Decanaat

De decaan helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de decaan de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de decaan. Ook kun je bij de decaan terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

Begeleiding uit school

Het decanaat op Wolfert Dalton is in handen van de decanen Sandra Testa (vmbo/havo), Sylvia Hoogmoed (havo/vwo).

Zij begeleiden de leerlingen in de tweede en derde klas bij het kiezen van een profiel. Voor de havo- en vwo leerlingen wordt gebruik gemaakt van de methode Qompas, een computerprogramma, dat de leerling helpt zijn eigen interesses te verkennen om te zien welk profiel het best bij hem past. Ook worden er bezoeken aan hogescholen of universiteiten afgelegd. Bovendien zorgen de decanen er mede voor dat het vakkenpakket goed in magister komt. Meestal vindt in november de avond plaats waarop de decanen alles vertellen over de verschillende profielen en mogelijkheden.
Verder begeleiden zij de leerlingen bij het kiezen van een studie. Voor havo- en vwo-leerlingen gebeurt dit in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, hogescholen of universiteiten bezoeken en meeloopdagen organiseren. In december vindt er tevens een studiekeuzeavond plaats, waarbij oud-leerlingen komen vertellen over hun studie. Deze avond wordt door de decanen georganiseerd in samenwerking met de alumnivereniging. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de leerlingen afhaakt na het eerste studiejaar, een overwogen keuze is dus erg belangrijk.
In mavo 2 en 3 wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De leerlingen krijgen informatie over beroepen en opleidingen en opdrachten die hen laten nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
In klas 3 en 4 bezoeken zij ter introductie op het mbo, mbo-scholen, waardoor de leerling een goed beeld van de vervolgopleiding krijgt. Ook is het mogelijk voor Mavo 4 leerlingen om uit verschillende opleidingen te kiezen om te gaan proefstuderen. Dit is een initiatief van zowel het Zadkine en het Albeda om leerlingen de mogelijkheid te geven om wat meer van de opleidingen te zien en de opleiding te kiezen die bij hen past.

Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen, sectoren of andere zaken kunnen zij het decanaat bezoeken. Ook kunnen zij de decanen altijd mailen of bellen. Hieronder vindt u onze mailgegevens.

Uit bovenstaande blijkt dat kinderen regelmatig voor belangrijke keuzes komen te staan in hun schoolcarrière . De decanen hopen dat zij bij deze keuzeprocessen steun kunnen bieden en de leerlingen op hun mogelijkheden kunnen wijzen.

Mailgegevens van de decanen:

Sandra Testa:         ste@wolfert.nl

Sylvia Hoogmoed: sho@wolfert.nl

Profielen MAVO
Profielen HAVO/VWO
Hulpsites voor jouw keuze
Universiteit

Veel Universiteiten bieden voor gemotiveerde en getalenteerde VWO leerlingen in de bovenbouw verdiepende programma’s aan op verschillende gebieden. Hieronder staan bekende mogelijkheden op een rijtje.

Het Pre-University Classes
Pre-University classes vormen een onderdeel van de Universiteit Leiden dat onderwijs verzorgt voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Dus als jij het idee hebt dat je wel méér aan zou kunnen dan je school je biedt, als jij altijd degene bent die kritische vragen aan de leraar stelt of als jij altijd meer wilt weten dan het boek je vertelt, dan is één van onze activiteiten misschien wel wat voor jou. Voor deze activiteit geldt dat de school achter jouw aanmelding moet staan. Je kunt daarom het beste eerst contact opnemen met je decaan. Voor meer informatie klik hier.

Erasmus MC Junior Med School
Een zeer verdiepend programma waarbij getalenteerde en gemotiveerde vwo-leerlingen alvast kennismaken met de wereld van medicijnen en onderzoek. Dit programma wordt uitgevoerd in 5VWO en een deel van 6VWO (inclusief zomervakantie). Het is een heel selectief programma; alleen de beste 20 worden uitgekozen in 4VWO. Rond december komen de inschrijvingsformulieren binnen en in maart moet alles opgestuurd zijn. Rond april/mei komen dan de uitslagen binnen. Kijk hier voor meer informatie.

Junior TU Delft
In dit programma worden gemotiveerde en getalenteerde NG/NT-leerlingen uit 5/6VWO uitgedaagd om zich te verdiepen in een technisch themablok. Elk jaar zijn er drie verschillende themablokken waaruit gekozen kan worden. Zie www.junior.tudelft.nl. Het contact moet via de decaan.

Masterclasses Universiteit Twente
Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma voor vwo-leerlingen. Tijdens de masterclass leer je meer over het vakgebied van jouw voorkeur en maak je alvast kennis met het studeren aan de Universiteit Twente. We bieden masterclasses aan voor leerlingen in 2/3 vwo, 4 vwo en 5/6 vwo. Kijk hier voor meer informatie

Extra vakken

Een​ ​extra​ ​vak​ ​volgen​ ​in​ ​de​ ​bovenbouw​ ​op​ ​mavo,​ ​havo​ ​en​ ​vwo

Je overweegt een extra vak op te nemen in je vakkenpakket omdat je vervolgopleiding er om
vraagt, omdat je een extra uitdaging zoekt of omdat het vak je interesse heeft.
Hoe gaat dat in zijn werk en wat komt er bij kijken om dit te te regelen?

Extra​ ​vak,​ ​procedure​ ​en​ ​eisen

1. De leerling en de ouders worden in de loop van het derde leerjaar door de decaan op de
hoogte gebracht van de procedure voor het volgen van een extra vak.
2. De leerling geeft op het profielkeuzeformulier de keuze van het extra vak aan, deze
keuze wordt mede ondertekend door de ouders.
3. De docent bij wie de leerling het vak in de derde klas volgt, moet aan het einde van dat
jaar op het adviesformulier een positief advies hebben geven voor het extra te volgen
vak;
4. Om het extra vak te mogen volgen, mag de leerling geen onvoldoende hebben in het
gekozen vakkenpakket;
5. De overgangsvergadering aan het eind van klas drie moet instemmen met de keuze van
het extra vak;
6. Voor een extra vak kan geen lesgarantie worden gegeven. Dat betekent dat een leerling
bij een extra vak de zelfstandigheid moet hebben om het vak op eigen kracht te
doorlopen en zelf het initiatief moet nemen om medeleerlingen of docenten om hulp te
vragen, bijvoorbeeld in de Daltonuren.

Het​ ​is​ ​een​ ​extra​ ​vak,​ ​dus​ ​een​ ​leerling​ ​mag​ ​er​ ​mee​ ​stoppen
Stoppen met een extra vak kan alleen na overleg met de decaan en na uitdrukkelijke
toestemming van ouders.

Het​ ​is​ ​een​ ​extra​ ​vak,​ ​dus​ ​een​ ​leerling​ ​kan​ ​ook​ ​verplicht​ ​worden​ ​ermee​ ​te​ ​stoppen.

Als een leerling die een extra vak volgt aan het eind van het schooljaar niet voldoet aan de
bevorderingsnormen, of als de leerling op dat moment onvoldoende staat voor het extra vak,
kan de leerling door de school worden verplicht het extra vak te laten vallen.

NB: de directeur van Wolfert Dalton kan te allen tijde van deze procedure afwijken.

Open dagen en proefstuderen

Om te kijken hoe het in zijn werk gaat op een hogeschool of universiteit, worden er open dagen bij deze onderwijsinstellingen georganiseerd. Je kunt tijdens deze open dagen een kijkje nemen en informatie vragen aan medewerkers en soms ook studenten. Verder organiseren veel opleidingen proefstudeermogelijkheden, zodat je echt te weten komt hoe het is om te studeren bij de opleiding waarin je geïnteresseerd bent. Op deze dag kun je meelopen met studenten en hun colleges (zo worden lessen op de Hogescholen en Universiteiten ook wel genoemd). Maak kennis met jouw toekomstige opleiding. Kijk op www.studiekeuze123.nl voor een overzicht van alle open dagen en proefstuderen in Nederland.