Schoolgids en schoolplan

Het Wolfert Lyceum heeft als onderdeel van de Wolfert Scholengroep een gezamenlijke schoolgids. In de schoolgids is praktische informatie te vinden over de zes locaties van de scholengroep. De Schoolgids is de ‘grondwet’ van onze school. U treft een aantal belangrijke reglementen aan en algemene informatie over de Wolfert. U krijgt tevens inzage in de kwaliteit van ons onderwijs als vastgesteld door de onderwijsinspectie.

Het schoolplan van het Wolfert Lyceum is onderdeel van het schoolplan van de Wolfert Scholengroep. Het schoolplan van het Wolfert Lyceum is onderdeel van het schoolplan van de Wolfert Scholengroep en kunt u downloaden.

Beide documenten zijn te downloaden via de algemene site van de scholengroep: