Verlof & ziekmelden

Alles over de vakantiedata en hoe uw zoon/dochter absent te melden voor de lessen

Schoolvakanties

Vakantieregeling schooljaar 2019 – 2020 (regio Midden-Nederland)

Vakantie Periode
Zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019
Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Goede vrijdag vrijdag 10 april 2020
Pasen – 2e paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020 t/m 3 juni 2020
Zomervakantie zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.
De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden voor het eerste  lesuur (vanaf 07.30) via telefoonnummer
010-892 83 00

Is uw kind weer beter dan verzoeken wij hen zich weer beter te melden bij de verzuimadministratie aan het begin van de dag.

Bezoek arts, tandarts, etc.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren de afspraak doorgeven. U kunt de afspraak doorgeven door onderstaand formulier in te vullen.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken wanneer dit mogelijk is.

Buitengewoon verlof

Op deze pagina vindt u de aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties.  Hier vind u een formulier voor 10 dagen of minder en een formulier voor verlof van 10 schooldagen of meer. Voor minder dan 10 dagen moet u zich wenden tot de teamleider van uw zoon/dochter op het Wolfert Dalton.

Deze formulieren zijn alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van de) ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers moeten alle vragen invullen en indien van toepassing de werkgeversverklaring bijvoegen.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Dalton moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in.

Absentie bij schoolexamen

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten leerlingen deze verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.