Versterkt talenonderwijs

Wat doen we?

Op Wolfert Dalton bieden wij versterkt talenonderwijs voor alle leerlingen. Versterkt talenonderwijs betekent dat wij de leerlingen extra verdieping aanbieden bovenop de reguliere (verplichte) stof. Door het aanbieden van versterkt talenonderwijs verlaten leerlingen de school met extra kennis van de taal, literatuur en cultuur van Engels, Frans en Duits. Hierdoor hebben leerlingen extra ervaringen opgedaan die ze op een andere school niet krijgen.

Hoe geven wij versterkt talenonderwijs vorm?

Wij geven ons versterkt talenonderwijs vorm door:

  • bij elke vreemde taal een internationaal certificaat aan te bieden (Goethe, Delf, Anglia, Cambridge);
  • leerlingen eerder, of op een hoger niveau, examen te laten doen;
  • bij alle vreemde talen vaak projectmatig te werken om zo meer te leren over de taal en cultuur;
  • extra uren Engels te bieden (meer uren dan andere scholen aanbieden);
  • een volledig Engelstalige methode te bieden voor Mavo, Havo en Vwo;
  • Engels op een hoger niveau te geven dan verplicht (en betere examenresultaten te halen dan het landelijk gemiddelde);
  • extra activiteiten zoals de dag van de Franse taal, taaldorp, gastsprekers en nog veel meer.

Daarnaast bieden wij leerlingen met ons reisprogramma de kans om de vreemde talen te oefenen door reizen naar Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland te organiseren.