Onderwijsaanbod

Alle Wolfert-scholen bieden:

Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Afgeleid van deze missie onderscheiden de afdelingen zich met eigen onderwijskundige concepten. Zo is er naast eenheid van beleid ook verscheidenheid. Een verscheidenheid, die recht doet aan de verschillen tussen leerlingen.

Een grote school, een kleinschalige organisatie

De Wolfert van Borselen is met recht een kleinschalig georganiseerde school te noemen. Elke afdeling werkt met kernteams van mentoren en docenten die het merendeel van hun lessen op een bepaalde afdeling geven. Ieder kernteam heeft een eigen kernteamleiding. Zo leren leerlingen (en hun ouders) en docenten elkaar snel en goed kennen.

Dit heeft een positieve invloed op het onderwijs en de begeleiding. De communicatielijnen zijn kort. Bovendien – en dat is zeker zo belangrijk – draagt de kleinschalige organisatie bij aan een ontspannen sfeer waarin men elkaar kan aanspreken. Als het nodig is, ook op ieders verantwoordelijkheid in de omgang met elkaar.