Examens

Ben je 18 jaar?

Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs. Voor school moet je veel zaken aanschaffen, zoals boeken en leermiddelen. Nu je ouder geen kinderbijslag meer voor je krijgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. De toelage moet je zelf aanvragen bij het DUO, de school speelt hier geen rol in.

Klik hieronder voor meer informatie:

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).


Absentieverklaring

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen onderstaande verklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger:

Absentieverklaring

Examenreglement BOOR

Hieronder is het document te downloaden:

Examenreglement 2021 2022

Hulpmiddelen Centraal Examen

KLIK HIER om dit document te downloaden.

Instructie Centraal Examen

Hieronder de instructie voor het centraal examen in 2021:

Instructie Centraal Examen 2021


Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Op de havo en het vwo bestaat het examen uit een landelijk centraal examen (CE) aan het einde van het laatste leerjaar en een door de school georganiseerd schoolexamen (SE). Dit schoolexamen begint op de havo en het vwo in klas 4. Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen. Het schoolexamen omvat schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en een profielwerkstuk.

Een volledig overzicht van de schoolexamenonderdelen voor alle vakken is opgenomen in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De leerlingen krijgen jaarlijks uiterlijk 1 oktober de voorlichting over het PTA.

Hieronder staan de PTA’s en presentaties als te downloaden documenten van de verschillende afdelingen:

Ouderavond presentaties:
4 havo: PTA Avond 4H 2021 2022
5 vwo: PTA Avond 5V 2021 2022
5 havo en 6 vwo: PTA Avond 5H 6V 2021 2022

PTA’s 2021-2022:
2021 2022 Inleiding PTA

2021 2022 PTA 4 Havo
2021 2022 PTA 5 Havo

2021 2022 PTA 4 Vwo
2021 2022 PTA 5 Vwo
2021 2022 PTA 6 Vwo

Rooster Centraal Examen 2021 (CE)

Hieronder staan de roosters voor het CE. Let hierbij goed op dat je het juiste examen neemt. De roosters voor HAVO en VWO zijn verschillend. Op de site mijneindexamen.nl kun je je eigen examenrooster (met jouw vakken) samenstellen.

Examenrooster CE 2021 HAVO
Examenrooster CE 2021 VWO

Rooster centraal examen schooljaar 2022 (CE) 

Op www.examenblad.nl/examenrooster staan documenten over het centraal examen. Let hierbij goed op dat je het juiste examen neemt. De roosters en regels voor HAVO en VWO zijn verschillend!

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

De Wolfert van Borselen scholengroep (WvB) besteedt het onderwijs van een leerling alleen uit als het een aantoonbaar gemotiveerde en hardwerkende leerling betreft die in een volwassen setting een goede en betere kans maakt op het behalen van het diploma. Volgens de regeling moet de leerling op 1 augustus (van het schooljaar waarop de uitbesteding begint) jonger zijn dan 19 jaar.  De directeur van de betreffende locatie neemt het besluit over de eventuele uitbesteding. De VAVO uitbesteding geldt voor alle leerlingen binnen de Wolfert van Borselen scholengroep.

Examencommissie

De examencommissie is namens het bevoegd gezag benoemd door de directeur van de locatie van de Wolfert van Borselen Scholengroep. Zij functioneert vanuit deskundigheid en onafhankelijkheid. De commissie heeft een aantal wettelijke bepalingen en bevoegdheden, deze staan in het onderstaand document:

Document examencommissie