Ouderraad

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers van bijna alle klassen en is een overlegorgaan en klankbord voor de directie. Actuele onderwerpen waarover de ouderraad om advies wordt gevraagd, zijn de gebeurtenissen binnen de school en dilemma’s waar het beschikbare budget aan moet worden besteed als bijvoorbeeld schoolboeken, internationale reizen, veiligheid, gebruik van Magister, studiebelasting en schoolfeesten. Verder wordt de directie gevoed met signalen en meningen vanuit de ouderraad. U kunt de verslagen van de ouderraad met daarin een verslag van de onderwerpen en een overzicht van de leden raadplegen onderaan deze pagina.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de ouderraad? Of hebt u suggesties of vragen? Neem dan contact op met één van de leden, persoonlijk of via de schoolleiding. U kunt de ouderraad ook bereiken via e-mail: ouderraadwl@wolfert.nl.

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders, die het leuk vinden mee te denken en zaken aan te kaarten binnen school die vooral de leerlingen en ouders aangaan. We streven ernaar ouders uit zoveel mogelijk verschillende klassen in de gelederen te hebben.

In 2020-2021 bestaat de Ouderraad uit (naam, functie, ouder van):

Peter van Dam, Voorzitter, Janne (1hv2), Merijn (5v3) en Karen van Dam (6V2)
Agnes Brouwer, Secretaris, Rens (4V1) en Ilse Brouwer (6V1)
Sabine Besselink, Lid, Tom Bloemhof (4H2)
Petra van den Broek, Lid, Lianne van den Broek (6V3)
Bas Kruiderink, Lid, Roos (2v2), Anna (4V1) en Niels Kruiderink (6V2)
Veerle Mooij, Lid, Fabienne Mooij (5V2)
Luc Spitholt, Lid, Amelie (2V2) en Fabienne Spitholt (5V1)