Internationalisering

Leren op Wolfert Dalton is ervaren, verwonderen, ontdekken en toepassen. Niet alleen binnen de school of binnen de stad, maar ook daarbuiten. Leren op Wolfert Dalton is ook je horizon verbreden en kennismaken met andere culturen en talen.

In het programma van derde klassen, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo op Wolfert Dalton is een buitenlandse reis een vast onderdeel in het programma. Leerlingen nemen deel aan één van de volgende reizen uit het reisprogramma.

Internationalisering - wereldburgerschap

Schooljaar 2021-2022 gaat deze reis niet door. We hebben deze reis vervangen voor een reis in Nederland. Een actieve zeilreis van 11 tot en met 14 april.

Kreta heeft een beschaving die ruim 5000 jaar teruggaat. Er zijn enorm veel overblijfselen uit de Griekse Oudheid terug te vinden in het hedendaagse Kreta/Griekenland. Tijdens deze studiereis bezoeken we meerdere bekende historische & culturele plaatsen. We maken een busreis door het prachtige landschap en maken kennis met de traditionele Griekse cultuur.

Daarnaast kent het reisprogramma ook enkele reizen buiten het reguliere programma om.

Speciaal voor onze gymnasiumleerlingen in de hogere leerjaren wordt eens in de twee jaar de reis naar Rome georganiseerd. Leerlingen krijgen zo de kans om veel van de in de lessen aan bod gekomen klassieke kunst en cultuur, met eigen ogen te zien en te ervaren.