Schoolgids en schoolplan

Het Wolfert Lyceum heeft als onderdeel van de Wolfert Scholengroep een gezamenlijke schoolgids. In de schoolgids is praktische informatie te vinden over de zes locaties van de scholengroep. De Schoolgids is de ‘grondwet’ van onze school. U treft een aantal belangrijke reglementen aan en algemene informatie over de Wolfert. U krijgt tevens inzage in de kwaliteit van ons onderwijs als vastgesteld door de onderwijsinspectie. De Wolfert Lyceum Schoolgids 2018-2019 is te downloaden via de algemene site van de scholengroep.

Het schoolplan van het Wolfert Lyceum is onderdeel van het schoolplan 2014-2018 van de Wolfert Scholengroep. Het schoolplan van het Wolfert Lyceum is onderdeel van het schoolplan 2018-2022 van de Wolfert Scholengroep en kunt u downloaden.