iMAS

Aim

The aim of the international social internship is for Wolfert Bilingual students to make an active contribution to society through volunteer activities, while at the same time developing good citizenship and their own skills. This internship is a compulsory element of our curriculum and is included in the Programme of Testing and Achievement (PTA) (Programma van Toetsing en Afsluiting) for student from the bilingual havo-4 and vwo-5 streams. Wolfert Bilingual offers students the chance to choose from a large number of projects organised by the school in countries such as Macedonia, Bosnia, Romania, India, Indonesia, Gambia, Morocco and South Africa. These choices are of course also open to Wolfert College students in havo-4 and vwo-5.

Wolfert Bilingual requires students to engage in an external internship for at least 40 hours. At Wolfert Bilingual, a variety of international projects are offered (this school year, the destinations are Macedonia, Bosnia, Romania, Indonesia and South Africa).

Macedonië

De leerlingen van Wolfert Tweetalig gaan aan de slag op een schooltje in het dorp Vranista in Macedonië. Naar de school gaan 160 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Onze leerlingen gaan klaslokaaltjes opknappen en allerlei leuke activiteiten voor de kinderen van het schooltje organiseren.

De te verwachten werkzaamheden bestaan uit:

 • Het klaslokaal: verwijderen van schimmels, schoonmaken, schilderen in vrolijke kleuren en voorzien van decoraties
 • Toiletruimtes: voorzien van nieuw tegelwerk en keramiek
 • Kachel: de ruimtes worden verwarmd door oude houtkachels
 • Nieuwe ramen (dubbel glas)
 • Het buitenterrein uitdagend maken als speelterrein voor de kinderen

Indien nodig wordt samenwerking gezocht met professionele bedrijven in de buurt van de projectlocatie. De kinderen hebben op het moment van onze komst vakantie. Zij zullen van tevoren worden ingelicht dat we komen en weten dat zij deel kunnen nemen aan activiteiten die door onze leerlingen worden voorbereid.
We overnachten in Vila Radozda, een hostel in het dorpje Radozda, dus verwacht niet al te veel comfort, wel aan het Ohrid meer, dus na voldane arbeid is het goed zwemmen!

Bosnië

De leerlingen van T-HAVO 4 kunnen deelnemen aan de door de school georganiseerde stage naar Bosnië in samenwerking met Out of Area.

Stichting Out of Area zet zich in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig is. Door het opknappen van scholen, kinderdagverblijven, jeugdhonken, ziekenhuizen en instellingen en het aanbieden van allerlei activiteiten helpen wij de mensen aldaar weer een stuk vooruit. De stichting creëert indrukwekkende belevenissen waarbij leerlingen in een vreemde, inspirerende omgeving worden gebracht en letterlijk de handen uit hun mouwen gaan steken en hun kennis ter beschikking stellen.

Het gebied is zeer landelijk met een streng klimaat in de winter, waardoor de scholen in de bergdorpjes niet bereikbaar zijn. De leraren en opzichters wonen daarom in de bergdorpjes, maar de situatie is erg slecht. Het geld dat beschikbaar is vanuit het ministerie wordt in centrale locaties ingezet, waardoor dit soort schooltjes ernstig achtergebleven zijn.

De te verwachten werkzaamheden van deze iMas zijn:

 • De klaslokalen: het verwijderen van schimmels, schoonmaken, schilderen in vrolijke kleuren en voorzien van decoraties
 • Toiletruimtes: voorzien van nieuw tegelwerk en keramiek
 • Nieuwe ramen plaatsen (dubbel glas)
 • Het buitenterrein uitdagend maken als speelterrein voor de kinderen

Indien nodig wordt samenwerking gezocht met professionele bedrijven in de buurt van de projectlocatie. De kinderen hebben op het moment van onze komst vakantie. Zij zullen van tevoren worden ingelicht dat we komen en weten dat zij deel kunnen nemen aan activiteiten die door onze leerlingen worden voorbereid.

Roemenië

Stichting Breath Care for Kids heeft in de afgelopen jaren met behulp van vele vrijwilligers in Techirghiol in Roemenië het Sparta Rotterdam Kinderdorp gebouwd. Het Sparta Rotterdam Kinderdorp is op 2 oktober 2005 officieel geopend. Dit centrum, bestaande uit 3 huizen en een medisch centrum, biedt onderdak aan 42 permanente bewoners, gehandicapte kinderen, van wie een groot aantal ook nog wees is. Naast deze permanente opvang biedt het Sparta Rotterdam Kinderdorp ook nog eens dagelijkse opvang aan andere gehandicapte kinderen die hier hun therapie volgen.

Dankzij veel eerdere projecten die met behulp van leerlingen van de Wolfert van Borselen Scholengroep succesvol zijn afgerond, beschikt het Sparta Rotterdam Kinderdorp nu over een tuinhuisje, een speeltuin, een barbecue, een snoezelkamer en een winkeltje. Ook is er een kas waar de kinderen onder begeleiding zelf onder andere tomaten en komkommers verbouwen. Maar er is natuurlijk nog steeds de behoefte aan verbetering en uitbreiding van de accommodatie.

Leerlingen van Wolfert Tweetalig gaan in het Sparta Rotterdam Kinderdorp aan de slag met het isoleren van twee huizen en het vervangen van de kapotte speeltoestellen. Na acht jaar is vervanging van de speeltoestellen hard nodig. Dankzij de gemeente Capelle aan den IJssel kunnen dit jaar alle toestellen vervangen worden. De Roemeense kinderen krijgen vrijwel nooit bezoek. Dit jaar zal dan ook extra aandacht gegeven worden aan het contact tussen de leerlingen van Wolfert Tweetalig en de Roemeense kinderen. Verder wil de groep volgende doelstellingen realiseren:

 • Diverse onderhoudswerkzaamheden aan de kamers van de kinderen
 • Opknappen van de speeltoestellen
 • Het op orde maken van de groentenkas
 • Het opknappen van de tuin van het Kinderdorp
 • Het organiseren van één of meerdere activiteiten voor de kinderen uit het Sparta Rotterdam Kinderdorp

India

Het hoofddoel van het project in Mumbai is het helpen van REAP (Reach Education Active Programme). Acht jaar geleden ging REAP de strijd aan met ongeletterdheid. REAP staat ook wel bekend als pavement university; zomaar ergens op de hoek van een straat, in een buurtzaaltje, op een pleintje: REAP heeft al 450 literacy centres met meer dan 10.000 studenten door heel Mumbai. Straatkinderen, kinderen uit sloppenwijken, werkende kinderen, weeskinderen, maar ook ongeletterde volwassenen krijgen les. Veel meisjes kunnen niet naar school en veel vrouwen hebben geen opleiding. REAP vergroot hun zelfstandigheid door ook aan hen les te geven. Om de kwaliteit van onderwijs hoog te houden, leiden ze hun eigen leraren op. Vaak zijn deze leraren begonnen als student in een van de literacy centres.

Leerlingen van Wolfert Tweetalig die deelnemen aan deze stage, gaan lesgeven aan kinderen in de sloppenwijken van Kalwa East. In groepen van drie brengen zij een bezoek aan 4 à 5 klassen. De eerste vijf dagen in Mumbai worden besteed aan het kennismaken met de Indiase cultuur, de stad en de mensen. Het is erg belangrijk te wennen aan deze totaal nieuwe wereld. Er worden die dagen veel excursies gevolgd.

Na de korte wentijd in het land, zullen de lessen beginnen. Lessen vinden iedere dag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur plaats. Op de laatste lesdag, organiseren leerlingen van Wolfert Tweetalig een sport- en spelletjesdag en nemen zij afscheid van de leraren en de kinderen.

Indonesië

Papoea Barat is de officiële naam voor de Indonesische provincie die voorheen Irian Jaya werd genoemd. De Nederlandse naam is West-Papoea. West-Papoea behoort tot de weinige nog vrijwel ongerepte delen van de wereld.

Het project zal plaatsvinden op de Raja Ampat. De Raja Ampat-eilanden, of Viervorsteneilanden, is een eilandengroep die een onderdeel vormt van West-Papoea. De eilandengroep bestaat uit een viertal grotere eilanden: Waigeo, Batanta, Salawati en Misool. Het heuvelachtige binnenland van de eilanden is dicht begroeid met tropisch regenwoud. De eilanden zijn omringd door koraalriffen. West-Papoea heeft op verschillende gebieden een behoorlijke ontwikkelingsachterstand, zeker op het gebied van onderwijs. Doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een middelbare school.

Het project van iMAS Indonesië staat op drie pijlers, die voortkomen uit eigen ervaring en de verkenningsreis die door de Wolfert Tweetalig in januari 2016 is ondernomen.

De drie pijlers:

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het onderwijs; lesgeven op de school
 • Bewustzijn voor het milieu stimuleren; de natuur samen met de Papoea leerlingen onderzoeken en bespreken
 • Materiële ondersteuning; bouw- & renovatiewerkzaamheden aan school

Ook voor ontspanning zijn er genoeg mogelijkheden. Er is een strand waar een frisse duik genomen kan worden. Ook ligt er een baai waarin zich prachtig koraal bevindt, waardoor het voor de beginnende snorkelaar (geen stroming) ook heel goed te doen is om dat prachtige onderwaterleven te bewonderen.

Zuid-Afrika
Ons project begon ooit met de nursery school Watersprite en het ideaal daarvan is altijd gebleven: Beter onderwijs in de townships van Kaapstad (Zuid-Afrika). We gaan vooral helpen door de faciliteiten van een school en ‘studiecentra’ te verbeteren, zoals we dat ook bij Jorvan Outreach hebben gedaan na Watersprite en een speelpark hebben opgeknapt bij een school waar kinderen al 10 jaar niet buiten konden spelen. We zullen onder andere intensief en samen bezig zijn met:

 • Ruimtes inspirerender maken door schilderingen/verven
 • Buitenkant opknappen door schuur- en verfwerkzaamheden
 • Bouwen van kasten/studieruimtes
 • Vervangen van kapotte materialen, waar mogelijk door het zelf te maken

Overigens kampen leerlingen die hier ondersteuning krijgen vaak met een laag zelfbeeld, weinig vertrouwen en hebben zij zich nauwelijks persoonlijk en academisch kunnen ontwikkelen. Niet zelden hebben ze niet of nauwelijks een doel in het leven en evenmin de vaardigheden om te bouwen aan een zelfgekozen, mooi en gelukkig bestaan. Ook op dit vlak zullen we de leerlingen ondersteunen en zoeken we veel de interactie (gesprekken) op. We participeren daarin ook in de vrijwilligersorganisatie Health Promoters – om anderen te leren hoe ze letterlijk en figuurlijk gezonder kunnen leven.

Fundraising

Wolfert Bilingual students undertake a range of activities to raise money for their internship. These include bake-sales in the school breaks and during parents’ evenings, clothes collections and hosting benefit dinners. There is also the annual International Food Fair where local specialities are sold, along with home-made drinks and snacks. It also features a fashion show with clothing from various cultures and musical performances. The income from all these activities is used to buy equipment, materials, food, etc. for the various projects.

Giving Back

Wolfert Tweetalig werkt samen met het mentorprogramma van Giving Back. Stichting Giving Back begeleidt talentvolle en ambitieuze scholieren die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om hun talenten te benutten. Zij doet dit door de scholieren te stimuleren en te begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle volwassenen in de Nederlandse samenleving, waardoor zij ook zelf een rolmodel worden voor hun omgeving.

Het programma bestaat enerzijds uit een individueel, tweejarig mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan een groepsprogramma met trainingsweekenden (zoals een kennismakingsweekend), bedrijfsexcursies, maatschappelijke dienstverlening en een studiereis.

Daarnaast volgen de leerlingen workshops over financiën, debating, politiek, recht, netwerken en presenteren. Dit programma biedt een geselecteerde groep van onze scholieren een unieke kans hun horizon te verbreden en zich daarmee voor te bereiden op een succesvolle rol in de maatschappij.