Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wolfert van Borselen Scholengroep gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina wil de scholengroep u informeren over het privacybeleid van Stichting Boor, waar de Wolfert van Borselen Scholengroep onder valt.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot privacy op onze scholengroep, kunt u een mail sturen aan privacy@wolfert.nl.

Gebruik beeldmateriaal

Wolfert van Borselen scholengroep maakt voor verschillende doeleinden gebruik van foto’s en video’s waarop onze leerlingen en studenten te zien zijn. Dit kunnen zowel onderwijskundige, administratieve als PR‑doeleinden zijn. In sommige gevallen moeten wij toestemming vragen aan onze leerlingen en studenten (16 jaar of ouder) of hun ouders/verzorgers (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar) voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Bij het gebruik maken van beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden heeft de school geen toestemming nodig,

Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden

Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.