Internationalisering

Leren op Wolfert Dalton is ervaren, verwonderen, ontdekken en toepassen, niet alleen binnen de school of binnen de stad, maar ook daarbuiten. Leren op Wolfert Dalton is ook je horizon verbreden en kennismaken met andere culturen en talen.

In het programma van derde klassen, 4havo en vwo en 5vwo op Wolfert Dalton is een buitenlandse reis een vast onderdeel in het programma. Leerlingen nemen er deel aan één van de volgende reizen uit het reizenprogramma.

Kreta heeft een beschaving die ruim 5000 jaar teruggaat en er zijn enorm veel overblijfselen uit de Griekse Oudheid terug te vinden in het hedendaagse Kreta/Griekenland. Tijdens deze studiereis gaan we meerdere bekende historische & culturele plaatsen bezoeken, een busreis door het prachtige landschap ondernemen en we maken kennis met de traditionele Griekse cultuur.

Daarnaast kent het reizenprogramma ook enkele reizen buiten het reguliere programma om.

Speciaal voor onze gymnasiumleerlingen in de hogere leerjaren wordt eens in de twee jaar de reis naar Rome georganiseerd. Leerlingen krijgen zo de kans om veel van de in de lessen aan bod gekomen klassieke kunst en cultuur, met eigen ogen te zien en te ervaren.