Ouderraad

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers van bijna alle klassen en is een overlegorgaan en klankbord voor de directie. Actuele onderwerpen waarover de ouderraad om advies wordt gevraagd, zijn de gebeurtenissen binnen de school en dilemma’s waar het beschikbare budget aan moet worden besteed als bijvoorbeeld schoolboeken, internationale reizen, veiligheid, gebruik van Magister, studiebelasting en schoolfeesten. Verder wordt de directie gevoed met signalen en meningen vanuit de ouderraad. U kunt de verslagen van de ouderraad met daarin een verslag van de onderwerpen en een overzicht van de leden raadplegen onderaan deze pagina.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de ouderraad? Of hebt u suggesties of vragen? Neem dan contact op met één van de leden, persoonlijk of via de schoolleiding. U kunt de ouderraad ook bereiken via e-mail: ouderraadwl@wolfert.nl.

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders, die het leuk vinden mee te denken en zaken aan te kaarten binnen school die vooral de leerlingen en ouders aangaan. We streven ernaar ouders uit zoveel mogelijk verschillende klassen in de gelederen te hebben.

In 2021-2022 bestaat de Ouderraad uit (naam, functie, ouder van):

Peter van Dam, lid, vader van Janne (2v3), Karen (6v2) en Merijn (6v2)
Agnes Brouwer, lid, moeder van Rens (5v4)
Sabine Besselink, lid, moeder van Tom (5h2)
Bas Kruiderink, voorzitter/secretaris, vader van Roos (3v2), Anna (5v2) en Niels (6v3)
Veerle Mooij, lid, moeder van Fabienne (6v3)
Natascha Roy, lid, moeder van Charlotte (3h4)
Luc Spitholt, voorzitter/secretaris, vader van Amelie (3v2) en Fabienne (6v1)

Als er ouders zijn die belangstelling hebben om eens een keer bij de Ouderraad te komen kijken of zitting te nemen in de Ouderrraad, kunnen ze altijd contact opnemen via E-mail (ouderraadwl@wolfert.nl) of via de school met de schoolleiding.