Inschrijving

Elk jaar maken ouders en leerlingen de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Om goed te kunnen kiezen speelt het advies van de basisschool en de toelatingseisen van de school voor het voortgezet onderwijs een rol. Naast het advies en de mogelijkheden die u daarmee heeft is het van groot belang dat u en uw kind vertrouwen hebben in de nieuwe school.

Aansluiting op het basisonderwijs

Het is belangrijk dat onze manier van lesgeven aansluit bij groep 8 van de basisschool. Tijdens de eerste periode op onze school besteden wij er veel aandacht aan dat je je snel thuis voelt op je nieuwe school. Dit doen wij door een introductieprogramma, waarin je kennismaakt met je nieuwe klas, en door mentorlessen, waarbij geleerd wordt hoe je het beste studeert, aantekeningen maakt, de agenda gebruikt e.d. Na verloop van een korte tijd voel je je ongetwijfeld thuis op de Wolfert.

Aanmelding

De aanmelding van leerlingen gaat rechtstreeks bij de Wolfert-vestiging van uw keuze. Meestal verloopt de aanmelding voor de brugklas via de basisschool waar de toekomstige leerling op zit. Wanneer wij de voorlopige gegevens door gekregen hebben, ontvangt u als ouders of verzorgers een formulier waarmee verdere gegevens worden gevraagd. U kunt – indien u dit wilt – de aanmelding ook zelf verrichten. Ook de basisschool verstrekt gegevens over de schoolloopbaan van uw dochter of zoon, o.a. de uitslag van de Cito-toets en het advies over het te volgen niveau. De gegevens die u verstrekt en de latere onderwijs- en begeleidinggegevens worden in onze schoolorganisatie opgenomen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor degene die ze uit oogpunt van onderwijs of begeleiding nodig heeft. U kunt op uw verzoek inzage krijgen in de geregistreerde gegevens van uw zoon of dochter.

Informatie

Voor informatie over de inschrijving kunt u terecht op de sites van:

Toelating

Aan de hand van de gegevens van uw kind en van de basisschool wordt bepaald of een leerling(e) toegelaten kan worden. Hierbij is het wel van belang te bedenken, dat niet alle vestigingen dezelfde soorten onderwijs geven.

Plaatsing

Wanneer bekend is hoeveel leerlingen de nieuwe brugklas gaan volgen, wordt er gekeken hoeveel klassen er gevormd worden. Ook daarbij speelt het geschikte onderwijsniveau een rol. Sommige leerlingen geven een bepaalde voorkeur op; zoveel mogelijk proberen we aan die wensen tegemoet te komen.
De klassen-indeling wordt bekend gemaakt bij de kennismakingsdagen voor de zomervakantie.