World Teachers Training Programme

Het World Teachers training programme komt voort uit onze behoefte om goede docenten te vinden voor onze internationale school (de RISS), of Wolfert Tweetalig. Het is voor de Wolfert absolute noodzaak te streven naar de best mogelijke kwaliteit van onze internationale leraren.

Het is, in onze opvatting, absoluut onvoldoende om Nederlandse docenten, ‘met het zweet op de bovenlip’, in het Engels te laten lesgeven. Het gaat overigens niet alleen om een perfecte beheersing van het Engels, maar ook om een grondige kennis van en ervaring met het onderwijs op internationale scholen. En de aanpak in dat onderwijs is volstrekt anders dan op Nederlandse scholen.

Op het punt van het opleiden van tweetalige en internationale docenten zijn de Wolfert en de lerarenopleiding van de Universiteit van Leiden (het ICLON) een intensieve samenwerking gestart. Deze samenwerking heeft deels te maken met de Professional Development School Rijnmond.

Voor de World Teachers opleiding komen alleen zeer gemotiveerde kandidaten in aanmerking. Toelating volgt alleen na selectie. Het studieprogramma is aanmerkelijk zwaarder, terwijl het geen extra studiepunten oplevert. We zoeken dus docenten die bereid zijn om iets extra’s te doen, ’to go the extra mile’ , net als onze leerlingen!

Het unieke aan deze opleiding is dat de colleges niet alleen verzorgd worden door medewerkers van de universiteit, maar ook door de docenten van de Wolfert (RISS en Wolfert Tweetalig). Daarbij is gekeken welk instituut de meeste kennis heeft. Wolfert Tweetalig en de Rotterdam International Seconadry School zijn de exclusieve opleidingscentra voor de World Teachers.

Natuurlijk hopen we dat de beste studenten ook blijven als docent op onze school.