Vacatures

Werken op de Wolfert: wat betekent dat? Kom ik terecht in een traditionele school of een moderne werkomgeving? Lees hier over ons personeelsbeleid.

Vacatures binnen de Wolfert van Borselen scholengroep kunt u hier vinden.

Openbare school voor vmbo, mavo en havo

Wolfert Lansing is een brede vmbo/mavo/havo-school in Lansingerland met mavo- en havo-ambitieklassen. Wij bieden onze leerlingen binnen de Wolfert van Borselen scholengroep doorlopende leerwegen aan, waarvoor een gedegen basis door het team van Wolfert Lansing gelegd wordt. Kwaliteitsonderwijs is daarvoor een eerste vereiste! Als gedreven docent geef jij hier invulling aan door onze leerlingen te inspireren en uit te dagen alles uit zichzelf te halen; als teamlid werk je aan ons gemeenschappelijk doel door zowel samen te werken als eigen initiatief te tonen. Wij gaan voor een 8: voldoende is niet goed genoeg meer!

Kun jij deze uitdaging aan? Dan zien we graag je sollicitatiebrief en cv per mail tegemoet.

Op vacatures is de sollicitatiecode van BOOR van toepassing.

Binnen het huidige team van Wolfert Lansing zijn wij op zoek naar een docent(e)

D&P – VGTG (vormgeving en typografie) & PRMV (een product maken en verbeteren)

Bij het keuzevak VGTG werkt de leerling aan voorgeschreven ontwerpopdrachten waarbij
grafische vormgeving centraal staat zoals: het ontwerpen van een huisstijl (logo, visitekaartje,
briefpapier), een folder, een krant of een magazine. Hierbij moet rekening worden gehouden
met een genoemde opdrachtgever en een betreffende doelgroep. De leerling leert
belangrijke begrippen binnen de grafische vormgeving te benoemen en toe te passen. Na het
analyseren van de opdracht wordt er onderzoek gedaan en wordt een ontwerp gemaakt
passend bij de betreffende doelgroep en het product.

Bij het keuzevak PRMV leert de leerling een product ontwerpen. De leerling leert tekenen in
in een 2D- en 3D-tekenprogramma (sketchup) en verwerft tevens de vaardigheid zijn product
in 2D of 3D te printen. De leerling leert heel goed en kritisch te kijken naar een product om
deze zo nodig te kunnen verbeteren. Daarnaast leert de leerling werktekeningen lezen en
opvolgen. Als de tekening goed wordt begrepen, wordt het product in elkaar gezet. De
leerling leert de juiste tools te kiezen en deze vanzelfsprekend op een juiste en veilige manier
te gebruiken.

Vooralsnog bestaat de vacature uit 11 lesuren in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4): 2 uur VGTG
en 9 uur PRMV. Bij voorkeur is Wolfert Lansing op zoek naar bevoegde 1ste of 2de graad
docenten, maar aankomende docenten die nu in het laatste studiejaar van hun opleiding zijn
kunnen vanzelfsprekend ook solliciteren. Ervaring binnen het vmbo en in het lesgeven aan
examenklassen is een pré.

Informatie en solliciteren
Meer informatie over de vacature, de school en het loopbaanperspectief binnen de
scholengroep is te vinden op wolfert.nl/lansing. Neem bij vakinhoudelijke vragen contact op
met Alfons Hengst, docent D&P, via alh@wolfert.nl. Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv
z.s.m. mailen naar sollicitatiewla@wolfert.nl.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen.

Wolfert Dalton zoekt per 1 augustus 2021, een

docent klassieke talen (Grieks en Latijn), voor 0,25 fte, 6-9 lesuren

die het vak op een hoog niveau beheerst en er plezier in heeft om gemotiveerde en getalenteerde leerlingen te inspireren. U bent een docent die goed kan samenwerken, die bevlogen lesgeeft en een impuls kan geven aan het onderwijs aan onze vwo-leerlingen.

Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen in een prettige, kleinschalige en veilige school.

Overige informatie en solliciteren
Informatie over de vacature en de school kunt u verkrijgen bij de directeur, de heer M.H.M. van den Dool, op 010-8928300. Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan de heer Van den Dool, via sollwd@wolfert.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wolfert Dalton zoekt per 1 augustus 2021, een

docent Frans (eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid) voor 0,85 fte

die het vak op een hoog niveau beheerst en er plezier in heeft om gemotiveerde en getalenteerde leerlingen te inspireren. U heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en u kunt goed samenwerken en geeft bevlogen les.

Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen in een prettige, kleinschalige en veilige school.

Overige informatie en solliciteren

Informatie over de vacature en de school kunt u verkrijgen bij de directeur, de heer M.H.M. van den Dool, op 010-8928300. Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan de heer Van den Dool, via sollwd@wolfert.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Openbare school voor vwo, havo en mavo

Wolfert College is een is een dynamische Rotterdamse mavo/havo/vwo-school, inclusief isk, met uitstekende resultaten. Onze gedreven en ambitieuze docenten vormen een hecht team dat werkt aan ons gezamenlijk doel: leerlingen inspireren om alles uit zichzelf te halen. Het ontwikkelen van en werken met opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden dagen zowel leerlingen als docenten uit om hun talenten verder te ontwikkelen waarbij een actieve en nieuwsgierige houding een vereiste is.

Wil jij die uitdaging met ons aangaan?
Dan zien we, als we een vacature hebben die je aanspreekt, graag je sollicitatiebrief en cv per mail tegemoet.

Wolfert College is onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep. De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot doel om uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan actieve, nieuwsgierige leerlingen.

Wolfert College is een dynamische school met uitstekende resultaten. Zij zoeken met spoed een docent LO voor 0,3 fte. Het betreft tijdelijke aanstelling wegens ziektevervanging. Voorkeur voor de maandagmorgen en woensdagmorgen.

Verdere informatie en solliciteren:

Informatie over de vacature en de school bij de directeur, G.J. van Melick, tel. 010-8928372 of op de website www.wolfert.nl.
U kunt uw sollicitatiebrief met CV uitsluitend per mail richten aan dhr. G.J. van Melick, directeur Wolfert College, GME@wolfert.nl.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum en havo

Werken op Wolfert Lyceum is aantrekkelijk vanwege de sfeer, de ligging, het dynamisch karakter van de onderwijsontwikkeling, de groei, de potentie… kortom: Wolfert Lyceum is een school met een toekomst!

Een brede, flexibele en proactieve inzet van medewerkers is noodzakelijk. Bij een ambitieuze organisatie horen ambitieuze medewerkers. Individueel ondernemerschap, samenwerking en ambitie om inhoudelijk door te groeien, zijn enkele eisen die gesteld worden aan de medewerkers. Er is een competentieprofiel voor docenten vastgesteld. Om dit te realiseren, zal Wolfert Lyceum de medewerkers op verschillende manieren optimaal ondersteunen en begeleiden.

Op vacatures is de sollicitatiecode van BOOR van toepassing.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare school voor tweetalig vwo en havo

Wolfert Tweetalig biedt behalve een Engelstalig curriculum ook een onderscheidend aanbod aan vakken zoals Art and Design, drama, filosofie, Spaans, Chinees, Global Perspectives en Global Politics. Daarnaast maken leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in een rijke internationale context bovendien kennis met andere talen en culturen. Er zijn uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in Ierland en Engeland. Bijzonder is ook de relatie van de school met partners in China. Leerlingen worden gestimuleerd in hun vorming tot kritische wereldburgers en maximale kansen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Met ingang van 1 oktober 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent maatschappijleer / global politics met een eerstegraads bevoegdheid! Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.

Wolfert Tweetalig

Met bijna 1200 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau te gebruiken.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen de niet-tweetalige vwo- en havo bovenbouwleerlingen van Wolfert College ook hun opleiding. Het schoolgebouw huisvest daardoor ongeveer 1400 leerlingen.

Het management van Wolfert Tweetalig kent een locatiedirecteur en drie teamleiders. Het onderwijzend personeel van de school bestaat uit 110 personen van wie er twintig native speaker zijn. Het onderwijsondersteunend personeel omvat zeventien personen. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school jaarlijks aan twintig eerstegraads docenten in opleiding een stageplaats.
Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen, ieder met een eigen onderwijsprofiel, voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Missie en visie

De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving, onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.
Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij streven naar excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut, zij wil leerlingen ook een andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden. We willen hen helpen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar dragen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel

Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent
hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Vacature docent maatschappijleer / global politics

Met ingang van 1 oktober 2021 zijn wij op zoek naar een docent maatschappijleer / global politics die twee dagen in de week aan zowel de havo als vwo 4-klassen les gaat geven. Als docent maatschappijleer / global politics ben je goed in klassenmanagement en daarnaast ben je creatief in het uitvoeren van het lesprogramma. Het ontwikkelen van activiteiten voor de leerlingen in een internationale context vind jij leuk om te doen. Je bent een didactisch talent en staat open voor vernieuwing en ontwikkelingen. Omdat al onze leerlingen met een MacBook werken, zijn jouw digitale vaardigheden uitstekend.

Je bent in het bezit van een eerstegraads diploma maatschappijleer / global politics. De lesstof weet jij goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen. Zorg jij voor een veilige leeromgeving en ben je in staat het maximale uit een leerling te halen? Ben je bereid nauw met je vakgroepgenoten samen te werken? Beschik jij over uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je in staat om met ouders en leerlingen op niveau te communiceren? Dan past deze vacature goed bij je. Solliciteer en kom met ons in contact.

Solliciteren?

Voor eventuele vragen neem je telefonisch contact op met management assistent Anna Zanstra op 010-8907700. Jouw CV en motivatie mail je naar wtsecretariaat@wolfert.nl. De reactietermijn sluit op maandag 27 september. Gesprekken staan gepland op woensdag 28 september aanstaande.

Met ingang van 1 oktober 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker communicatie & organisatie. Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.

Wolfert Tweetalig
Met bijna 1200 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau te gebruiken.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen de niet-tweetalige vwo- en havo bovenbouwleerlingen van Wolfert College ook hun opleiding. Het schoolgebouw huisvest daardoor ongeveer 1400 leerlingen.
Het management van Wolfert Tweetalig kent een locatiedirecteur en drie teamleiders. Het onderwijzend personeel van de school bestaat uit 110 personen van wie er twintig native speaker zijn. Het onderwijsondersteunend personeel omvat zeventien personen. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school jaarlijks aan twintig eerstegraads docenten in opleiding een stageplaats.

Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen, ieder met een eigen onderwijsprofiel, voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Missie en visie
De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving, onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij streven naar excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut, zij wil leerlingen ook een andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden. We willen hen helpen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar dragen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel

Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Medewerker Communicatie & Organisatie (0,8 – 1 fte)
Samen met je collega’s zorg je voor alle interne en externe communicatie van de school. Je richt je daarbij op de interne en externe doelgroepen van de school. Omdat wij veel met internationale partners werken, kun je aantoonbaar vlot en foutloos Nederlands en Engels schrijven en spreken. Je communiceert op een vriendelijke, professionele, aansprekende en toegankelijke wijze naar een breed publiek van leerlingen, ouders, collega’s, nationale en internationale partners. Daarnaast ondersteun je het team bij de organisatie van evenementen, projecten en internationale activiteiten. Je handelt proactief en je hebt een klantgerichte en toegankelijke persoonlijkheid. De functie vereist zowel zelfstandigheid als een goede samenwerking.

Wat ga je doen?

 • Afstemming communicatie & coördinatie internationalisering incl. boekingen van accomodaties en vluchten etc.
 • Interne en externe communicatie o.a. projectcommunicatie (communiceren over start project, nieuwe ontwikkelingen en resultaten),
 • Schrijven van nieuwsberichten, persberichten, uitnodigingen, etc.,
 • Communicatie-ondersteuning bij (online) evenementen, schoolactiviteiten en internationalisering, jaarboek, etc.,
 • Opmaken van flyers, rapporten, posters, e.d.,
 • Schrijven, opmaken en versturen van mailings,
 • Berichten verspreiden via de socials,
 • Optimaliseren website,
 • Opzetten intranet.

Wat bieden wij jou?
Salaris op basis van de CAO VO (schaal 6)

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor maandag 27 september 2012 jouw CV en sollicitatiebrief naar wtsecretariaat@wolfert.nl ter attentie van Anna Zanstra. Gesprekken vinden plaats op woensdag 29 september.

Met ingang van 1 oktober 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker leerlingenadministratie. Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.

Wolfert Tweetalig
Met bijna 1200 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau te gebruiken.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen de niet-tweetalige vwo- en havo bovenbouwleerlingen van Wolfert College ook hun opleiding. Het schoolgebouw huisvest daardoor ongeveer 1400 leerlingen.
Het management van Wolfert Tweetalig kent een locatiedirecteur en drie teamleiders. Het onderwijzend personeel van de school bestaat uit 110 personen van wie er twintig native speaker zijn. Het onderwijsondersteunend personeel omvat zeventien personen. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school jaarlijks aan twintig eerstegraads docenten in opleiding een stageplaats.

Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen, ieder met een eigen onderwijsprofiel, voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Missie en visie
De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving, onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij streven naar excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut, zij wil leerlingen ook een andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden. We willen hen helpen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar dragen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel

Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Medewerker leerlingenadministratie (0,8 – 1 fte)

Je administreert onderwijs- en leerlingzaken zorgvuldig, secuur en accuraat. Je bent stressbestendig, flexibel, kan goed overzicht houden en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je ICT vaardigheden zijn uitstekend, met name kennis van bestandsinvoer, leerlingenadministratiesystemen VO (bij voorkeur ervaring met Magister, Excel, Google Classroom, Foleta, Internet Schooldossier (ISD) en DUO). Je bezit over een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal en hebt kennis van relevante wet- en regelgeving. Je werkt nauw samen met de roostermaker, de examensecretaris, teamassistentes, leermiddelencoördinator en gearbox-coördinator (aanvulling op de bestaande les- en begeleidingsprocessen). Je communiceert op een vriendelijke, professionele, aansprekende en toegankelijke wijze naar een breed publiek van leerlingen, ouders en collega’s.

Wat ga je doen?

 • Inrichting, beheer, verwerking en controle van de leerlingen- en onderwijsadministratie en de communicatie hierover met betrokkenen;
 • Bieden van administratieve, secretariële en organisatorisch ondersteuning aan o.a. het examensecretariaat, de schoolleiding en de gearbox-coördinator;
 • Administreren, nabestelling en wijzigingen leermiddelen;
 • Dagroostering;
 • Aanmelding en registratie kandidaten (inter)nationale examens (o.a. IB, GCE AS & A
  level, AP, Cambridge, CNaVT. incl uploaden examenwerk en special needs. Wat bieden wij jou?
  Salaris is op basis van de CAO VO (schaal 6).

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor maandag 27 september 2012 jouw CV en sollicitatiebrief naar wtsecretariaat@wolfert.nl ter attentie van Anna Zanstra. Gesprekken vinden plaats op woensdag 29 september.

Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent Nederlands met een eerstegraads bevoegdheid! Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.

Wolfert Tweetalig
Met bijna 1200 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau te gebruiken.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen de niet-tweetalige vwo- en havo- bovenbouwleerlingen van Wolfert College ook hun opleiding. Het schoolgebouw huisvest daardoor ongeveer 1400 leerlingen.
Het management van Wolfert Tweetalig kent een locatiedirecteur en drie teamleiders. Het onderwijzend personeel van de school bestaat uit 110 personen van wie er twintig native speaker zijn. Het onderwijsondersteunend personeel omvat zeventien personen. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school jaarlijks aan twintig eerstegraads docenten in opleiding een stageplaats.

Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen, ieder met een eigen onderwijsprofiel, voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Missie en visie
De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving, onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij streven naar excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut, zij wil leerlingen ook een andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden. We willen hen helpen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar dragen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel
Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.

Vacature docent Nederlands
Wegens ziekte van een collega, zijn wij per direct op zoek naar een docent Nederlands die in zowel de onder- als de bovenbouw havo en vwo klassen les gaat geven. Als docent Nederlands ben je goed in klassenmanagement en daarnaast ben je creatief in het uitvoeren van het lesprogramma. Het ontwikkelen van activiteiten voor de leerlingen in een internationale context vind jij leuk om te doen. Je bent een didactisch talent en staat open voor vernieuwing en ontwikkelingen. Omdat al onze leerlingen met een MacBook werken, zijn jouw digitale vaardigheden uitstekend.

Je bent in het bezit van een eerstegraads diploma Nederlands. De lesstof weet jij goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen. Zorg jij voor een veilige leeromgeving en ben je in staat het maximale uit een leerling te halen? Ben je bereid nauw met je vakgroepgenoten samen te werken? Beschik jij over uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je in staat om met ouders en leerlingen op niveau te communiceren? Dan past deze vacature goed bij je. Solliciteer en kom met ons in contact.

Solliciteren?
Voor eventuele vragen neem je telefonisch contact op met management assistent Anna Zanstra via aza@wolfert.nl. Jouw CV en motivatie mail je naar wtsecretariaat@wolfert.nl. De reactietermijn sluit op vrijdag 8 oktober. Gesprekken staan gepland op vrijdag 15 oktober aanstaande.

Rotterdam International Secondary School

Our mission is for every student to enjoy their youth. We will do this by providing innovative approaches to learning, by encouraging achievement, by fostering international mindedness with local and global engagement, by modelling ethical behaviour and by acting respectfully and with honesty.

There are currently no vacancies.

Wolfert van Borselen Scholengroep

Wolfert van Borselen zoekt per direct, een

ervaren (school)psycholoog/orthopedagoog voor 0,8 fte

De Wolfert van Borselen Scholengroep is een groep van zes (regulier) voortgezet onderwijs scholen. Voor drie van de zes scholen zijn we op zoek naar een ervaren (school)psycholoog/orthopedagoog.

Functieomschrijving
Het werkterrein strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)-problematiek tot en met het mede bepalen van overkoepelend beleid. Je werkt hierbij nauw samen met je collega schoolpsycholoog binnen de scholengroep. Binnen de drie scholen ben je de expert op het gebied van leren, gedrag en mentale gezondheid. Je verricht activiteiten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie. De nadruk ligt op indirecte begeleiding. Dat wil zeggen activiteiten gericht op advisering en begeleiding van de ondersteuningsteams, evenals docenten/mentoren en schoolteams. Ook ligt er een taak in ontwikkelen, aansturen en kwaliteit bewaken van de ondersteuningsstructuur op de scholen. Onze droom kandidaat kan individuele situaties relateren aan grotere systemen: klas, school, omgeving. Dit opdat je samen met je collega schoolpsycholoog bovenschoolse verantwoordelijkheden oppakt, zoals o.a. mede ontwikkelen en implementeren van bovenschools beleid, initiëren van professionalisering en het adviseren van de centrale directie.

Wat wij verwachten van jou als (school)psycholoog/orthopedagoog

 • ondersteunen bij het signaleren van leer- en gedragsproblemen en het bepalen van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen;
 • uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen en adviseren op het gebied van passend onderwijs (inclusief overstap naar speciaal onderwijs, OPDC of MBO);
 • vertalen van kennis op het gebied van passend onderwijs naar de dagelijkse onderwijspraktijk op de verschillende vestigingen;
 • inspireren en coachen van docenten op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen in de klas;
 • trainingen geven (of organiseren) aan docententeams op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen;
 • deelnemen aan de overleggen van de interne ondersteuningsteams, afstemmen met ketenpartners en samenwerkingsverband Koers VO;
 • inhoudelijk adviseren, begeleiden en aansturen van de ondersteuningscoördinatoren op drie Wolfert vestigingen en monitoren kwaliteit;
 • adviseren van vestigingsdirecties en de algemene directie op het gebied van kwaliteitsbevordering van de ondersteuning binnen de scholen;
 • mede organiseren van bovenschools overleg van de ondersteuningscoördinatoren en sturen op kennisdeling;
 • optreden als projectleider bij beleids- of veranderprojecten op het gebied van leerlingondersteuning.

Wat wij vragen

 • een masteropleiding tot NVO-orthopedagoog of NIP-psycholoog met de aantekening diagnostiek;
 • een postmasteropleiding tot Schoolpsycholoog of orthopedagoog generalist is een pré;
 • minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen het onderwijs;
 • affiniteit met leerlingen in grootstedelijke context, zowel vmbo, havo als vwo;
 • ervaring met het coachen van professionals en het geven van trainingen;
 • flexibiliteit: gemiddeld één dag per week aanwezig op elke vestiging, ook kunnen aanpassen aan de vraag vanuit de scholen;
 • een oplossingsgerichte en daadkrachtige manier van werken;
 • samenwerken met betrokkenen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • goede beheersing van de Engelse taal i.v.m. met tweetalig en internationaal onderwijs binnen de scholengroep.

Wat wij bieden

 • een boeiende baan in een inspirerende werkomgeving;
 • enthousiaste docententeams en ondersteuningsteams;
 • schaal 11 CAO VO;
 • een aanstelling van 0,8 FTE;
 • scholingsmogelijkheden bespreekbaar.

Informatie
Meer informatie over de Wolfert kun je vinden op onze site www.wolfert.nl.

Voor eventuele aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Ingeborg van der Burg via de mail: sollicitatiewvb@wolfert.nl.

Sollicitatie
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, dan zien wij jouw belangstelling graag per e-mail tegemoet. Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv richten aan de heer B. Oremus via sollicitatiewvb@wolfert.nl. De sluitingsdatum is zondag 3 oktober 2021.

Selectiegesprekken
Deze zijn als volgt gepland:

 • de eerste gespreksronde op dinsdag 5 oktober 2021 (tussen 14.00 – 17.00 uur) en op woensdag 6 oktober 2021 (tussen 9.00 – 12.00 uur);
 • de tweede gespreksronde op maandag 11 oktober 2021 (tussen 10.00 – 14.00 uur) en dinsdag 12 oktober 2021 (tussen 13.00 – 17:00 uur).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Begeleiding en Interne Opleidingen

De afdeling Interne Opleidingen wordt gevormd door een groep van onze ‘beste’ docenten, die bovendien een grote belangstelling hebben voor het opleiden van een nieuwe generatie leraren. Onze interne opleiders zijn gespecialiseerd op vakniveau (de vakcoaches) en op vakoverstijgende begeleidingsvaardigheden (de Begeleiders Op School).

De intern opleiders zijn specialisten op verschillende terreinen die voor onze school belangrijk zijn. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan zelfstandig en actief leren, werken in het internationale en tweetalige onderwijs en werken in het Daltononderwijs. Onze bijzondere expertise wordt ook erkend door gerenommeerde opleidingsinstellingen. Zo zijn wij betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het World Teachers programma van het ICLON (Universiteit Leiden), een geheel nieuwe opleiding voor docenten in het tweetalig en internationaal onderwijs.

Werken voor Interne Opleidingen is overigens ook een voorbeeld van loopbaanontwikkeling op de Wolfert.