Examens

18 jaar?

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan meerdere zaken aanschaffen, zoals boeken en leermiddelen. Nu je ouder geen kinderbijslag meer voor je krijgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. De toelages moet je zelf aanvragen bij het DUO, de school speelt hier geen rol in. Klik hier voor meer informatie: https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp

Absentieverklaring

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen onderstaande verklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger. Klik HIER

Examenreglement BOOR

PTA

Op de havo en het vwo bestaat het examen uit een landelijk centraal examen (CE) aan het einde van het laatste leerjaar en een door de school georganiseerd schoolexamen (SE). Dit schoolexamen begint op de havo en het vwo in klas 4. Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen. Het schoolexamen omvat schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en een profielwerkstuk.

Een volledig overzicht van de schoolexamenonderdelen voor alle vakken is opgenomen in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De leerlingen krijgen jaarlijks uiterlijk 1 oktober de voorlichting over het PTA.

Hieronder staan de PTA’s en presentaties als te downloaden documenten van de verschillende afdelingen:

Presentaties:
190924 Voorlichting 5H 6V Vervolgopleiding
190923 PTA Avond 4H 2019-2020
190923 PTA Avond 5V 2019-2020
190924 PTA Avond 5H 6V 2019-2020

PTA’s:
2019 2020 Inleiding PTA
2019 2020 PTA 4 Havo
2019 2020 PTA 4 Vwo
2019 2020 PTA 5 Havo
2019 2020 PTA 5 Vwo
2019 2020 PTA 6 Vwo

Rooster CE

Op deze pagina staan documenten over het examen. Let hierbij goed op dat je het juiste examen neemt. De roosters en regels zijn voor VMBO, HAVO en VWO zijn verschillend!

Examenrooster CE 2019 1e Tijdvak
Examenrooster CE 2019 2e Tijdvak

VAVO

VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

De Wolfert van Borselen scholengroep (WvB) besteedt het onderwijs van een leerling alleen uit als het een aantoonbaar gemotiveerde en hardwerkende leerling betreft die in een volwassen setting een goede en betere kans maakt op het behalen van het diploma. Volgens de regeling moet de leerling op 1 augustus (van het schooljaar waarop de uitbesteding begint) jonger zijn dan 19 jaar.  De directeur van de betreffende locatie neemt het besluit over de eventuele uitbesteding. De VAVO uitbesteding geldt voor alle leerlingen binnen de Wolfert Scholen groep.