Verlof & ziekmelden

Alles over de vakantiedata en hoe uw zoon/dochter absent te melden voor de lessen

Schoolvakanties

Vakantieregeling schooljaar 2018 – 2019 (regio Midden-Nederland)

Vakantie  Periode
 Zomervakantie  zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018
 Herfstvakantie  zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019
 Pasen – 2e paasdag  zaterdag 20 april t/m maandag 22 april 2019
 Meivakantie  dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 Hemelvaart  donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
 Pinksteren  zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Vakantieregeling schooljaar 2019 – 2020 (regio Midden-Nederland)

Vakantie  Periode
 Zomervakantie eindigt zondag 1 september 2019
 Herfstvakantie  zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
 Kerstvakantie  zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart 2020
 Pasen – 2e paasdag maandag 13 april 2020
 Meivakantie  volgt
 Hemelvaart  donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
 Pinksteren maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie  zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.
De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden voor het eerste  lesuur (vanaf 07.30) via telefoonnummer
010-892 83 00

Is uw kind weer beter dan verzoeken wij hen zich weer beter te melden bij de verzuimadministratie aan het begin van de dag.

Bezoek arts, tandarts, etc.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren de afspraak doorgeven. U kunt de afspraak doorgeven door onderstaand formulier in te vullen.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken wanneer dit mogelijk is.

Buitengewoon verlof

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Het gaat hier om verlof van 10 schooldagen of meer. Voor minder dan 10 dagen moet u zich wenden tot de teamleider van uw zoon/dochter op het Wolfert Dalton.

Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van de) ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers moeten alle vragen invullen en indien van toepassing de werkgeversverklaring bijvoegen.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Dalton moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in.