Vacatures

Werken op de Wolfert: wat betekent dat? Kom ik terecht in een traditionele school of een moderne werkomgeving? Lees hier over ons personeelsbeleid.

Vacatures binnen de Wolfert van Borselen scholengroep kunt u hier vinden.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum en havo

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare school voor havo, mavo en vmbo

Werken op Wolfert Lansing is aantrekkelijk vanwege de sfeer, de ligging, het dynamisch karakter van de onderwijsontwikkeling, de groei, de potentie… kortom: Wolfert Lansing is een school met een toekomst!

Een brede, flexibele en proactieve inzet van medewerkers is noodzakelijk. Bij een ambitieuze organisatie horen ambitieuze medewerkers. Individueel ondernemerschap, samenwerking en ambitie om inhoudelijk door te groeien, zijn enkele eisen die gesteld worden aan de medewerkers.

Op vacatures is de sollicitatiecode van BOOR van toepassing.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare school voor vwo, havo en mavo

Wolfert College is onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep. De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot doel om uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan actieve, nieuwsgierige leerlingen. Wolfert College is een dynamische school met uitstekende resultaten.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen.

Docent Nederlands 1e graad - 0,6 fte (tijdelijk)

Wolfert Dalton van begin schooljaar tot aan de herfstvakantie

docent Nederlands 1e graad, 0,6 fte

wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. U beheerst het vak op een hoog niveau en weet gemotiveerde en getalenteerde leerlingen te inspireren. U bent een docent die met plezier lesgeeft, kan samenwerken en goede communicatieve vaardigheden bezit.
Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen.

Nadere informatie en solliciteren:
Informatie over de vacature en de school kunt u verkrijgen bij de directeur, mevrouw D.F. Wuisman, op 010-8928300. Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan mevrouw Wuisman via sollwd@wolfert.nl.

Openbare school voor tweetalig vwo en havo

Wolfert Tweetalig biedt behalve een Engelstalig curriculum ook een onderscheidend aanbod aan vakken zoals Art and Design, drama, filosofie, Spaans, Chinees, Global Perspectives en Global Politics. Daarnaast maken leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in een rijke internationale context bovendien kennis met andere talen en culturen. Er zijn uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in Ierland en Engeland. Bijzonder is ook de relatie van de school met partners in China. Leerlingen worden gestimuleerd in hun vorming tot kritische wereldburgers en maximale kansen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Hoofdconciërge (0,8 - 1,0 fte)

Functienaam                                      Hoofdconciërge
Organisatie                                        Wolfert Tweetalig
Salarisschaal                                      5
Werktijdfactor                                   0,8 – 1,0
Opleidingsniveau                               MBO niveau 4, bij voorkeur de MBO-opleiding Facilitaire Dienstverlening
Functioneel leidinggevende              Hoofd facilitaire zaken

Ter uitbreiding van het team facilitaire dienst is Wolfert Tweetalig te Rotterdam met ingang van 01-09-2018 op zoek naar een hoofdconciërge met een klantvriendelijke houding en goede doe-het-zelf-vaardigheden. U bent een echte duizendpoot, handig aangelegd en bent in staat om, op aanwijzing van hoofd facilitaire zaken, zelfstandig uiteenlopende reparatie- en technische werkzaamheden uit te voeren. U kunt ingezet worden voor uiteenlopende taken, zoals het beheer van het gebouw, het controleren op defecten én de veiligheid en bereikbaarheid van alle ruimtes in het gebouw. Ook administratieve taken behoren tot uw takenpakket. U bent vaardig in het omgaan met mensen met verschillende karakters, kunt adequaat optreden bij verstoringen en u kunt omgaan met werkdruk. U bent bij voorkeur in het bezit van BHV- en EHBO-diploma of bent bereid deze te behalen. Tenslotte heeft u goede communicatieve vaardigheid in zowel de Nederlandse als in de Engelse taal.

Als hoofdconciërge zult u in ieder geval de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Toezicht houden (op de beveiliging) in en rondom het gebouw;
 • toezien op een goede staat van onderhoud van het gebouw door het uitvoeren en aansturen van onderhoudswerkzaamheden;
 • uitvoeren van technisch beheer en het bedienen van de geluidsinstallatie en licht apparatuur en het bieden van ondersteuning daarbij;
 • ondersteuning bij aankomende ver- en inhuizing(en)
 • ondersteuning bij open dagen, ouderavonden en/of andere activiteiten;
 • optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen door het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken;
 • bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende en het toezien op de naleving van afspraken met betrekking tot geschorste leerlingen;
 • hulp verlenen bij calamiteiten, EHBO, BHV;
 • begeleiden van (hulp)conciërges en assistenten facilitaire zaken;
 • verstrekken van inlichtingen en beantwoorden van vragen van leerlingen, medewerkers en bezoekers over algemene op de school betrekking hebbende zaken en andere receptietaken indien nodig.

Nadere informatie en solliciteren

U kunt reageren tot 24 augustus 2018 door uw brief en cv te sturen naar Mw. M. Vermeulen  (mvr@wolfert.nl).

Eventuele vragen kunt u vanaf 22 augustus telefonisch stellen aan Mw. Y. de Boer, hoofd facilitaire zaken (bereikbaar op 010-8907700)

Tijdpad

 • week 35: brievenselectie
 • week 36: gesprekken

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Technisch Onderwijsassistent (0,8 - 1,0 fte)

Functienaam                            Technisch Onderwijsassistent (met affiniteit voor biologie)
Organisatie                               Wolfert Tweetalig
Salarisschaal                              7
Werktijdfactor                          0,8 – 1,0 fte
Opleidingsniveau                     Minimaal MBO+ werk- en denkniveau, HBO is een pré

De Technisch Onderwijsassistent (TOA) heeft een ondersteunende rol bij biologie-, natuurkunde- en scheikunde lessen op Wolfert Tweetalig. Een tweetalige havo-vwo school in Rotterdam. In de onderbouw wordt er lesgegeven in het Engels en beheersing van de Engelse taal is dan ook noodzakelijk. Als werknemer op het Wolfert Tweetalig krijg je veel ruimte voor eigen initiatief. Dat maakt het belangrijk dat je invulling kan geven aan de vrijheid om je werk naar eigen inzicht te organiseren en uit te voeren op een manier die bijdraagt aan het onderwijs en aansluit bij wat anderen doen.

De omvang van de vacature is 4-5 werkdagen. Daarvan worden gemiddeld ongeveer 3 werkdagen gevuld met biologie gerelateerde werkzaamheden. De resterend 1-2 dagen met scheikunde en/of natuurkunde gerelateerde werkzaamheden. Een en ander ook afhankelijk van de kennis, ervaring en wensen van de sollicitant.

Als TOA op Wolfert Tweetalig heb je een enorm breed werkveld met een afwisselend takenpakket. Dat maakt het werk tot een uitdaging en vraagt om een continue afweging van prioriteiten. Je zult nauw samenwerken met een diverse en enthousiaste groep biologie, natuurkunde en scheikunde collega’s. We zijn een vooruitstrevende en vernieuwende school. Natuurlijk werken wij ook met lesprogramma’s en vaste practica. Maar daarnaast proberen we ook veel nieuwe dingen uit. Om daarin mee te gaan zal je met regelmaat moeten improviseren.

In een team werken betekent dat je veel moet samenwerken. Op dit moment werken er een voltijd TOA (specialisatie scheikunde) en een deeltijd TOA (specialisatie natuurkunde) bij ons op school.

Naast contact met leerlingen, je collega-technisch onderwijsassistenten en de docenten biologie, natuurkunde en scheikunde heb je regelmatig contact met je direct leidinggevende, het hoofd facilitaire dienst en externe bedrijven over bijvoorbeeld uit te voeren onderhoud, het reinigen van laboratoriumjassen, controle van veiligheidsmiddelen, levering van stoffen en materialen en afvoer van afval.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat je plezier hebt in het werken met leerlingen. Ervaring in het onderwijs is fijn, maar niet noodzakelijk. De werkzaamheden van de TOA bestaan in de kern uit de volgende taken:

 • voorbereiden van en assisteren bij practica, demonstraties en projecten;
 • begeleiding van leerlingen en ondersteuning in het houden van orde en veiligheid in de klas bij practica, demonstraties en projecten;
 • zelfstandig uitproberen van nieuwe ideeën voor practica, demonstraties en projecten;
 • instrueren van leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en bij het gebruik van apparaten, materialen en dergelijke;
 • bewaken van de veiligheid door het toepassen van arbo-regels, het instrueren van leerlingen en collega’s over deze veiligheidsregels en het stelselmatig inventariseren van risico’s bij werken op het laboratorium;
 • voorlichting geven aan leerlingen over het werken met apparatuur en het werken in het laboratorium;
 • beheren, bestellen, verantwoord opslaan en verwerken van chemicaliën en materialen;
 • leveren van bijdragen aan voorlichtingsactiviteiten;
 • beheren van aanwezige apparatuur, zoals elektrische- en computerapparatuur, sensoren, microscopen en het verrichten van kleine reparaties waar mogelijk;
 • verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in het laboratorium;
 • bijwonen van overleg met docenten van bètavakken;
 • beheren van de agenda voor practica, demonstraties en projecten;
 • beheren van de praktijkruimte inclusief inrichten en installaties.

Je hebt minimaal een MBO+ werk- en denkniveau. Naast deze kerntaken is er veel ruimte om actief een bijdrage te leveren aan de continue vernieuwing van onze school. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren op enkele van onderstaande gebieden;

 • bedenken, ontwikkelen en invoeren van nieuwe practica, demonstraties of projecten;
 • adviseren van docenten en MT over veiligheidsmaatregelen en arbo-regels;
 • samenstellen en afnemen van praktijktoetsen;
 • begeleiden van leerlingen bij (vakoverstijgende) projecten, zoals profielwerkstukken;
 • geven van demonstraties, instructies en het houden van inleidingen over de theoretische achtergronden van de te verrichten praktijkproeven;
 • ontwikkelen van middelen om vaardigheden te beoordelen en het mede beoordelen van vaardigheden, bijvoorbeeld bij projecten en praktische schoolexamens;
 • oriënteren op ontwikkelingen en het toepassen van nieuwe nog niet uitgekristalliseerde onderwijsprogramma’s;
 • schrijven c.q. op- en bijstellen van (delen van) onderwijsmateriaal of (veiligheids)voorschriften;
 • verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het praktijkonderwijs;
 • het participeren in werkgroepen betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het praktijkonderwijs.

Nadere informatie en solliciteren

Informatie over onze school kunt u vinden op onze site www.wolfert.nl/tweetalig. Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan mevrouw Vermeulen via mvr@wolfert.nl. De reactietermijn sluit op 24 augustus 2018.

Eventuele vragen kunt u vanaf 22 augustus telefonisch stellen aan mevrouw Vermeulen, bereikbaar op 010-8907700.

Tijdpad:

 • week 35: brievenselectie
 • week 36: gesprekken

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Rotterdam International Secondary School

There are currently no vacancies at this school.

Wolfert van Borselen Scholengroep

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Begeleiding en Interne Opleidingen

De afdeling Interne Opleidingen wordt gevormd door een groep van onze ‘beste’ docenten, die bovendien een grote belangstelling hebben voor het opleiden van een nieuwe generatie leraren. Onze interne opleiders zijn gespecialiseerd op vakniveau (de vakcoaches) en op vakoverstijgende begeleidingsvaardigheden (de Begeleiders Op School).

De intern opleiders zijn specialisten op verschillende terreinen die voor onze school belangrijk zijn. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan zelfstandig en actief leren, werken in het internationale en tweetalige onderwijs en werken in het Daltononderwijs. Onze bijzondere expertise wordt ook erkend door gerenommeerde opleidingsinstellingen. Zo zijn wij betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het World Teachers programma van het ICLON (Universiteit Leiden), een geheel nieuwe opleiding voor docenten in het tweetalig en internationaal onderwijs.

Werken voor Interne Opleidingen is overigens ook een voorbeeld van loopbaanontwikkeling op de Wolfert.