Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Wolfert Scholengroep heeft een MR waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn: onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP), leerlingen en ouders. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR en de directie werken op een collegiale basis en met wederzijds vertrouwen samen. Dit is een belangrijke factor voor de goede sfeer op onze school en maakt het mogelijk om voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Klik HIER voor meer informatie.

Tussen 28 mei 2018 en 15 juni 2018 zijn de verkiezingen voor de Medezeggenschapsraad van de Wolfert van Borselen scholengroep gehouden.

De volgende personeelsleden zijn gekozen:

1. Marthe Poot, Wolfert Tweetalig
2. Jelle Meens, Wolfert College
3. Regnier Vrieswijk,  Wolfert Lansingerland
4. Philip Westra, RISS
5. Freek Groeneweg, Wolfert Lyceum

De volgende leerlingen zijn gekozen:

1. Nisa Ozen, Wolfert Dalton
2. Wing Hee Cheng, Wolfert Lyceum

Wij wensen de nieuwe MR-leden veel succes!

De stemcommissie