Missie en visie

Missie van de Wolfert van Borselen scholengroep

De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een eigen missie geformuleerd. Deze missie luidt als volgt:

Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Door:

 • een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie
 • zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing
 • een ambitieuze en innovatieve aanpak
 • een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing
 • eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering

Deze missie is van toepassing op het geheel van de Wolfert van Borselen scholengroep en op elk van de afzonderlijke vestigingen, met uitzondering van de RISS. De RISS beschikt over een eigen visie en missie die aansluit bij de praktijk van het internationale onderwijs.

De uitwerking van deze centrale missie verschilt echter per vestiging. Uitgaande van het eigen onderwijsprofiel heeft iedere vestiging de bovenstaande missie uitgewerkt in een eigen maatschappelijke visie in termen van gewenste kennis en vaardigheden, van gewenst gedrag van leerlingen en van organisatiekenmerken. Het vestigingsprofiel wordt vormgegeven op basis van eigen beleidskeuzes ten aanzien van de inzet van middelen.

Binnen de Wolfert van Borselen scholengroep is gekozen voor complementaire profielen van de vestigingen. Elke vestiging heeft een hoofdprofiel, zo mogelijk aangevuld met een nevenprofiel, bijvoorbeeld op basis van het profiel of de deskundigheid van één van de andere vestigingen. Dit heeft geleid tot de volgende uitwerking:

VestigingHoofdprofielNevenprofiel
Wolfert CollegeXpoPersoonlijke ontwikkeling
Wolfert DaltonDalton onderwijsDe wereld in de school en de school de wereld in
Wolfert LansingAmbitieklassenHybride oriëntatie op studieloopbaan
Wolfert LyceumDalton onderwijsPersoonlijke ontwikkeling
Wolfert TweetaligTweetalig onderwijsBurgerschapsvorming
RISSInternationale schoolEducating for self-awareness, curiosity and integrity in a changing world

Onze internationale school, de Rotterdam International Secondary School, heeft een afwijkende visie en missie:

Our Vision
Educating for self-awareness, curiosity and integrity in a changing world.

Our Mission
Our mission is for every student to enjoy their youth.

We will do this by providing innovative approaches to learning, encouraging achievement, fostering international mindedness with local and global engagement, modelling ethical behaviour and acting respectfully and with honesty.

Our Core values

 • respect
 • responsibility
 • relationships
 • courage

Our Culture

 • love for and enjoyment of learning
 • joy in achievement
 • high expectations
 • collaboration
 • tolerance, diversity and belonging
 • sense of service

Our Performance

 • providing a broad, balanced and connected curriculum
 • developing innovative and outstanding pedagogy
 • fostering inquiry, action and reflection
 • promoting multilingualism and intercultural understanding
 • addressing the school community’s social, emotional and physical well-being
 • identifying and valuing learning diversity
 • modelling citizenship, leadership and lifelong learning