Schoolgids & Schoolplan

Wolfert Dalton heeft als onderdeel van de Wolfert Scholengroep een gezamenlijke Schoolgids. In deze Schoolgids vindt u praktische informatie over de zes locaties van de scholengroep. De Schoolgids is de ‘grondwet’ van onze school. U treft een aantal belangrijke reglementen en algemene informatie aan over de Wolfert van Borselen scholengroep. U krijgt tevens inzage in de kwaliteit van ons onderwijs zoals vastgesteld door de onderwijsinspectie. De schoolgids kunt u hieronder downloaden.

Het schoolplan van Wolfert Dalton is onderdeel van het Schoolplan 2018-2022 van de Wolfert van Borselen scholengroep en kunt u downloaden.

Leefregels

In een gebouw waar dagelijks ruim 800 jongeren en volwassenen bij elkaar zijn, moeten bepaalde afspraken gemaakt worden om te zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. We kunnen dat simpel en kort doen, en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk genoeg:

  1. Heb respect voor elkaar
  2. Werk mee aan goed onderwijs
  3. Kom je afspraken na
  4. Zorg voor elkaar
  5. Houd alles heel en schoon

Om sommige dingen toch wat duidelijker te maken, hebben we de leefregels opgesteld die op alfabetische volgorde hieronder staan. Als je er vragen over hebt, stel die dan aan je mentor.

Leerlingenstatuut

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een leerlingenstatuut, dat geldt op alle locaties.

Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten van onze leerlingen. Het statuut wordt elke twee jaar herzien in overleg met een delegatie van onze leerlingen. De Medezeggenschapsraad stelt het statuut vast.