Vacatures

Werken op de Wolfert: wat betekent dat? Kom ik terecht in een traditionele school of een moderne werkomgeving? Lees hier over ons personeelsbeleid.

Vacatures binnen de Wolfert van Borselen scholengroep kunt u hier vinden.

Openbare school voor havo, mavo en vmbo

Wolfert Lansing is een brede vmbo/mavo/havo-school in Lansingerland met mavo- en havo-ambitieklassen. Wij bieden onze leerlingen binnen de Wolfert van Borselen scholengroep doorlopende leerwegen aan, waarvoor een gedegen basis door het team van Wolfert Lansing gelegd wordt. Kwaliteitsonderwijs is daarvoor een eerste vereiste! Als gedreven docent geef jij hier invulling aan door onze leerlingen te inspireren en uit te dagen alles uit zichzelf te halen; als teamlid werk je aan ons gemeenschappelijk doel door zowel samen te werken als eigen initiatief te tonen. Wij gaan voor een 8: voldoende is niet goed genoeg meer!

Kun jij deze uitdaging aan? Dan zien we graag je sollicitatiebrief en cv per mail tegemoet.

Op vacatures is de sollicitatiecode van BOOR van toepassing.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen.

Docent wiskunde (eerstegraads) - 0,7 fte

Wolfert Dalton zoekt per 1 augustus 2019, voor de bovenbouw Havo en VWO, een

eerstegraads docent wiskunde (0,7 fte)

die het vak op een hoog niveau beheerst en er plezier in heeft om gemotiveerde en getalenteerde leerlingen te inspireren. U bent een eerstegraads docent die goed kan samenwerken en die bevlogen is over het vak.
Wolfert Dalton is een ambitieuze daltonschool voor mavo, havo, gymnasium en atheneum, gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en biedt een prettige en veelzijdige werkomgeving voor docenten en ondersteunend personeel. Wolfert Dalton is onderdeel van de scholengroep Wolfert van Borselen. Geboden wordt een baan met sterke collega’s en zelfstandige leerlingen.

Informatie en solliciteren

Informatie over de vacature en de school kunt u verkrijgen bij de directeur, mevrouw D.F. Wuisman, op 010-8928300. Sollicitaties kunt u per e-mail richten aan mevrouw Wuisman via sollwd@wolfert.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Openbare school voor vwo, havo en mavo

Wolfert College is onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep. De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot doel om uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden aan actieve, nieuwsgierige leerlingen. Wolfert College is een dynamische school met uitstekende resultaten.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Openbare daltonschool voor gymnasium, atheneum en havo

Werken op Wolfert Lyceum is aantrekkelijk vanwege de sfeer, de ligging, het dynamisch karakter van de onderwijsontwikkeling, de groei, de potentie… kortom: Wolfert Lyceum is een school met een toekomst!

Een brede, flexibele en proactieve inzet van medewerkers is noodzakelijk. Bij een ambitieuze organisatie horen ambitieuze medewerkers. Individueel ondernemerschap, samenwerking en ambitie om inhoudelijk door te groeien, zijn enkele eisen die gesteld worden aan de medewerkers. Er is een competentieprofiel voor docenten vastgesteld. Om dit te realiseren, zal Wolfert Lyceum de medewerkers op verschillende manieren optimaal ondersteunen en begeleiden.

Op vacatures is de sollicitatiecode van BOOR van toepassing.

Ondersteuningscoördinator (0,8 fte)

Het Wolfert Lyceum is op zoek naar een ondersteuningscoördinator. Hij of zij is de spil in de zorgstructuur op school. Hij of zij is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en zorgt ervoor dat de juiste hulp wordt ingezet. Het gaat om kortdurende begeleidingstrajecten op school, met doorverwijzing naar externe hulp daar waar langdurige en/of intensieve begeleiding nodig is. De ondersteuningscoördinator is de schakel tussen onderwijs-zorg en schoolomgeving.

Wij vragen:

 • Afgeronde HBO of WO (psychologie, pedagogiek of maatschappelijk werk);
 • kennis van sociaal-emotionele problemen, leren en gedrag. Hoe gaan we ermee om in de klas?
 • brede kennis van wet- en regelgeving rondom passend onderwijs;
 • kennis van didactische methoden en technieken;
 • inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • inzicht in de inhoud en structuur van de georganiseerde hulpverlening;
 • vaardigheid in het voeren van overleg en het afstemmen van activiteiten;
 • vaardigheid in het begeleiden en motiveren van leerlingen en het opzetten van handelingsplannen;
 • vaardigheid in het toepassen van diverse begeleidingsmethoden en –technieken.

Wij bieden:

Het Wolfert Lyceum biedt een baan voor 0,8 fte met schaal 10/11 CAO-VO (OOP), afhankelijk van de werkervaring en een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een contract voor één jaar met uitzicht op vast dienstverband. De functie is per 1 augustus 2019 beschikbaar.

Solliciteren:
Als je geïnteresseerd bent in deze functie kun je voor 7 juni 2019 reageren. Je kunt je motivatie en CV mailen naar Peter Wind, directeur (pwn@wolfert.nl). Nadere informatie over deze functie is per mail verkrijgbaar bij Ingeborg van den Burg (ibu@wolfert.nl).

Werkzaamheden ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert en evalueert de uitvoering van de ondersteuning en geeft sturing aan het ondersteuningsteam op de locatie. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners en docenten, mentoren en teamleiders om de vertaalslag naar de klas te maken en daarmee een effectieve invulling van de aanpak tijdens de les en mentorbegeleiding te realiseren. Hij of zij adviseert de locatiedirectie over het zorgbeleid en de aanpak daarvan.

1. Coördineert de activiteiten in het kader van de leerlingondersteuning door:

 • de ondersteuningsstructuur in te richten en toe te zien op de uitvoering, binnen centrale- en locatiekaders;
 • het zorgdragen voor afstemming van de diverse vormen van leerlingondersteuning met de direct betrokkenen en het verdelen van taken dienaangaande;
 • het zorgdragen voor afstemming van de intern uitgevoerde leerlingondersteuning met de activiteiten van externe hulpverleners en betrokkenen (professionals uit het werkveld, leerplicht, politie, samenwerkingsverband en gemeenten);
 • het bewaken van een juist gebruik van het leerlingvolgsysteem.

2. Verzorgt de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen door:

 • het in kaart brengen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling;
 • het geven van praktische adviezen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in relatie tot gedrag, gericht op hoe gaan we ermee om in de klas;
 • het bieden van kortdurende en preventieve begeleidingstrajecten;
 • het tijdig doorverwijzen naar externe hulp daar waar langdurige en/of intensieve begeleiding nodig is;
 • het al dan niet samen met betrokkenen voeren van gesprekken met ouders/verzorgers;
 • het verzorgen van professionalisering over specifieke thema’s en ontwikkelingen.

3. Coördineert de werkzaamheden van het schoolondersteuningsteam (SOT) door:

 • het structureel organiseren van overleg met het SOT, ketenpartners en het voorzitten en voorbereiden van MDO’s;
 • het operationeel sturing geven aan het SOT;
 • het (mede)opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s), informeren van betrokkenen en toezien op uitvoering van concrete acties;
 • het informeren van mentoren en andere belanghebbenden van de uitkomsten;
 • het begeleiden van mentoren en andere belanghebbenden bij de realisering van de vastgestelde handelingsadviezen en -plannen;
 • het aanvragen van bovenschoolse voorzieningen, zoals een TLV of OPDC-plaatsing.

4. Levert een bijdrage van de beleidsontwikkeling t.a.v. de leerlingondersteuning door:

 • het deelnemen aan overleg binnen het netwerk: Wolfert bovenschools, stichting BOOR, gemeenten en het samenwerkingsverband.
 • het volgen van de (landelijke) ontwikkelingen op dit terrein en het rapporteren en adviseren daarover aan managementteam of team;
 • het aanleveren van informatie en meeschrijven aan het ondersteuningsplan van de locatie;
 • het meewerken aan de implementatie van vernieuwingen;
 • het mede zorgdragen voor de evaluatie en kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • De ondersteuningscoördinator legt verantwoording af aan het MT over bovenstaande werkzaamheden;
 • De ondersteuningscoördinator werkt binnen de door het MT vastgestelde beleidskaders en binnen de wettelijke richtlijnen die gelden;
 • De ondersteuningscoördinator neemt beslissingen bij het zorgdragen voor afstemming van de intern uitgevoerde leerlingondersteuning met de activiteiten van externe hulpverleners, bij het maken van handelings- en begeleidingsplannen en t.a.v. zijn bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingondersteuning.

Openbare school voor tweetalig vwo en havo

Wolfert Tweetalig biedt behalve een Engelstalig curriculum ook een onderscheidend aanbod aan vakken zoals Art and Design, drama, filosofie, Spaans, Chinees, Global Perspectives en Global Politics. Daarnaast maken leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in een rijke internationale context bovendien kennis met andere talen en culturen. Er zijn uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in Ierland en Engeland. Bijzonder is ook de relatie van de school met partners in China. Leerlingen worden gestimuleerd in hun vorming tot kritische wereldburgers en maximale kansen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Rotterdam International Secondary School

There are currently no vacancies available.

Wolfert van Borselen Scholengroep

Er zijn momenteel geen vacatures op deze locatie.

Begeleiding en Interne Opleidingen

De afdeling Interne Opleidingen wordt gevormd door een groep van onze ‘beste’ docenten, die bovendien een grote belangstelling hebben voor het opleiden van een nieuwe generatie leraren. Onze interne opleiders zijn gespecialiseerd op vakniveau (de vakcoaches) en op vakoverstijgende begeleidingsvaardigheden (de Begeleiders Op School).

De intern opleiders zijn specialisten op verschillende terreinen die voor onze school belangrijk zijn. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan zelfstandig en actief leren, werken in het internationale en tweetalige onderwijs en werken in het Daltononderwijs. Onze bijzondere expertise wordt ook erkend door gerenommeerde opleidingsinstellingen. Zo zijn wij betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het World Teachers programma van het ICLON (Universiteit Leiden), een geheel nieuwe opleiding voor docenten in het tweetalig en internationaal onderwijs.

Werken voor Interne Opleidingen is overigens ook een voorbeeld van loopbaanontwikkeling op de Wolfert.