Privacy

Sinds 25 mei j.l. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wolfert van Borselen Scholengroep gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina wil de scholengroep u informeren over het privacybeleid van Stichting Boor, waar de Wolfert van Borselen Scholengroep onder valt.