Verlof & ziekmelden

Alles over de vakantiedata en hoe uw zoon/dochter absent te melden voor de lessen

Schoolvakanties

Vakantieregeling schooljaar 2020 – 2021 (regio Midden-Nederland)

Vakantie Periode
Zomervakantie zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020
Herfstvakantie zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari t/m zondag  28 februari 2021
Goede vrijdag vrijdag 2 april 2021
Pasen-2e paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021
Pinksteren-2e pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen.
De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden voor het eerste  lesuur (vanaf 07.30) via telefoonnummer
010-892 83 00

Is uw kind weer beter dan verzoeken wij hen zich weer beter te melden bij de verzuimadministratie aan het begin van de dag.

Bezoek arts, tandarts, etc.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren de afspraak doorgeven. U kunt de afspraak doorgeven door onderstaand formulier in te vullen.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken wanneer dit mogelijk is.

Buitengewoon verlof

Op deze pagina vindt u de aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties.  Hier vind u een formulier voor 10 dagen of minder en een formulier voor verlof van 10 schooldagen of meer. Voor minder dan 10 dagen moet u zich wenden tot de teamleider van uw zoon/dochter op het Wolfert Dalton.

Deze formulieren zijn alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van gewichtige omstandigheden en/of vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van de) ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers moeten alle vragen invullen en indien van toepassing de werkgeversverklaring bijvoegen.

De directeur (of teamleider) van Wolfert Dalton moet de aanvraag eerst goedkeuren voordat u het gevraagde verlof kunt opnemen. Indien u zich niet met de beslissing van de directeur kunt verenigen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd verzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen de ouders, die hun kind van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Dien uw verzoek tenminste 8 weken van tevoren in.

Absentie bij schoolexamen

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten leerlingen deze verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.