Veelgestelde vragen

Op deze pagina hopen wij u antwoord te kunnen geven op de vragen die u over het daltononderwijs en Wolfert Dalton heeft.

Veelgestelde vragen over daltononderwijs en Wolfert Dalton

Is het daltononderwijs geschikt voor iedere leerling?

De meeste leerlingen zijn op de basisschool al gewend geweest om te werken met principes uit het daltononderwijs, ook als de basisschool geen daltonschool is. Daardoor hebben de meeste leerlingen weinig moeite om hun weg te vinden in het daltononderwijs. Bovendien leren wij de leerlingen vanaf het begin om om te gaan met de belangrijkste vaardigheden uit het daltononderwijs.

Is daltononderwijs hetzelfde als Montessori-onderwijs?

Nee. Er zijn wel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Die leggen wij u graag persoonlijk uit.

Met welk advies is een leerling toelaatbaar?

De volgende adviezen geven toegang tot Wolfert Dalton: Vmbo TL-Mavo, Vmbo TL-Mavo/Havo, Havo, Havo/Vwo en Vwo.

Kunnen leerlingen met de toevoeging LWOO aan het advies ook op Wolfert Dalton terecht?

Nee, Wolfert Dalton biedt geen LWOO.

Wat voor brugklassen kent Wolfert Dalton?

Wolfert Dalton heeft M/H-klassen, H/V-klassen en V-klassen (1VU) in de eerste klas.

Hoe lang duurt de brugklas op Wolfert Dalton?

De brugklas duurt op Wolfert Dalton één jaar. In de tweede klas zijn er aparte klassen voor Mavo, Havo en Vwo.

Komt er nieuwbouw?

Ja, Wolfert Dalton krijgt een nieuw gebouw. Tijdens de bouw blijven de leerlingen les krijgen op het eigen terrein. Een precies tijdpad is helaas nog niet te geven.

Krijgen de leerlingen de kans om te wennen op school?

Ja,  nog voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag met de mentor en de nieuwe klas. Die middag wordt ook een foto gemaakt voor het schoolpasje. De leerlingen  krijgen hierover te zijner tijd bericht thuisgestuurd.

Wat doet Wolfert Dalton aan internationalisering?

Wolfert Dalton besteedt veel extra aandacht aan de moderne vreemde talen, onder andere door de mogelijkheid te bieden om zowel bij Engels, als bij Duits en Frans extra certificaten te halen. Daarnaast kent Wolfert Dalton vanaf de derde klas jaarlijks een internationaal reisprogramma.