Belangrijke documenten

Op deze pagina treft u belangrijke documenten aan van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Schoolgids

De Schoolgids is de ‘grondwet’ van onze school. U treft een aantal belangrijke reglementen aan en algemene informatie over de Wolfert. U krijgt tevens inzage in de kwaliteit van ons onderwijs als vastgesteld door de onderwijsinspectie.

Schoolplan

Ondersteuning

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.

Download het Leerlingenstatuut

BOOR strategisch beleidsplan 2022-2026

Directiestatuut

Klachtenregeling

Als onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) maakt de Wolfert van Borselen scholengroep gebruik van de klachtenregeling van BOOR.

De directie van de Wolfert geeft er verreweg de voorkeur aan om bij klachten zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten om de klacht te bespreken. Uit ervaring blijkt dat dit de beste weg is.

Indien een klacht niet kan worden opgelost in een gesprek op school kunt u in de Klachtenregeling lezen welke verdere stappen gezet kunnen worden.

Download de BOOR klachtenregeling

Schoolnetwerk, mail en sociale media

Elke leerling werkt mee aan de veiligheid van het netwerk.

 1. Houd inloggegevens geheim.
 2. Log uit de schoolsystemen bij het verlaten van de werkplek.
 3. Installeer alleen software via systeembeheer.
 4. Gebruik het schoolnetwerk en de schoolmail uitsluitend voor legale zaken.
 5. Meld overtredingen bij een personeelslid.

Het gebruik van het schoolnetwerk en schoolmiddelen door leerlingen, is in de eerste plaats gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden.

 1. Gebruik de schoolcomputers alleen met toestemming van een personeelslid
 2. Gebruik de schoolcomputers alleen volgens de verleende toestemming.

Ook bij het gebruik van sociale media en mail is elke leerling verantwoordelijk voor het bijdragen aan goede relaties tussen leerlingen onderling, met docenten en de school als geheel.

 1. Zorg dat je berichten schoolgenoten en anderen niet kwetsen.
 2. Plaats beelden alleen met toestemming van de betrokkenen.

Bij het niet naleven van deze richtlijnen kan de schoolleiding maatregelen nemen. Dat kan, afhankelijk van de ernst, variëren van strafwerk tot verwijdering van school.

Elke gebruiker werkt mee aan de veiligheid van het netwerk.

 1. Houd inloggegevens geheim.
 2. Log uit de schoolsystemen bij het verlaten van de werkplek.
 3. Installeer alleen software op schoolcomputers via systeembeheer.
 4. Voorkom overtredingen of meld deze bij de locatiedirectie.
 5. Communiceer over schoolse zaken uitsluitend via het schoolaccount.

Het gebruik van het schoolnetwerk en schoolmiddelen is in de eerste plaats gericht op professioneel gebruik.

 1. Stimuleer nuttig mediagebruik bij leerlingen.
 2. Beperk privégebruik tot het minimumgebruik.

Ook bij het gebruik van sociale media stelt elk personeelslid zich professioneel op in relatie met leerlingen, ouders en verzorgers.

 1. Voorkom rolverwarring en behoud professionele afstand.
 2. Voer inhoudelijke gesprekken met leerlingen, ouders en verzorgers uitsluitend rechtstreeks of via een geschikt medium.
 3. Geef bij zelfgeschreven berichten over educatie of over jongeren aan of het bericht op zelfgeschreven persoonlijke titel is geschreven, of dat het schoolbeleid betreft.
 4. Beperk privéberichten op sociale media tijdens werktijd tot het minimum.

Reisverzekering internationale activiteiten

Download de reisverzekering voor internationale activiteiten hier.

Vertrouwenspersoon Stichting BOOR

Mevrouw Seema Ouweneel
telefoon: 06 – 46 13 61 50
e-mail: seenema@xs4all.nl

De heer Arnoud Kok
telefoon: 06 – 14 39 90 25
e-mail: arnoud@purpl3.nl

Mevrouw Jakkie Ames
telefoon: 06 – 13570625
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com