Vakantie, Verlof & ziekmelden

Alles over de vakantiedata en hoe uw zoon/dochter absent te melden voor de lessen

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.

De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden vóór het eerste  lesuur (vanaf 07.30) via telefoonnummer 010-892 83 00

Is uw kind weer beter dan verzoeken wij hen zich weer beter te melden bij de verzuimadministratie aan het begin van de dag.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren de afspraak doorgeven. U kunt de afspraak doorgeven door onderstaand formulier in te vullen.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken wanneer dit mogelijk is.

Verlof van 10 dagen of minder

Het  aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties dient u te gebruiken voor verlof van 10 schooldagen of minder en moet bij de teamleider worden ingeleverd.

Het formulier is bestemd voor aanvragen die worden gedaan voor o.a. een begrafenis, huwelijk of rijexamen, maar ook voor verlof op grond van vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep. Ouder(s) of verzorger(s) dienen alle vragen in te vullen.

Verlof van meer dan 10 dagen

Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u zich te wenden tot de directeur van Wolfert Dalton.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Dalton moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in.

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten leerlingen een verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.

Schoolvakanties 2021-2022

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022 (regio Midden-Nederland)
VakantiePeriode
Zomervakantiezaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantiezaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantiezaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantiezaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Meivakantie (inclusief Koningsdag)zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaartdonderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022
Pinksterenzaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantiezaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Schoolvakanties 2022-2023

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023 (regio Midden-Nederland)
VakantiePeriode
Zomervakantiezaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022
Herfstvakantiezaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantiezaterdag 25 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantiezaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Pasenmaandag 10 april 2023
Meivakantie (inclusief Koningsdag)zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaartdonderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksterenmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiezaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023