Nieuwbouw Wolfert Dalton

Wolfert Dalton krijgt een nieuw gebouw

Begin 2021 zal er gestart worden met de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Wolfert Dalton. Zodat we medio 2022 het nieuwe schoolgebouw in gebruik kunnen nemen. Voordat het zover is, wordt er tijdelijke huisvesting naast het bestaande schoolgebouw geplaatst en worden er paviljoens en de gymzaal afgebroken om plek te maken voor de nieuwbouw. Op deze pagina blijft u op de hoogte over de nieuwbouw van Wolfert Dalton.

Tijdelijke huisvesting

Naast het bestaande schoolgebouw is tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Dit gebouw is verbonden met het bestaande schoolgebouw, modern en van alle faciliteiten voorzien, die we van een schoolgebouw mogen verwachten.

We hebben de tijdelijke huisvesting in het voorjaar in gebruik genomen. Leerlingen en personeel zijn blij met de tijdelijke huisvesting. Door de raampartijen is er veel daglicht en verbinding met de groene omgeving. De lokalen en het ‘studieplein’ zijn ruim opgezet. Het geheel is een mooi voorproefje van de nieuwbouw Wolfert Dalton.

foto buitenzijde tijdelijke huisvesting
foto binnenzijde tijdelijke huisvesting: lokaal

Sloop paviljoens en gymzaal

Het is de bedoeling dat in de zomervakantie de eerste twee paviljoens van onze school en de conciërgewoning gesloopt worden. In de kerstvakantie staat de sloop van de gymzaal gepland. Deze werkzaamheden zijn bewust in vakanties gepland, zodat leerlingen, personeel en omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van asbestsanering, sloop en sloopverkeer. De gemeente is in afwachting van de ontheffing Flora & Fauna om daadwerkelijk te kunnen starten met de sloopwerkzaamheden.

In de afgelopen maanden heeft de asbestinventarisatie al plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de aanwezige asbest op reguliere wijze in de zomervakantie verwijderd kan worden. In die tijd wordt ook de conciergewoning gesloopt. Tegelijkertijd wordt de huidige opgang verbreed en komt er een door hekken afgescheiden tijdelijke weg voor het sloop- en bouwverkeer.

Als de ontheffing Flora & Fauna niet op tijd verleend wordt, zal de daadwerkelijke sloop van de twee paviljoens na de zomervakantie plaatsvinden. De gemeente en de school hebben daarom al een plan opgesteld om de veiligheid van leerlingen, personeel en omwonenden in die situatie te waarborgen.

Nieuwbouw

“Om je te ontwikkelen, het hoogst haalbare te bereiken, heb je een stimulerende omgeving nodig waarin je uitgedaagd wordt. Maar ook een omgeving waarin je je veilig en gekend voelt, waar onderling vertrouwen is, waar je trots op jezelf en je werk kunt zijn.”

“Het realiseren van een nieuw schoolgebouw voor Wolfert Dalton is een prachtige kans om de onderwijsvisie te ondersteunen en de identiteit van de school te vertalen in het nieuwe gebouw. Hierbij is geput uit de bijzondere aspecten van Wolfert Dalton: zoals de positieve, informele sfeer en de eigenheid van Wolfert Dalton. Maar ook de kernwaarden van het daltononderwijs, samen met veel ruimte voor creativiteit. En de betrokkenheid en gemoedelijkheid, waarin Wolfert Dalton zich onderscheidt.”

Richelle de Jong, architect directeur DP6

artist impression nieuwbouw Wolfert Dalton vogelvlucht

Groene campus

De leerlingen en medewerkers van Wolfert Dalton en de VSO afdeling van Mytylschool De Brug kunnen zich verheugen op een groene campus met twee bijzondere gebouwen. Dit is het mooie vooruitzicht na de architectenselectie door de gemeente Rotterdam. Op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek staat nu nog het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton. Dit gebouw maakt plaats voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen naar het ontwerp van architectenbureau DP6.

Schetsontwerp

Het ontwerp van DP6 en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen met ieder een eigen karakter. De gebouwen vormen samen in de groene omgeving één geheel. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken.

artist impression Neuwbouw Wolfert Dalton aula

Aanbesteding

Gemeente Rotterdam en stichting BOOR selecteerden de architect op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Na een voorselectie op basis van relevante ervaringen kregen vijf bureaus de mogelijkheid om een schetsontwerp voor de gebouwen en de buitenruimte te maken. Het ontwerp van DP6 in samenwerking met Bureau B+B sloot het beste aan op het programma van eisen van beide scholen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambities van zowel gemeente Rotterdam als DP6 komen samen in het ontwerp dat compact, flexibel, onderhoudsarm en energiezuinig is. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal (naar BENG eisen). En ze krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Door de principes van circulair bouwen toe te passen, wordt de milieudruk beperkt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen. In 2020 worden al deze ambities verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

artist impression nieuwbouw Wolfert Dalton en de Brug

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouw Wolfert Dalton op: www.rotterdam.nl/argonautenweg55