Profiel- en studiekeuze

Als je net op het Wolfert Lyceum zit, weet je dan al wat je later wil worden? Sommigen roepen direct: ja, brandweerman, piloot, dokter, advocaat, detective! Een paar jaar later staat dat niet meer zo vast. Je hebt dan al kennisgemaakt met heel andere talenten in jezelf. Soms ook denk je: piloot worden gaat toch niet, want ik ben slecht in natuurkunde. Dan moet je iets anders gaan kiezen. Waar en wat dan? En hoe?

Op dit deel van de website kun je zien, wat de school organiseert om je te begeleiden in jouw keuzeproces. Maar ook kun je zien wat je zelf kunt doen bij vervolgopleidingen om je eigen keuzes te bepalen (open dagen en proefstuderen). Er staat ook wat informatie over hoe je je opleiding kan aanvullen met ontbrekende vakken of verdiepende stof.

De decaan kan ervoor zorgen dat het perspectief op de toekomst helder wordt. Wat wil en kan je? Welke opleiding? Welk niveau? En hoe ontdek je dat? Als je dit niet zelf weet, kun je hiervoor contact zoeken met de decaan. Voor de havo is dit Maartje de Groot (mgr@wolfert.nl) en voor het vwo Freek van Leeuwen (fle@wolfert.nl).

Profielkeuze

In de volgende documenten staan de profielen voor havo en vwo zoals zij op het Wolfert Lyceum worden aangeboden. Er is hier te zien welke vakken verplicht en welke een keuze zijn. Vragen hierover zijn natuurlijk altijd te stellen aan de decaan. In de documenten is ook de keuze opgenomen voor leerlingen met een officiële dyslectieverklaring.

Vakken Bovenbouw HAVO
Vakken Bovenbouw VWO

Keuzeformulier Havo
Keuzeformulier Atheneum
Keuzeformulier Gymnasium

PPT Profielkeuze HAVO 19 20
PPT Profielkeuze VWO 19 20

Bekijk HIER welke profielen toegang geven tot welke studie. Voor sommige opleidingen zijn er naast het profiel aanvullende vakken nodig. Ook dit is terug te vinden. Alle schema’s zijn eenvoudig te printen, op te slaan of te mailen. Aan de slag!

LOB

Weet jij al welke studie je wilt kiezen? Voor het vak LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Beroepskeuze) ga je onderzoeken welke studie het beste bij jou past. Het vak LOB is belangrijk en daarom staat het ook in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Om erachter te komen wat bij je past, ga je bijvoorbeeld:

 • een interessetest doen
 • een studiebeurs bezoeken
 • verschillende open dagen bezoeken
 • proefstuderen
 • een beroepen top-3 maken
 • anderen vragen wat zij bij jou vinden passen
 • enzovoorts!

hoe dan, tbo

Buitenland

Studeren in het buitenland, dat klinkt iedereen geweldig in de oren. Misschien heb je er weleens iets over op de televisie gezien en ben je daardoor zeer nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden. Sommigen willen dat ook zelf ervaren en voor een bepaalde tijd naar een school in een ander land gaan. Hiervoor zijn ook bij ons op school mogelijkheden, maar het is soms lastiger regelen dan het op eerste gezicht lijkt. Lees dit stukje goed als je geïnteresseerd bent in een tijdje in het buitenland naar school te gaan.

 • Informatie over verschillende uitwisselingsprogramma’s en organisaties is te vinden bij de decaan. Ook kun je buiten school informatie zoeken. Je verzamelt de gegevens die je hebben wilt zelf.
 • Als je hierna besluit dat je echt een tijd naar het buitenland zou willen, moet er eerst contact zijn geweest met de schoolleiding, om voor de school duidelijk te maken wat je plannen zijn. De school moet dit weten om te kunnen overleggen met leerplichtambtenaren en de schoolinspectie. Alleen met toestemming van de schoolleiding kan het hele verhaal doorgaan.
 • In het hele proces is het belangrijk in hoeverre de reis je schoolcarrière beïnvloedt en dan moet je denken aan niveau van de school, de tijdsduur van je reis en je individuele wensen en de diverse voorwaarden.

Houd hier dus rekening mee en als je een wens hebt in deze richting, neem dan contact op met je decaan!

Studeren

Studeren in het hoger onderwijs begint in stappen. De onderstaande presentatie van Emiel Akkermans van de hogeschool Inholland kan je veel informatie geven:

Wolfert Lyceum Studeren In Het HO september 2018

Extra vak

We zijn trots op leerlingen die één of meerdere extra vakken volgen. Motivaties voor het volgen van een extra vak kunnen zijn:

 • Interesse in een specifiek vak dat niet in het gekozen profiel zit;
 • Doorstroom van havo naar vwo (zie alinea over lesgarantie);
 • Nuttig voor de vervolgopleiding;
 • Een extra uitdaging.

Procedure en eisen aan het kiezen van extra vak

 1. Ten eerste moet de docent bij wie de leerling het vak in de derde klas volgde een positief vak advies geven;
 2. Ten tweede moet de leerling voor het extra vak minimaal een 7,0 hebben op het laatste rapport in de derde klas of voor alle vakken gemiddeld minimaal een 7,0 staan;
 3. Ten derde moet de bevorderingsvergadering instemmen met de keuze;
 4. Tenslotte moet de leerling de bevorderingsvergadering informeren over zijn of haar motivatie voor het volgen van het extra vak door per e-mail, uiterlijk één week voor de leerlingbespreking, een motivatiebrief in te dienen bij de betreffende decaan. Deze motivatiebrief moet zowel door de leerling als door ouder(s)/verzorger(s) zijn ondertekend.

Consequenties
Wie aan deze eisen voldoet, mag een extra vak volgen. Dat heeft wel bepaalde consequenties.

 1. Ten eerste kunnen we extra vakken helaas niet met lesgarantie aanbieden, omdat dat onoverkomelijke roostertechnische problemen op zou leveren. Dat betekent dat we niet kunnen beloven dat het extra vak gegeven wordt op uren waarin de leerling in staat is die les te volgen. Soms lukt het om een uur per week te volgen, maar soms is zelfs dat onmogelijk. In dat geval moet de leerling zich de stof voor dat vak in daltonuren en in de eigen tijd eigen maken. De leerling moet dus de zelfstandigheid hebben om de stof op eigen kracht te doorlopen en zelf het initiatief nemen om medeleerlingen of docenten om hulp te vragen. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een extra vak niet aangeboden wordt omdat geen enkele leerling het vak binnen een profiel gekozen heeft.
 2. Ten tweede moeten ook voor extra vakken alle tentamens, praktische opdrachten en handelingsdelen die in het PTA staan, gemaakt worden. In het rooster van de tentamenweken proberen we rekening te houden met extra vakken, maar het kan gebeuren dat een leerling drie tentamens op een dag moet maken. Bij toetsen die tussendoor gegeven worden, moet de leerling zelf afspraken maken met de docent.

Extra vakken met lesgarantie
Verschillen tussen het havo en en het vwo examen zijn de 2e moderne vreemde taal als 8e examenvak en het vak wiskunde dat op het vwo verplicht is in ieder profiel. Om de overstap van havo naar het vwo beter mogelijk te maken, wordt daarom voor de vakken Frans en Duits als extra vak op het havo in de profielen E&M, N&G en N&T lesgarantie gegeven. Voor het vak wiskunde-A geldt hetzelfde in het profiel C&M op het havo. Voor het kunstvak drama (KuD) als extra vak wordt lesgarantie gegeven op het havo en het vwo omdat aanwezigheid bij dit vak essentieel is omdat de groep afhankelijk is van elkaars aanwezigheid. Let op: bij het kiezen van kunstvak drama wordt automatisch ook kunstvak algemeen gevolgd en hiervoor wordt géén lesgarantie gegeven.

Het is een extra vak, dus een leerling mag er mee stoppen
Om te kunnen stoppen met een extra vak overlegt de leerling altijd eerst met de vakdocent. Daarna wordt dit door de leerling besproken met de decaan en teamleider. Als de leerling definitief besluit om te stoppen met het extra vak moeten de ouders/verzorgers de decaan hier schriftelijk van in kennis stellen. Dit mag ook via e-mail.

Het is een extra vak, dus een leerling kan ook verplicht worden ermee te stoppen
Als een leerling die een extra vak volgt halverwege het jaar, of aan het eind van het schooljaar, niet voldoet aan de bevorderingsnormen, of als de leerling onvoldoende staat voor het extra vak, kan de leerling door de school worden verplicht het extra vak te laten vallen.

NB: de directeur van het Wolfert Lyceum mag te allen tijde van deze procedure afwijken.

Open dagen

Om te kijken hoe het in zijn werk gaat op een hogeschool of universiteit, worden er open dagen bij deze onderwijsinstellingen georganiseerd. Je kunt tijdens deze open dagen een kijkje nemen en informatie vragen aan medewerkers en soms ook studenten. Verder organiseren veel opleidingen proefstudeermogelijkheden, zodat je echt te weten komt hoe het is om te studeren bij de opleiding waarin je geïnteresseerd bent. Op deze dag kun je meelopen met studenten en hun colleges (zo worden lessen op de Hogescholen en Universiteiten ook wel genoemd). Maak kennis met jouw toekomstige opleiding. Kijk op www.studiekeuze123.nl voor een overzicht van alle open dagen en proefstuderen in Nederland.

Verdieping

Veel Universiteiten bieden voor gemotiveerde en getalenteerde vwo leerlingen in de bovenbouw verdiepende programma’s aan op verschillende gebieden. Hieronder staan bekende mogelijkheden op een rijtje:

Het Pre-University Classes
Pre-University classes vormen een onderdeel van de Universiteit Leiden dat onderwijs verzorgt voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Dus als jij het idee hebt dat je wel méér aan zou kunnen dan je school je biedt, als jij altijd degene bent die kritische vragen aan de leraar stelt of als jij altijd meer wilt weten dan het boek je vertelt, dan is één van onze activiteiten misschien wel wat voor jou. Voor deze activiteit geldt dat de school achter jouw aanmelding moet staan. Je kunt daarom het beste eerst contact opnemen met je decaan. Voor meer informatie klik hier.

Erasmus MC Junior Med School
Een zeer verdiepend programma waarbij getalenteerde en gemotiveerde vwo-leerlingen alvast kennismaken met de wereld van medicijnen en onderzoek. Dit programma wordt uitgevoerd in 5 vwo en een deel van 6 vwo (inclusief zomervakantie). Het is een heel selectief programma; alleen de beste twintig leerlingen worden uitgekozen in 4 vwo. Rond december komen de inschrijvingsformulieren binnen en in maart moet alles opgestuurd zijn. Rond april/mei komen dan de uitslagen binnen. Kijk hier voor meer informatie.

Junior TU Delft
In dit programma worden gemotiveerde en getalenteerde NG/NT-leerlingen uit 5/6 vwo uitgedaagd om zich te verdiepen in een technisch themablok. Elk jaar zijn er drie verschillende themablokken waaruit gekozen kan worden. Zie www.junior.tudelft.nl. Het contact moet via de decaan.

Masterclasses Universiteit Twente
Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma voor vwo-leerlingen. Tijdens de masterclass leer je meer over het vakgebied van jouw voorkeur en maak je alvast kennis met het studeren aan de Universiteit Twente. Ze bieden masterclasses aan voor leerlingen in 2/3 vwo, 4 vwo en 5/6 vwo. Kijk hier voor meer informatie.