Tweetalig vwo

De tweetalige vwo-opleiding van Wolfert Tweetalig biedt getalenteerde vwo-leerlingen een zesjarig uitdagend internationaal programma met heel veel extra’s.

Wolfert Tweetalig biedt haar vwo-leerlingen bijzondere examenvakken zoals Spaans, Chinees, filosofie en wiskunde D.

Alle tweetalige vwo-leerlingen nemen deel aan het Global Politics and Societies examen van de International Baccalaureate Organization (IBO) en aan het International Baccalaureate (IB) English Certificate examen van dezelfde organisatie. Dit examen traint de leerlingen kritisch te denken, papers te schrijven en teksten te vergelijken. Vwo-leerlingen behalen op Wolfert Tweetalig in zes jaar, naast een tweetalig vwo-diploma, dus ook verschillende internationaal erkende certificaten.

Naast politieke onderwerpen die in de klas worden behandeld, kent Wolfert Tweetalig een doorlopend en leerjaaroverstijgend traject waar in politieke bewustwording bij en participatie van leerlingen centraal staat. Zo nemen onze vwo-leerlingen bijvoorbeeld deel aan de Model United Nations (MUN) in binnen- en buitenland. In dit kader wordt ook veel aandacht besteed aan debatteren.

Alle tweetalig vwo-leerlingen nemen deel aan een divers internationaal programma. Zo gaan de leerlingen in tvwo-2 op een onvergetelijke taalreis naar Bath in Engeland. In tvwo-3 nemen alle leerlingen deel aan een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland.

In vwo-4 reizen alle tweetalige leerlingen af naar Dublin, waar zij niet alleen de Ierse cultuur opsnuiven, maar tegelijkertijd ook hun Engelse taalvaardigheid nog verder verbeteren door lessen te volgen op een school aldaar.

In het voorexamenjaar, vwo-5, gaan alle leerlingen op internationale maatschappelijke stage (iMAS) waarmee zij een actieve bijdrage aan de samenleving leveren door vrijwilligersactiviteiten. Daarnaast werken zij aan de ontwikkeling van goed burgerschap en hun eigen competenties. Wolfert Tweetalig biedt leerlingen uit vwo-5 de keuze uit een groot aantal door school georganiseerde stageprojecten in het buitenland waaronder in Macedonië, Bosnië, Oekraïne, Roemenië, Gambia en Marokko.

Wolfert Tweetalig heeft een uitdagend lesprogramma voor alle vwo-leerlingen met talloze extra’s en interessante gastcolleges. Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt Wolfert Tweetalig, voor kleinere groepjes vwo-leerlingen, ook een pre-academisch programma aan.

Pre-university college

Zo participeert Wolfert Tweetalig in het pre-university college (PRE) van Universiteit Leiden. Twee tot vijf zeer gemotiveerde en ambitieuze leerlingen van de school volgen een dag per week in Leiden een universitaire voortrajectstudie.

Junior Med School

Daarnaast biedt Wolfert Tweetalig, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, enkele leerlingen deelname aan Junior Med School (JMS). In vwo-5 en vwo-6 gaan één tot twee zeer gemotiveerde leerlingen, met de ambitie artsonderzoeker te worden, meedraaien in een onderwijstraject op de medische faculteit. Zij zouden vervolgens direct geplaatst kunnen worden voor de studie geneeskunde.

Junior TU Delft

In samenwerking met Technische Universiteit (TU) Delft, heeft Wolfert Tweetalig het project Junior TU Delft ontwikkeld. Een groep zeer gemotiveerde leerlingen krijgt 10 middagen een voorproefje van technische studies aan de TU Delft.

In samenwerking met Technische Universiteit (TU) Delft, heeft Wolfert Tweetalig het project Junior TU Delft ontwikkeld. Een groep zeer gemotiveerde leerlingen krijgt 10 middagen een voorproefje van technische studies aan de TU Delft.

Wolfert Tweetalig werkt samen met het mentorprogramma van Giving Back. Stichting Giving Back begeleidt talentvolle en ambitieuze scholieren die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om hun talenten te benutten. Zij doet dit door de scholieren te stimuleren en te begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle volwassenen in de Nederlandse samenleving, waardoor zij ook zelf een rolmodel worden voor hun omgeving.

Het programma bestaat enerzijds uit een individueel, tweejarig mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan een groepsprogramma met trainingsweekenden (zoals een kennismakingsweekend), bedrijfsexcursies, maatschappelijke dienstverlening en een studiereis.

Daarnaast volgen de leerlingen workshops over financiën, debating, politiek, recht, netwerken en presenteren. Dit programma biedt een geselecteerde groep van onze scholieren een unieke kans hun horizon te verbreden en zich daarmee voor te bereiden op een succesvolle rol in de maatschappij.