Op naar Wolfert Dalton

Wolfert Dalton is een echt Rotterdamse daltonschool. Leerlingen halen bij ons het beste uit zichzelf. Dat stimuleren wij ook: ons daltononderwijs geeft kinderen de vrijheid en verantwoordelijkheid zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij dagen onze leerlingen uit een stap verder te gaan dan ze normaal zouden doen.

Je kunt je inschrijven voor:

mavo
havo
vwo (atheneum & gymnasium)

 • Stap 1: Maak een afspraak

  Je zit in groep 8 en je hebt samen met jouw ouders gekozen voor Wolfert Dalton. Mail naar sbn@wolfert.nl en maak een afspraak.

 • Stap 2: Wat neem je mee?

  Je hebt een afspraak gemaakt voor één van de inschrijfmomenten of komt langs om je in te schrijven. Wat neem je mee?

  Inschrijven kan alleen wanneer kind en minimaal één ouder/verzorger (in ieder geval de betalingsplichtige) op school komen.

  1. Officieel schooladvies basisschool (formulier aanmeldingsgegevens)

  Voor onze school is een schooladvies op minimaal MAVO (VMBO-TL)- niveau noodzakelijk. Op de adviesbrief staat ook de door de basisschool verstrekte unieke code en moet één van de brugklastypen van Wolfert Dalton vermeld staan.

  2. Kopie van eventuele testrapporten

  Hierbij valt te denken aan een dyslexie- of dyscalculieverklaring of andere resultaten van testen (bijv. intelligentieonderzoeken) die tijdens de basisschooltijd zijn afgenomen.

  3. Mogelijkheid om het burgerservicenummer van uw kind te kunnen controleren

  4. Indien het item ‘datum in Nederland’ is ingevuld op het inschrijfformulier: kopie van een uittreksel gemeentelijke basisadministratie met vermelding datum in Nederland

 • Stap 3: Langskomen en inschrijven

  Vooraf heb je een formulier ingevuld waarin de gegevens worden vermeld of je doet dit op dit moment.

  Samen controleren we de gegevens en nemen we eventuele wensen door met wie je eventueel in de klas wilt komen. Hier houden wij, wanneer mogelijk, rekening mee. Tijdens het intakegesprek zal ons document met wederzijdse afspraken ondertekend worden door ouder(s), kind en een vertegenwoordiger van de school en zal de gymkleding voor het aankomende schooljaar besteld en contant of per pin betaald kunnen worden. Dit laatste wordt geregeld door sporthuis ‘Bob van der Heijden’. De aanschaf van een shirt, een broekje/rokje en een windjack zijn verplicht. De overige aangeboden materialen zijn optioneel.

  Wij geven de benodigde kopie van de ingevulde voorkeurslijst met handtekening en stempel van de school met een volgnummer (voor een eventuele loting) en eventuele overige documenten weer terug en vertellen over verdere tijdspad

 • Stap 4: Toegelaten?

  Tot 15 maart 2019 mogen leerlingen uit groep 8 zich aanmelden volgens de Rotterdamse plaatsingswijzer.

  Tussen 5 en 9 april lichten wij de ingeschreven leerlingen per mail in of deze zijn toegelaten.

  Na toelating volgt in deze mail een uitnodiging voor de wenmiddag op 19 juni.