Schoolkosten en boeken

Facturen krijgt u per mail via de afzender ‘Wis Collect’, Wis Collect is het systeem waarmee de Wolfert van Borselen scholengroep facturen stuurt. U kunt hierin aangeven of u in termijnen of het volledige bedrag ineens wilt betalen.

Boeken

Basisboekenpakket Wolfert Lyceum 2019-2020
De boekinname is op vrijdag 10 juli 2020. Ben je een boek vergeten in te leveren, dan kan je het boek met het inleverformulier (belangrijk!) tot 1 augustus gratis opsturen naar Van Dijk Educatie, afdeling retouren, antwoordnummer 600, 8260 WN KAMPEN. Bewaar het verzendbewijs. Na 1 augustus neemt Van Dijk geen boeken meer in en volgt een factuur. Heb je vragen over deze boekinname? Neem dan contact op met de klantenservice van Van Dijk Educatie: https://www.vandijk.nl/webshop/klantenservice

Basisboekenpakket Wolfert Lyceum 2020-2021
– Op dinsdag 1 september 2020 starten de klassen met een mentorprogramma en halen de doos met boeken op. Neem hiervoor een stevige tas mee.
– In 2020-2021 wordt een gratis basisboekenpakket verstrekt, maar de leerling (en financieel de ouder/verzorger) is wel verantwoordelijk voor de boeken. Bij beschadiging en/of verlies brengt de leverancier kosten in rekening.
– Het boekenpakket wordt op school afgeleverd. Latere leveringen gaan ook via school. Als leerling en ouder/verzorger is er dus geen contact met de leverancier, maar uitsluitend met de boekencoördinator op school.
– Controleer thuis rustig het boekenpakket aan de hand van de paklijst (controleer het ISBN nummer en de titel). Loop binnen twee weken na uitlevering met je paklijst langs bij de boekencoördinator als er iets niet klopt.
– Is een boek beschadigd? Lees dan eerst de minimum kwaliteitseisen op dit formulier: Formulier Beschadigde Boeken en vul dan (indien nodig) het formulier in om kosten eind dit schooljaar te voorkomen. Lever het formulier binnen twee weken na uitlevering van het boek in bij mevrouw Nijp. Let op: je ontvangt geen nieuw boek, maar de schade is gemeld. Betreft het een grote schade en wil je een nieuw boek? Loop dan binnen twee weken na uitlevering langs met het boek en de paklijst bij de boekencoördinator.
– Kaft de boeken om beschadiging te voorkomen en schrijf met een zacht potlood (!) je volledige naam en klas op de eerste bladzijde (zorg wel dat het uit te gummen is).
– Tweede boekenpakket nodig? Stel je woont ver van school, of je ouders zijn gescheiden. Dan sleep je altijd met leerboeken. Met een 2e boekenpakket heb je altijd een extra set leerboeken bij de hand, zonder te sjouwen. Zie https://www.vandijk.nl/webshop/tweedePakket
– Net als de afgelopen jaren zijn er boeken en andere leermiddelen, zoals rekenmachine, BiNaS, woordenboeken, die meerdere jaren gebruikt worden. Het ministerie vergoedt deze leermiddelen niet en daarom zitten ze niet in het kosteloze boekenpakket, maar de leerling heeft de materialen soms wel nodig (in overleg met vakdocent). De lijst aanvullende leermiddelen tref je hier aan (je krijgt 10% korting met code: B2SWOLFERTLYCEUM). Uiteraard ben je helemaal vrij in het kopen van optionele leermiddelen (Van Dijk Educatie, Osinga, Bol.com, marktplaats, Intertaal, plaatselijke boekhandel, Slim, enzovoorts). Via www.slim.nl  is er flinke korting op software, hardware en computeraccessoires.
– Leerlingen (klas 1 t/m 5) kopen hun eigen chromebook (of een ander soort laptop). Niet alle boeken zijn afgeschaft, maar we maken wel optimaal gebruik van het grote digitale lesaanbod dat de laatste jaren ontwikkeld is. Klik hier voor meer informatie.

Meer lezen over het basisboekenpakket? Klik hier voor de website van de Rijksoverheid.

Chromebook

De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. De digitalisering van de samenleving neemt toe en ook in het onderwijs zijn digitale leermiddelen een onmisbaar onderdeel van veel vakken geworden. Daarom hebben we ervoor gekozen om met ingang van schooljaar 2016-2017 aan alle brugklassers te vragen om een Chromebook (of een ander soort laptop) mee te nemen naar school. Voor meer informatie klik HIER

Moeite met betalen?

Het leven met een kind op de middelbare school is duur: ouderbijdrage, aanschaf chromebook, leermiddelen zoals schriften, rekenmachine, schooltas, kosten reizen, gymkleding, enz. Er is een stichting waar u bij terecht kunt: Stichting Leergeld. Als u moeite heeft met het betalen van de schoolkosten, dan is het verstandig om dit te melden bij de teamleider van uw kind. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Samen komen we er vast uit! Zie: https://www.elkkinddoetmee.nl

Ouderbijdrage

Onderwijs kost geld. Van schoolreis tot schoolpas, van verzekering tot boekenfonds. U wilt weten waar al dat geld voor bestemd is. De ouderbijdrage in 2020-2021 is 4 euro verhoogd t.o.v. vorig schooljaar en bedraagt €178,- voor alle leerjaren. Bij de start van de schoolcarrière van hun kind tekenen ouders/verzorgers voor deze ouderbijdrage (zie onderstaande bijlage). De verhouding van de besteding van de ouderbijdrage is als volgt (in procenten):

A1 Bijdrage leermiddelen 25
A2 Kunst cultuur en sportactiviteiten 25
A3 Bijdrage ICT – dalton (o.a. (digitale)stempelkaart en competentiemonitor) 5
A4 Schoolpas 10
A5 Diverse readers 10
A6 Bijdrage OLC (bibliotheek) 5
A7 Schoolcompetities 5
B1 Ouderraad 10
B2 Leerjaarpanel 5
100

TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

A. BASISBIJDRAGE
Hieronder vallen de volgende onderdelen:

A1. Bijdrage leermiddelen
De bijdrage leermiddelen wordt gebruikt voor:
• kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt, zoals schoolkrant en lesactiviteiten.
• verbruiksmateriaal door leerlingen (beeldende vorming, exacte vakken, etc.)
• ICT-bijdragen, o.a. softwarelicenties en draadloos netwerk ten bate van de leerlingen.

A2. Kunst-, cultuur- en sportactiviteiten
In de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor cultuur en sport, zoals SKVR-activiteiten, sporttoernooien, talentenavond, museumbezoek, sportclinics en culturele activiteiten tijdens de werkweken. Zonder bijdrage van de ouders kunnen we het huidige programma niet uitvoeren.

A3. ICT-dalton
Op het Wolfert Lyceum werken we met papieren én digitale stempelkaarten. Leerlingen krijgen tijdens de mentorlessen instructies hoe met deze stempelkaart om te gaan.

A4. Schoolpas
De schoolpas wordt gebruikt als identificatie in en om de school en om de kluisjes te openen. De pas wordt ook gebruikt om leerlingen toegang te geven tot bepaalde ruimtes. De schoolpas blijft drie jaar in gebruik, daarna wordt een nieuwe pas gemaakt.

A5. Readers voor studiebegeleiding en activiteiten zoals reizen en excursies
Diverse activiteiten kennen een uitgebreide beschrijving en/of instructie. Zo ontvangen de leerlingen voor de reis naar het buitenland veel informatie die (helaas) niet allemaal digitaal verspreid kan worden.

A6. Bijdrage literatuur/bibliotheek
Bij de lessen in de (vreemde) talen willen we graag de leerlingen de beschikking geven over literatuur. Deze boeken zijn niet opgenomen in het (gratis) boekenpakket. Uit de bijdrage worden per sectie de bibliotheken op peil gehouden.

A7. Diverse schoolcompetities, zoals de Kangoeroewedstrijd
De Kangoeroewedstrijd is een jaarlijkse wiskundewedstrijd waar leerlingen klas 1 en 2 verplicht aan meedoen en de hogere jaren op vrijwillige basis. Een speelse uitdaging om alle registers van de wiskundefantasie open te trekken. Bij diverse vakken doet de school aan wedstrijden/competities mee.

A8. Schoolverzekering
Voor alle leerlingen sluit de Wolfert scholengroep een permanente reis- en ongevallenverzekering af. De exacte voorwaarden zijn te vinden op onze site. De leerling hoeft zich dus niet apart te verzekeren voor de reis van en naar school. De verzekering geldt voor ook voor buitenschoolse activiteiten tijdens lesdagen en schoolactiviteiten in de avond en weekenden.

B. BIJDRAGE OUDER- EN LEERLINGENRAAD
Hieronder vallen de volgende onderdelen:

B1. Bijdrage ouderraad €17,40
De bijdrage ouderraad wordt beheerd door de ouderraad. In overleg met de schoolleiding wordt dit fonds benut voor bijdragen ten behoeve van allerlei zaken waarvoor de overheid geen of onvoldoende geld beschikbaar stelt, zoals muziekinstrumenten, apparatuur (computers, videocamera), festiviteiten rondom diplomering, noodhulpfonds, nieuw materiaal in de mediatheek, Open Huis- en andere PR-activiteiten en bijzondere activiteiten. Jaarlijks legt de ouderraad van het Wolfert Lyceum verantwoording af aan de ouders in een daarvoor speciaal belegde vergadering.

B2. Bijdrage leerlingenraad €8,70
De bijdrage leerlingenraad wordt gebruikt als contributie aan de leerlingenraad. Deze gebruikt de gelden als basis voor hun activiteiten. De bijdrage leerlingenraad wordt beheerd door het bestuur van de leerlingenraad, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de ouderraad, in overleg met de docent die het bestuur van de leerlingenraad begeleidt.

TOT SLOT
De bijdrage leermiddelen wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming van de MR, door de rector van de Wolfert van Borselen scholengroep, de heer R. Fens en beheerd door de schoolleiding van het Wolfert Lyceum. Mocht u over dit overzicht vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de directeur van het Wolfert Lyceum, de heer P. Wind (010-3401440 of pwn@wolfert.nl). U kunt hier ook terecht als er problemen zijn met de aangegane betalingsverplichting.

Download:
2020 2021 OUDERBIJDRAGE

Reizen

In een aantal leerjaren is er een (buitenlandse) reis. Deelname aan deze reizen is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van het Wolfert Lyceum. Bij doubleren is er de keuze om opnieuw met deze reis mee te gaan. Bij uitstromen vervalt uiteraard de factuur.

Overzicht reizen 2020-2021 en kosten:

Leerjaar Bestemming Kosten
1 Kennismakingsreis Nederland € 160,00
2 Ardennen (België) € 220,00
4 HAVO/VWO Reis naar een Europese stad € 360,00
5 en 6 Gymnasium  Rome of Athene +/- € 550,00

De kosten van de reizen voor klas 4 en hoger zijn onder voorbehoud.

Schoolpas

Je hebt een schoolpas nodig om je kluisje te openen, te betalen voor het kopiëren, te melden dat je te laat bent, toegelaten te worden tot schoolfeesten en sommige toiletdeuren te openen. Het is belangrijk dat je de schoolpas altijd bij je hebt. De schoolpas is dus onmisbaar. Als je een blessure hebt en je kunt geen/lastig trappen lopen, kun je een liftpas aanvragen. Je ouders schrijven een briefje, bellen of mailen naar de receptie (receptiewl@wolfert.nl) om een aanvraag te doen. Je schoolpas wordt geautoriseerd voor de lift. Vaak wordt de liftpas dezelfde dag geregeld en tot die tijd opent een personeelslid de lift voor je. De regels omtrent het liftgebruik staan in de leefregels. Met je schoolpas kan je betalen voor het kopiëren. Je krijgt saldo op je schoolpas door de pas op te laden. Opwaarderen van de schoolpas doe je als volgt:

  • Ga naar https://myprint.wolfert.nl
  • Vul bij ‘Gebruikersnaam’ je leerlingnummer in.
  • Bij ‘Wachtwoord’ vul je het wachtwoord van het netwerk, zoals je ook inlogt op de WiFi.
  • Bij eerste keer aanmelden zet je het vinkje bij ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ en er wordt een account gemaakt.
  • Je komt nu op de pagina met je persoonlijke profiel.
  • Kies voor ‘Tegoed kopen’. Kies uit de drie bedragen (5, 10 of 20 euro).
  • Vervolgens kom je in de omgeving waar je met iDeal kan betalen. Kies je bank en volg de instructies.
    Let op: het geld dat je op je profiel zet, is een prepaid tegoed. Zodra je van school gaat, kan het prepaid tegoed helaas niet uitgekeerd worden.
Slim! korting

slim logo(1)Software, hardware en computeraccessoires voor het onderwijs zijn met hoge kortingen verkrijgbaar bij Slim. Je kunt heel eenvoudig een account maken middels de volgende stappen:
1-Surf naar de website en klik op ‘Nieuwe klant?’ -> ‘aanmelden’.
2-Volg hierna de stappen op het scherm.
3-Zoek de school ‘Wolfert’ en selecteer ‘Wolfert Lyceum’.
Omdat de Wolfert van Borselen scholengroep een overeenkomst met Microsoft heeft, krijgen leerlingen met een Slim.nl-account gratis de officiële laatste versie van MS Office 356. Tijdens je schoolperiode op het Wolfert kan je hiervan gebruik maken. Klik hier om je aan te melden (vul je schoolmailadres in). Je ontvangt dan een bevestiging per mail met verdere uitleg.

Sportkleding

Intersport Doesburg is leverancier van ons verplichte schooltenue. Het schooltenue bestaat uit: shirt, short/broekrokje en sokken. Wolfert Lyceum leerlingen krijgen op vertoon van hun schoolpas een speciale korting op overige aankopen.

Intersport Doesburg
Kerksingel 13
2651 CC Berkel en Rodenrijs
tel: 010-511 6670
www.intersport.nl

Openingstijden:
Maandag 12.00 – 18.00 uur
Dinsdag 09.30 – 18.00 uur
Woensdag 09.30 – 18.00 uur
Donderdag 09.30 – 18.00 uur
Vrijdag 09.30 – 21.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur