Veelgestelde vragen

Mocht de vraag niet in de onderstaande lijst voorkomen, neem dan gerust contact op met onze teamleider brugklas, Natasja Pompen (npo@wolfert.nl of telefonisch 010-3401440).

Wat zijn de toelatingseisen?

Zie de toelatingscriteria op de site.

Hoe worden de klassen samengesteld?

Er komen havo/vwo-brugklassen en vwo-brugklassen. Om in aanmerking te komen voor de vwo-brugklas is een vwo-advies vereist. Het Wolfert Lyceum heeft een eenjarige brugklas.

Kan ik bij een vriend(in) in de klas?

Er kan tijdens de inschrijving een voorkeur aangeven worden bij wie je in de klas wil (of bij wie juist niet). We proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Krijg ik klassieke talen (Grieks en Latijn) in de brugklas?

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Periode 1 en 2 gebruiken we om de leerlingen te laten wennen aan hun nieuwe school. Vanaf periode 3 (eind januari) starten we met klassieke talen. Voor de vwo-brugklas zijn de klassieke talen verplicht, maar voor leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen is het een keuze. De mentor adviseert hierbij of het verstandig is om klassieke talen te doen.

Hoe lang duren de lessen?

Een lesuur duurt 45 minuten op het Wolfert Lyceum. Het voordeel daarvan is, als er een lesuur uitvalt wegens ziekte of een feestdag, dat uw kind gedurende die week nog vaker dat vak heeft. Een aantal vakken wordt als blokuur aangeboden: beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, mens&natuur en drama. De lessentabel van de brugklas treft u hier aan.

Wat is het verschil tussen havo/vwo en vwo klassen?

In de havo/vwo en vwo klassen volg je dezelfde lesstof en krijg je dezelfde toetsen. Je moet een 7,5 gemiddeld staan om naar 2 vwo te kunnen en een 6,0 om naar 2 havo te gaan (zie ook bevorderingsnormen). Je mag vanaf periode 3 zowel in de havo/vwo als in de vwo brugklas het vak klassieke talen gaan volgen. Het verschil zit in de extra v-projecten. Viermaal per jaar wordt er twee uur per week zes weken lang een module alfa / beta / cultuur / gamma aangeboden. Denk aan robotica, programmeren, taalkunde, enz. Dit is alleen in de vwo klassen.

Daarnaast hebben leerlingen in de vwo klassen een lesuur minder Nederlands en lichamelijke opvoeding (wel twee extra sportdagen). Dit om ruimte te maken in de lessentabel voor twee lesuren v-projecten en voor de klassieke talen.

Hoe wordt bepaald of ik naar 2 havo of 2 vwo ga?

Leerlingen krijgen in alle brugklassen dezelfde lesstof en toetsen. Die toetsen worden volgens dezelfde normering beoordeeld. Het gemiddelde eindcijfer moet een 7,5 zijn als je naar het vwo wil. Kijk voor de bevorderingsnormen op de site.

Wanneer kan ik kennismaken met mijn nieuwe klasgenoten?

Voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag. De derde week van het schooljaar gaan alle brugklassen op kennismakingskamp. Lees er HIER meer over.

Hoe bestel ik de (verplichte) sportkleding?

Verplicht is het Wolfert Lyceum basistenue: shirt, short, sokken (dit tenue is via Bob van der Heijden sport en tijdens de inschrijfdagen verkrijgbaar en kost ongeveer 50 euro) en (zaal)schoenen. Daarnaast is extra kleding bij te bestellen. Kijk hier voor alle informatie.

Hoe kom ik aan boeken?

De boeken worden aan het eind van de zomervakantie op school geleverd. De leerlingen krijgen ze op de dag dat ze voor het eerst naar school komen. Schade tijdens het gebruik is voor eigen rekening (niet voor de school). Kijk hier voor alle informatie.

Wat zijn de kosten voor de ouderbijdrage?

Op de site staat een toelichting, zie Ouderbijdrage.

Welke spullen heb ik nodig?

In klas 1 hebben alle brugklassers elke dag een chromebook of een ander soort laptop bij zich. Daarnaast onder andere een stevige schooltas/rugzak, etui (pennen, potloden, gum, puntenslijper, tekstmarker, geodriehoek, passer), kaftpapier, agenda, stevige fiets met goed slot en verlichting, rekenmachine, sportkleding/schoeisel (verplicht basistenue, hierboven genoemd) en prisma woordenboek(en). We informeren je hierover tijdens de kennismakingsmiddag.

Kan ik halverwege het eerste leerjaar instromen?

Het is mogelijk halverwege het schooljaar in te stromen, mits er nog ruimte is. Voordat de school hiermee akkoord gaat, vindt er een intakegesprek plaats met ouders en een contactpersoon van de vorige school. Samen wordt er gekeken naar o.a. het niveau en de motivatie, hierna volgt eventuele plaatsing.