Veelgestelde vragen

Op deze pagina hopen wij u antwoord te kunnen geven op de vragen die u over het daltononderwijs en Wolfert Dalton heeft.

Veelgestelde vragen over daltononderwijs en Wolfert Dalton

De meeste leerlingen zijn op de basisschool al gewend geweest om te werken met principes uit het daltononderwijs, ook als de basisschool geen daltonschool is. Daardoor hebben de meeste leerlingen weinig moeite om hun weg te vinden in het daltononderwijs. Bovendien leren wij de leerlingen vanaf het begin om om te gaan met de belangrijkste vaardigheden uit het daltononderwijs.

Nee. Er zijn wel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Die leggen wij u graag persoonlijk uit.

De volgende adviezen geven toegang tot Wolfert Dalton: Vmbo TL-Mavo, Vmbo TL-Mavo/Havo, Havo, Havo/Vwo en Vwo.

Nee, Wolfert Dalton biedt geen LWOO.

Wolfert Dalton heeft M/H-klassen, H/V-klassen en V-klassen (1VU) in de eerste klas.

De brugklas duurt op Wolfert Dalton één jaar. In de tweede klas zijn er aparte klassen voor Mavo, Havo en Vwo.

Ja, Wolfert Dalton krijgt een nieuw gebouw. Tijdens de bouw blijven de leerlingen les krijgen op het eigen terrein. Een precies tijdpad is helaas nog niet te geven.

Ja,  nog voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag met de mentor en de nieuwe klas. Die middag wordt ook een foto gemaakt voor het schoolpasje. De leerlingen  krijgen hierover te zijner tijd bericht thuisgestuurd.

Wolfert Dalton besteedt veel extra aandacht aan de moderne vreemde talen, onder andere door de mogelijkheid te bieden om zowel bij Engels, als bij Duits en Frans extra certificaten te halen. Daarnaast kent Wolfert Dalton vanaf de derde klas jaarlijks een internationaal reisprogramma.