Toelatingsvoorwaarden brugklas

Wolfert Dalton volgt de toelatingsprocedure van de OverstapRoute van Koers VO houdt zich aan de data die daarin genoemd worden. Onze toelatingsvoorwaarden zijn:

  • Minimaal vmbo-tl-advies van de basisschool
  • Geen indicatie LWOO

Toelatingsprocedure brugklas

Wolfert Dalton streeft naar een gelijke verdeling van de brugklassen voor mavo, havo en vwo. Leerlingen met een vmbo-tl-advies plaatsen we in de mavo-brugklas. Leerlingen met een havo- of vmbo-tl/havo-advies plaatsen we in de havo-brugklas. Leerlingen met een vwo- of havo/vwo-advies plaatsen we in de vwo-brugklas. Wij hebben ruimte voor 6 brugklassen. Mochten wij meer aanmeldingen hebben, dan volgen wij de stappen van de OverstapRoute. In ons schoolprofiel staan onze voorrangsregels beschreven.

In twee stappen ben je ingeschreven:

  1. Vul het online aanmeldformulier in.
  2. Tijdens het aanmeldingsgesprek maken we jouw aanmelding definitief.

Heroverweging

Bij een heroverweging van de basisschool wat leidt tot een bijgesteld advies en een wens voor een plaats in een andere klas, kunt u dat na 1 juni 2022 kenbaar maken door een email te sturen naar wbe@wolfert.nl o.v.v. bijgesteld advies. Ook deze ‘nieuwe’ aanmeldingen worden op volgorde van aanmelding behandeld. Wij plaatsen leerlingen volgens het bijgestelde advies in een andere klas, mits daar plek is.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Wolfert Dalton is onderdeel van het samenwerkingsverband Koers VO. In ons ondersteuningsplan is omschreven hoe onze ondersteuning eruit ziet.

Omdat we in een vroeg stadium willen onderzoeken of de specifieke onderwijsbehoefte past bij de basisondersteuning die wij bieden, hebben wij deze leerlingen graag vroeg in beeld.

Vanaf januari 2022 kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Dellevoet (ddv@wolfert.nl). Wij verzoeken u om relevante onderzoeksverslagen, diagnostische rapporten en het basisschooladvies (indien al ontvangen) mee te nemen naar het eerste gesprek.

Meer informatie over de wet Passend Onderwijs en zorgplicht

In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten af te wijken van de hier beschreven procedure.

Hoe te handelen als u niet tevreden bent over de gevolgde procedure?

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over de manier waarop Wolfert Dalton de procedure heeft gevolgd, dan verzoeken wij u om in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon basisscholen van Wolfert Dalton, mevr. Nichelmann, via 010 8928300 of wbe@wolfert.nl. Mocht u daarna nog steeds ontevreden zijn, dan kunt u een officiële klacht indienen bij BOOR. De klachtenregeling vindt u via deze link.

foto leerling Wolfert Dalton met microscoop