verbinding staat met de samenleving
 • Alle kansen om te wisselen van leerroute of onderwijsniveau via bijvoorbeeld heterogene brugklassen (of dakpanklassen), zodat elke leerling onderwijs volgt dat bij hem past
 • Zo veel mogelijk trajecten op maat ook nà de brugklas
 • Ruimte voor vernieuwing en kennisuitwisseling

Daarnaast legt elke Wolfertlocatie eigen accenten en heeft daarmee een missie en profiel. Allemaal sluiten ze uiteraard aan bij de missie en visie van de scholengroep als geheel.

De Wolfert loopt op sommige onderdelen van het onderwijs voorop. Zo geniet het aanbod van Wolfert Tweetalig landelijke naam en faam, en is de integratie van ISK en het reguliere aanbod op Wolfert College een voorbeeld voor anderen. De twee daltonscholen leveren substantiële bijdragen aan de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Wolfert Lansing timmert aan de weg met een tweetalig vmbo en door nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de samenleving. De Rotterdam International Secondary School (RISS), heeft zeer aansprekende onderwijsresultaten

VestigingHoofdprofielNevenprofiel
Wolfert CollegeXpoPersoonlijke ontwikkeling
Wolfert DaltonDalton onderwijsDe wereld in de school en de school de wereld in
Wolfert LansingAmbitieklassenHybride oriëntatie op studieloopbaan
Wolfert LyceumDalton onderwijsPersoonlijke ontwikkeling
Wolfert TweetaligTweetalig onderwijsBurgerschapsvorming
RISSInternationale schoolEducating for self-awareness, curiosity and integrity in a changing world

Onze internationale school, de Rotterdam International Secondary School, heeft een afwijkende visie en missie:

Our Vision
Educating for self-awareness, curiosity and integrity in a changing world.

Our Mission
Our mission is for every student to enjoy their youth.

We will do this by providing innovative approaches to learning, encouraging achievement, fostering international mindedness with local and global engagement, modelling ethical behaviour and acting respectfully and with honesty.

Our Core values

 • respect
 • responsibility
 • relationships
 • courage

Our Culture

 • love for and enjoyment of learning
 • joy in achievement
 • high expectations
 • collaboration
 • tolerance, diversity and belonging
 • sense of service

Our Performance

 • providing a broad, balanced and connected curriculum
 • developing innovative and outstanding pedagogy
 • fostering inquiry, action and reflection
 • promoting multilingualism and intercultural understanding
 • addressing the school community’s social, emotional and physical well-being
 • identifying and valuing learning diversity
 • modelling citizenship, leadership and lifelong learning