Downloads Wolfert Tweetalig

Lestijden

Vakantiedata

Schoolgids 2021-2022

Schoolregels 2021-2022

Richtlijnen voor in- en doorstroming Wolfert Tweetalig 2021-2022

Ouderbijdrage Wolfert Tweetalig

Ouderbijdrage Wolfert College

Dit document wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Alcohol- en drugsprotocol

Veiligheidsplan

Gebruik sociale media

Protocol pesten en ongewenst gedrag

Schoolprofiel

Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Downloads Wolfert van Borselen Scholengroep

Schoolplan

Leerlingenstatuut

Protocol Sociale Media

Reisverzekering

Klachtenregeling BOOR

Privacyverklaring BOOR

Ondersteuningsplan 2020-2021

Oudersamenvatting ondersteuningsplan

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Annual Report Participation Council

Notulen Medezeggenschapsraad