Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wolfert van Borselen Scholengroep gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina wil de scholengroep u informeren over het privacybeleid van Stichting Boor, waar de Wolfert van Borselen Scholengroep onder valt.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot privacy op onze scholengroep, kunt u een mail sturen aan privacy@wolfert.nl.

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens, daarom gelden er vanuit de privacywetgeving eisen voor het gebruik ervan.
Een uitzondering hierin vormt het beeldmateriaal dat met een onderwijskundig doel wordt gemaakt en gebruikt. Hierbij moet het volgende duidelijk worden vastgelegd:

  • het gebruik (door wie);
  • de opslag (veilig voor ongeautoriseerd gebruik);
  • de bewaartermijn.

De Wolfert van Borselen scholengroep is één van de opleidingsscholen van het samenwerkingsverband Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Het samenwerkingsverband OSR bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en drie instituten voor lerarenopleiding (Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden (ICLON) en de Technische Universiteit Delft (SEC). In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding ontwikkeld en uitgevoerd op school. Ook doen studenten en docenten van de deelnemende scholen onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen onderwijs. In dit kader wordt beeldmateriaal met een onderwijskundig doel gemaakt, waarvoor geen aparte toestemming nodig is.