Vakantie, Verlof & ziekmelden

Alles over de vakantiedata en hoe uw zoon/dochter absent te melden voor de lessen

Schoolvakanties

Vakantieregeling schooljaar 2021 – 2022 (regio Midden-Nederland)

Vakantie Periode
Zomervakantie zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie zaterdag 25 december 2020 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Pasen-2e paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022
Pinksteren-2e pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.
De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden voor het eerste  lesuur (vanaf 07.30) via telefoonnummer
010-892 83 00

Is uw kind weer beter dan verzoeken wij hen zich weer beter te melden bij de verzuimadministratie aan het begin van de dag.

Bezoek arts/tandarts

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren de afspraak doorgeven. U kunt de afspraak doorgeven door onderstaand formulier in te vullen.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken wanneer dit mogelijk is.

Buitengewoon verlof

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier dient u te gebruiken voor verlof van 10 schooldagen of minder en moet bij de teamleider worden ingeleverd.

Het formulier is bestemd voor aanvragen die worden gedaan voor o.a. een begrafenis, huwelijk of rijexamen, maar ook voor verlof op grond van vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep. Ouder(s) of verzorger(s) dienen alle vragen in te vullen.

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor verlof van meer dan 10 dagen. Voor dit verlof dient u zich te wenden tot de directeur van Wolfert Dalton.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Dalton moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in.

Absentie bij schoolexamen

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten leerlingen deze verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.