Ouderraad

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers van bijna alle klassen en is een overlegorgaan en klankbord voor de directie. Actuele onderwerpen waarover de ouderraad om advies wordt gevraagd, zijn de gebeurtenissen binnen de school en dilemma’s waar het beschikbare budget aan moet worden besteed als bijvoorbeeld schoolboeken, internationale reizen, veiligheid, gebruik van Magister, studiebelasting en schoolfeesten. Verder wordt de directie gevoed met signalen en meningen vanuit de ouderraad. U kunt de verslagen van de ouderraad met daarin een verslag van de onderwerpen en een overzicht van de leden raadplegen onderaan deze pagina.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de ouderraad? Of hebt u suggesties of vragen? Neem dan contact op met één van de leden, persoonlijk of via de schoolleiding. U kunt de ouderraad ook bereiken via e-mail: ouderraadwl@wolfert.nl.

Samenstelling

De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders, die het leuk vinden mee te denken en zaken aan te kaarten binnen school die vooral de leerlingen en ouders aangaan. We streven ernaar ouders uit zoveel mogelijk verschillende klassen in de gelederen te hebben.

In 2019-2020 bestaat de Ouderraad uit (naam, functie, ouder van):
Peter van Dam, Voorzitter, Merijn (4v2) en Karen van Dam (5V2)
Secretaris

Yvonne Kaspers-Verdoes, Lid, Romanie Kaspers (4H3)
Sabine Besselink, Lid, Tom (4H3) en Sara Bloemhof (6V2)
Petra van den Broek, Lid, Lianne van den Broek (5V3)
Danielle de Bruin, Lid, Sanne Karst (3V2)
Veerle Mooij, Lid, Fabienne Mooij (4V2)
Luc Spitholt, Lid, Amelie (1V2) en Fabienne Spitholt (4V2)
Agnes Brouwer, Lid, Rens (3V4) en Ilse Brouwer (5V1)
Bas Kruiderink, Lid, Roos (1v1), Anna (3V3) en Niels Kruiderink (5V2)

Lid worden?

Wilt u ook lid worden van de Ouderraad?

Dan kunt u zich aanmelden bij één van de leden van de Ouderraad, via de e-mail of bij de schoolleiding. U krijgt dan een uitnodiging voor de eerstkomende vergadering, die u als toehoorder kunt bijwonen. Is de Ouderraad wat u ervan verwacht, dan wordt u aspirant-lid. Na drie vergaderingen te hebben bijgewoond, kunt u door de zittende leden worden benoemd als lid. Als er meer dan 20 ouders lid willen worden, zullen we verkiezingen houden.

Vrijwillige bijdrage

Uw vrijwillige bijdrage aan het begin van het schooljaar voor de Ouderraad wordt aan twee belangrijke onderdelen besteed:

  • diverse onderwerpen waar geen of onvoldoende overheidsbudget voor beschikbaar is;
  • budget dat het leerjaarpanel kan besteden aan activiteiten als bijvoorbeeld: verkiezingen, Kerstgala en schoolfeesten.

Zo wordt de vrijwillige bijdrage Ouderraad gebruikt voor (reis)verzekeringen, noodfonds, openingsactiviteiten, drama-activiteiten, apparatuur, festiviteiten rondom diplomering, open huis en andere PR en de mediatheek.

De Ouderraad heeft o.a. bijdragen verstrekt voor:

  • Meubilair en materiaal voor de mediatheek;
  • Jaarboek examenkandidaten;
  • Geluidsapparatuur voor o.a. talentenavond;
  • Literatuur vreemde talen (eigen bibliotheek Nederlands, Engels, Frans en Duits);
  • Bijdrage excursies in diverse leerjaren.
Notulen
Huishoudelijk reglement