Veelgestelde vragen

Mocht de vraag niet in de onderstaande lijst voorkomen, neem dan gerust contact op met onze teamleider brugklas, Natasja Pompen (npo@wolfert.nl of telefonisch 010-3401440).

Zie de toelatingscriteria op de site.

Mevrouw Pompen maakt de klassenindeling. Ze doet dit door middel van de inschrijfformulieren. Daarop staat wie graag bij wie in de klas wil en wie juist niet bij elkaar willen. Dat is een hele puzzel. Ze probeert met zoveel mogelijk wensen rekening te houden. Heb je een havo of een havo/vwo advies, dan kom je in de havo/vwo klas, met een vwo advies kom je in de vwo klas. Het Wolfert Lyceum heeft een eenjarige brugklas.

Er kan tijdens de inschrijving een voorkeur aangeven worden bij wie je in de klas wil (of bij wie juist niet). We proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Periode 1 en 2 gebruiken we om de leerlingen te laten wennen aan hun nieuwe school. Vanaf periode 3 (eind januari) starten we met klassieke talen. Voor de vwo-brugklas zijn de klassieke talen verplicht, maar voor leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen is het een keuze. De mentor adviseert hierbij of het verstandig is om klassieke talen te doen.

Een lesuur duurt 45 minuten op het Wolfert Lyceum. Het voordeel daarvan is, als er een lesuur uitvalt wegens ziekte of een feestdag, dat uw kind gedurende die week nog vaker dat vak heeft. Een aantal vakken wordt als blokuur aangeboden: beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, mens&natuur en drama. De lessentabel van de brugklas treft u hier aan.

In de havo/vwo en vwo klassen volg je dezelfde lesstof en krijg je dezelfde toetsen. Je moet een 7,5 gemiddeld staan om naar 2 vwo te kunnen en een 6,0 om naar 2 havo te gaan (zie ook bevorderingsnormen). Je mag vanaf periode 3 zowel in de havo/vwo als in de vwo brugklas het vak klassieke talen gaan volgen. Het verschil zit in de extra v-projecten. Driemaal per jaar wordt er twee uur per week zes weken lang een module alfa, beta of cultuur aangeboden. Denk aan robotica, programmeren, taalkunde, enz. Dit is alleen in de vwo klassen.

Daarnaast hebben leerlingen in de vwo klassen een lesuur minder Nederlands en lichamelijke opvoeding (wel twee extra sportdagen). Dit om ruimte te maken in de lessentabel voor twee lesuren v-projecten en voor de klassieke talen.

Leerlingen krijgen in alle brugklassen dezelfde lesstof en toetsen. Die toetsen worden volgens dezelfde normering beoordeeld. Het gemiddelde eindcijfer moet een 7,5 zijn als je naar het vwo wil. Kijk voor de bevorderingsnormen op de site.

Je hoeft niet met spanning de zomervakantie in, want je krijgt gelukkig je mentor en klasgenoten al te zien daarvoor! Op woensdagmiddag 30 juni 2021 maken jullie kennis met elkaar. Als je die dag niet kunt, ben je op woensdagmiddag 7 juli 2021 van harte welkom.

Om elkaar snel goed te leren kennen, ga je met elkaar op kamp. Het brugklaskennismakingskamp is vier dagen. We gaan met alle brugklassen van maandag tot en met donderdag naar Lievelde. De kampweek is gepland in de week van 13 t/m 16 september 2021.

(data zijn onder voorbehoud)

Lees er HIER meer over.

Tijdens de wenmiddag krijg je een brief uitgereikt over het bestellen van de gymkleding. Lees er hier meer over.

De boeken worden aan het eind van de zomervakantie thuis geleverd. Kijk hier voor alle informatie.

Op de site staat een toelichting, zie Ouderbijdrage.

In klas 1 hebben alle brugklassers elke dag een chromebook of een ander soort laptop bij zich (je ouders krijgen hierover een mail van de teamleider Natasja Pompen). Daarnaast onder andere een stevige schooltas/rugzak, etui (pennen, potloden, gum, puntenslijper, tekstmarker, geodriehoek, passer), kaftpapier, agenda, stevige fiets met goed slot en verlichting, rekenmachine, sportkleding/schoeisel (verplicht basistenue, hierboven genoemd) en prisma woordenboek(en). We informeren je hierover tijdens de wenmiddag. Meer lezen? Klik HIER.

Het is mogelijk halverwege het schooljaar in te stromen, mits er nog ruimte is. Voordat de school hiermee akkoord gaat, vindt er een intakegesprek plaats met ouders en een contactpersoon van de vorige school. Samen wordt er gekeken naar o.a. het niveau en de motivatie, hierna volgt eventuele plaatsing.

Op maandag 30 augustus 2021 is de eerste schooldag voor de docenten. Voor jou begint de school een dagje later – op dinsdag 31 augustus. Die dag heb je nog geen lessen, maar het is een kennismakingsdag met je nieuwe klas. Je ontvangt die dag het rooster, de mentor laat de plek van je kluisje zien, enz. Op woensdag 1 september ontvang je de Chromebook en is het de zogenaamde ICT dag. We installeren je Chromebook of andere laptop, leggen Google Classroom uit, lichten Huiswerkpijler toe, installeren Breingeheimen, enz. Op donderdag 2 september heb je een echte lesdag volgens je rooster.