Examens

Rooster Centrale Examens 2020

De afnamemomenten van het centraal examen zijn te vinden op op examenblad.

Programma van Toetsing en Afname (PTA)

Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Dit schoolexamen begint op MAVO in leerjaar 3 en op HAVO en VWO in leerjaar 4. Het PTA wordt ieder jaar door de school aangeleverd.

Het PTA is voor de leerling een belangrijk document, waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst en waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.

Bij verzuim tijdens een schoolexamen moeten de leerlingen deze verklaring invullen en inleveren bij de teamleider.