Bevordering

Met uitzondering van de examenleerlingen, krijgt iedere leerling drie keer per jaar een rapport. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen de cijfers online via Magister raadplegen. In het leerlingstatuut staan o.a. de regels met betrekking tot toetsing en het missen van toetsen beschreven.

Over de overgang naar het volgende schooljaar beslist de laatste rapportvergadering van het schooljaar. Deze beslissing wordt gebaseerd op de voor dat schooljaar geldende bevorderingsnormen. Er zijn aparte bevorderingsnormen voor de bovenbouwleerlingen van Wolfert College.