Bevorderingsnormen

Over de overgang naar het volgende schooljaar beslist de laatste rapportvergadering van het schooljaar. Deze beslissing wordt gebaseerd op de voor dat schooljaar geldende bevorderingsnormen. Jaarlijks worden de bevorderingsnormen van Wolfert Lyceum vastgesteld door de medezeggenschapsraad.