Decanaat

De decaan helpt jou en je ouders bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel en bij de oriëntatie op vervolgstudie of beroep.

Samen met de mentor verzorgt de decaan de keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie. Tijdens de schoolloopbaan spreekt iedere leerling verschillende keren met de decaan. Ook kun je bij de decaan terecht voor informatie en voorlichting over vervolgopleidingen.

Het decanaat op Wolfert Dalton is in handen van de decanen Sandra Testa (vmbo/havo), Sylvia Hoogmoed (havo/vwo).

Zij begeleiden de leerlingen in de tweede en derde klas bij het kiezen van een profiel. Voor de havo- en vwo leerlingen wordt gebruik gemaakt van de methode Qompas, een computerprogramma, dat de leerling helpt zijn eigen interesses te verkennen om te zien welk profiel het best bij hem past. Ook worden er bezoeken aan hogescholen of universiteiten afgelegd. Bovendien zorgen de decanen er mede voor dat het vakkenpakket goed in magister komt. Meestal vindt in november de avond plaats waarop de decanen alles vertellen over de verschillende profielen en mogelijkheden.
Verder begeleiden zij de leerlingen bij het kiezen van een studie. Voor havo- en vwo-leerlingen gebeurt dit in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, hogescholen of universiteiten bezoeken en meeloopdagen organiseren. In december vindt er tevens een studiekeuzeavond plaats, waarbij oud-leerlingen komen vertellen over hun studie. Deze avond wordt door de decanen georganiseerd in samenwerking met de alumnivereniging. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de leerlingen afhaakt na het eerste studiejaar, een overwogen keuze is dus erg belangrijk.
In mavo 2 en 3 wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De leerlingen krijgen informatie over beroepen en opleidingen en opdrachten die hen laten nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
In klas 3 en 4 bezoeken zij ter introductie op het mbo, mbo-scholen, waardoor de leerling een goed beeld van de vervolgopleiding krijgt. Ook is het mogelijk voor Mavo 4 leerlingen om uit verschillende opleidingen te kiezen om te gaan proefstuderen. Dit is een initiatief van zowel het Zadkine en het Albeda om leerlingen de mogelijkheid te geven om wat meer van de opleidingen te zien en de opleiding te kiezen die bij hen past.

Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen, sectoren of andere zaken kunnen zij het decanaat bezoeken. Ook kunnen zij de decanen altijd mailen of bellen. Hieronder vindt u onze mailgegevens.

Uit bovenstaande blijkt dat kinderen regelmatig voor belangrijke keuzes komen te staan in hun schoolcarrière . De decanen hopen dat zij bij deze keuzeprocessen steun kunnen bieden en de leerlingen op hun mogelijkheden kunnen wijzen.

Mailgegevens van de decanen:

Sandra Testa:         ste@wolfert.nl

Sylvia Hoogmoed: sho@wolfert.nl