Zij-instroom op Wolfert Tweetalig

Instroming vanuit het buitenland

  • Je kunt instromen als je de Nederlandse taal goed (near native) beheerst,
  • Je kunt aantonen dat je havo- of vwo-niveau hebt. Wolfert Tweetalig biedt de mogelijkheid een NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af te nemen,
  • Je hebt een positief schriftelijk advies van je school van herkomst,
  • Je vakkenkeuze moet aansluiten op de vakkenkeuze op Wolfert Tweetalig,
  • Jij en je ouders hebben deelgenomen aan een intakegesprek op school.

Admissions officer

Neem voor vragen over zij-instroom en het aanmelden van een zij-instroomleerling contact op met onze admissions officer, Susan Speelman.