Profiel- en studiekeuze

Als je net op het Wolfert Lyceum zit, weet je dan al wat je later wil worden? Sommigen roepen direct: ja, brandweerman, piloot, dokter, advocaat, detective! Een paar jaar later staat dat niet meer zo vast. Je hebt dan al kennisgemaakt met heel andere talenten in jezelf. Soms ook denk je: piloot worden gaat toch niet, want ik ben slecht in natuurkunde. Dan moet je iets anders gaan kiezen. Waar en wat dan? En hoe?

Op dit deel van de website kun je zien, wat de school organiseert om je te begeleiden in jouw keuzeproces. Maar ook kun je zien wat je zelf kunt doen bij vervolgopleidingen om je eigen keuzes te bepalen (open dagen en proefstuderen). Er staat ook wat informatie over hoe je je opleiding kan aanvullen met ontbrekende vakken of verdiepende stof.

De decaan kan ervoor zorgen dat het perspectief op de toekomst helder wordt. Wat wil en kan je? Welke opleiding? Welk niveau? En hoe ontdek je dat? Als je dit niet zelf weet, kun je hiervoor contact zoeken met de decaan. Voor de havo is dit Maartje de Groot (mgr@wolfert.nl) en voor het vwo Freek van Leeuwen (fle@wolfert.nl).

In de volgende documenten staan de profielen voor havo en vwo zoals zij op het Wolfert Lyceum worden aangeboden. Er is hier te zien welke vakken verplicht en welke een keuze zijn. Vragen hierover zijn natuurlijk altijd te stellen aan de decaan. In de documenten is ook de keuze opgenomen voor leerlingen met een officiële dyslectieverklaring.

Vakken Bovenbouw HAVO
Vakken Bovenbouw VWO

Keuzeformulier Havo
Keuzeformulier Atheneum
Keuzeformulier Gymnasium

PPT Profielkeuze HAVO 19 20
PPT Profielkeuze VWO 19 20

Bekijk HIER welke profielen toegang geven tot welke studie. Voor sommige opleidingen zijn er naast het profiel aanvullende vakken nodig. Ook dit is terug te vinden. Alle schema’s zijn eenvoudig te printen, op te slaan of te mailen. Aan de slag!