Device

Alle leerlingen van Wolfert Tweetalig werken met een device. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met de digitale wereld. Zo zijn zij beter op de toekomst voorbereid.

De inzet van een device als methodisch hulpmiddel maakt het onderwijs uitdagender en actueel. Het helpt leerlingen effectiever en efficiënter te leren.

Bij alle vakken wordt gebruik gemaakt van het device. Alle leerlingen hebben een eigen Google school-e-mailadres. Voor onderbouwleerlingen staat huiswerk op Google Calendar en opdrachten in Google Classroom; bovenbouwleerlingen gebruiken hiervoor Magister. Steeds meer toetsen worden online gemaakt.

Een device is geen gratis lesmateriaal. We vragen ouders of verzorgers om zelf een device voor hun kind te betalen. Als ouders geen device willen of kunnen betalen, dan kan er contact worden opgenomen met de school door een mail te sturen naar tweetalig@wolfert.nl. De school zal vervolgens ouders informeren over mogelijke oplossingen.