Op vrijdag 15 november kregen de 6V-leerlingen van vorig schooljaar officieel hun IB-English certificaat uitgereikt. In totaal dertien leerlingen sloten het IB Language A  Language and Literature lesprogramma succesvol af.

Na een persoonlijke speech door de docent dhr. Simkens in het auditorium volgde een kleine borrel, waarna de (oud-)leerlingen het gezellig afsloten met een etentje.

Congratulations to our thunderous thirteen:
Amber, Annabel Boudewijn, Bram, Britt, Eline, Esther, Joyce, Marit, Neal, Raoul, Roos & Tuur!

Het IB-programma Language A  Language and Literature geeft leerlingen de mogelijkheid om een non-native language op het niveau van een near-native of bilingual niveau te bestuderen. Naast hun reguliere Engelse lessen in vwo 5 en 6 volgen zij wekelijks twee á drie IB-lessen. Het Wolfert Lyceum bood dit i.s.m. de RISS aan (Rotterdam International Secondary School) aan. Van de leerlingen werd verwacht dat ze essays en tekstanalyses schreven, debatteerden, veel lazen en discussieerden. In het afsluitende jaar namen ze deel aan zowel schriftelijke als mondelinge examens. Het IB English certificaat heeft als groot voordeel dat leerlingen een makkelijkere toegang hebben tot Engelstalige universiteiten en hogescholen wereldwijd. Het IB lesprogramma is vanaf 2018-2019 vervangen door het lesprogramma Cambridge: lees er hier meer over.