Kennismaken met de Wolfert-scholen

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze e-mail nieuwsbrief met informatie over de voorlichtingsactiviteiten van onze scholen voor leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders.

Inschrijving

Elk jaar maken ouders en leerlingen de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Om goed te kunnen kiezen speelt het advies van de basisschool en de toelatingseisen van de school voor het voortgezet onderwijs een rol. Naast het advies en de mogelijkheden die u daarmee heeft, is het van groot belang dat u en uw kind vertrouwen hebben in de nieuwe school.

Aansluiting op het basisonderwijs

Het is belangrijk dat onze manier van lesgeven aansluit bij groep 8 van de basisschool. Daarom besteden wij tijdens de eerste periode op onze school er veel aandacht aan dat je je snel thuis voelt op je nieuwe school. Dit doen wij door een introductieprogramma, waarin je kennismaakt met je nieuwe klas, en door mentorlessen waarbij je leert hoe je het beste studeert, aantekeningen maakt, de agenda gebruikt e.d. Na verloop van een korte tijd voel je je ongetwijfeld thuis op de Wolfert.

Informatie

Voor informatie over de inschrijving kunt u terecht op de sites van:

 • Aanmelding

  De aanmelding van leerlingen gaat rechtstreeks bij de Wolfert-vestiging van uw keuze. Meestal verloopt de aanmelding voor de brugklas via de basisschool waar de toekomstige leerling op zit. Wanneer wij de voorlopige gegevens door gekregen hebben, ontvangt u als ouders of verzorgers een formulier waarmee verdere gegevens worden gevraagd. U kunt – indien u dit wilt – de aanmelding ook zelf verrichten. Ook de basisschool verstrekt gegevens over de schoolloopbaan van uw dochter of zoon, o.a. de uitslag van de Cito-toets en het advies over het te volgen niveau. De gegevens die u verstrekt en de latere onderwijs- en begeleidinggegevens worden in onze schoolorganisatie opgenomen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor degene die ze uit oogpunt van onderwijs of begeleiding nodig heeft. U kunt op uw verzoek inzage krijgen in de geregistreerde gegevens van uw zoon of dochter.

 • Toelating

  Aan de hand van de gegevens van uw kind en van de basisschool bepalen wij of een leerling(e) toegelaten kan worden. Hierbij is het wel van belang te bedenken, dat niet alle vestigingen dezelfde soorten onderwijs geven.

 • Plaatsing

  Wanneer bekend is hoeveel leerlingen de nieuwe brugklas gaan volgen, bekijken wij hoeveel klassen we kunnen vormen. Ook daarbij speelt het geschikte onderwijsniveau een rol. Sommige leerlingen geven een bepaalde voorkeur op. Wij proberen zoveel mogelijk aan die wensen tegemoet te komen.

  De klassenindeling maken wij bekend bij de kennismakingsdagen voor de zomervakantie.