Downloads Wolfert Tweetalig

Lestijden

Vakantiedata

Schoolgids 2019-2020

Schoolregels (schooljaar 2019-2020)

Schoolregels (schooljaar 2020-2021)

Richtlijnen voor instroming Wolfert Tweetalig 2019-2020

Richtlijnen voor doorstroming Wolfert Tweetalig 2019-2020

Richtlijnen voor doorstroming Wolfert Tweetalig 2020-2021

Ouderbijdrage Wolfert Tweetalig

Ouderbijdrage Wolfert College

Alcohol- en drugsprotocol

Gebruik sociale media

Infobundel iMAS 2019-2020

Schoolprofiel

Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Downloads Wolfert van Borselen Scholengroep

Schoolplan

Leerlingenstatuut

Protocol Sociale Media

Reisverzekering

Klachtenregeling BOOR

Privacyverklaring BOOR

Ondersteuningsplan 2019-2020

Oudersamenvatting ondersteuningsplan